Ofensywa inwestycyjna Politechniki Gdańskiej. Projekty za blisko 0,5 mld złotych

Możliwość komentowania Ofensywa inwestycyjna Politechniki Gdańskiej. Projekty za blisko 0,5 mld złotych została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Politechnika Gdańska to obecnie jeden z największych i najbardziej dynamicznie działających inwestorów na Pomorzu, a także spośród wszystkich uczelni w Polsce. Projekty infrastrukturalne realizowane przez PG liczone są w setkach milionów złotych i pozwolą uczelni na znaczącą poprawę jakości badań naukowych i możliwości dydaktycznych, jak również wyższą rozpoznawalność w Polsce i na świecie oraz awans w rankingach.

Wizualizacja budynku CK STOS
Wizualizacja budynku CK STOS fot. politechnika gdańska

Poprzez szeroko zakrojoną strategię inwestycyjną Politechnika Gdańska ma na celu stworzenie najważniejszego ośrodka naukowo-dydaktycznego w północnej części kraju, wpisującego się jednocześnie swoją działalnością w najważniejsze wyzwania dzisiejszego świata.  

– Patrzymy długofalowo. Chcemy z jednej strony znacząco ulepszyć warunki do prowadzenia badań naukowych i zajęć ze studentami w historycznym obszarze naszego kampusu, jak również otworzyć się na nowe przestrzenie na terenach sąsiadujących z uczelnią – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Realizacja naszych inwestycji sprawi, że współpraca z biznesem i przemysłem będzie z naszej strony jeszcze szersza i bardziej efektywna, a nasz kampus zyska nowe, zielone przestrzenie służące społeczności akademickiej i mieszkańcom Gdańska.

– Ostatnie lata i sprzyjająca koniunktura na rynku inwestycyjnym, połączona z możliwością skutecznego ubiegania się o wsparcie realizowanych projektów przez dotacje unijne, przełożyły się na największy boom inwestycyjny naszej uczelni w jej powojennej historii – podkreśla Mariusz Miler, kanclerz PG. – Obecnie Politechnika Gdańska ma w swoim portfelu inwestycyjnym trzy duże projekty infrastrukturalne, a także kilka średniej i mniejszej wielkości, które wieloaspektowo przełożą się na znaczną poprawę możliwości badawczych i dydaktycznych uczelni.

– Potencjał i możliwości, jakie reprezentuje Politechnika Gdańska, są dla naszego regionu nieocenione – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Staramy się regularnie wspierać ambitne i przyszłościowe inicjatywy uczelni, bo bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę, że dynamiczny rozwój PG to nowe szanse i możliwości dla całego Pomorza – dodaje.  

Jakie to inwestycje, na czym polegają i do czego się przysłużą?

Centrum Kompetencji STOS PG

CK STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) to obecnie jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu, a także jednocześnie jedna z największych w sektorze IT w Europie. Centrum, którego sercem będzie „superkomputer” o gigantycznej mocy obliczeniowej, umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie ogromnych zbiorów danych oraz wykonywanie skomplikowanych symulacji w badaniach naukowych. Będzie też nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG.

Obiekt ma być gotowy do użytku w drugiej połowie br. Koszt budowy to 156 mln zł, z czego 90,1 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskanej dzięki zaangażowaniu się w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza (ARP).

Całkowity koszt inwestycji to ok. 230 mln zł – różnica wynika z zaplanowanego przez uczelnię uzupełnienia obiektu o specjalistyczne wyposażenie. 

Centrum Ekoinnowacji PG

Centrum Ekoinnowacji (CEI) to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla samej uczelni, ale również dla Pomorza. Będzie bowiem głównym zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu, czyli: budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. To tutaj naukowcy i studenci PG będą opracowywać nowatorskie rozwiązania, które będą wychodzić naprzeciw największym wyzwaniom dzisiejszego świata w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Budynek Centrum Ekoinnowacji powstaje na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w sąsiedztwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Koszt jego budowy to ok. 100 mln zł, a jego budowa ma zakończyć się w drugiej połowie 2023 r.

Rewitalizacja budynku Hydromechaniki PG

W połowie marca br. Politechnika Gdańska uroczyście otworzy zrewitalizowany i sąsiadujący z Gmachem Głównym uczelni budynek Hydromechaniki PG. Zbudowany w 1912 r. i mierzący nieco ponad 100 m długości i blisko 20 m szerokości budynek jest jednym z najstarszych na terenie uczelnianego kampusu, a w ostatnim czasie poddano go gruntownej modernizacji. Koszt prac wyniósł ok. 16 mln zł, a projekt udało się zrealizować przy wsparciu z unijnej dotacji, która wyniosła niespełna 40 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.

Dzięki kompleksowej rewitalizacji budynek zyskał nowe funkcje, które będą służyć zarówno społeczności akademickiej PG, jak również jej gościom. W środku znalazło się m.in. modułowe i w pełni skomputeryzowane audytorium (które może pełnić również funkcję konferencyjną), sala dydaktyczna przeznaczona do opracowywania rozwiązań z zakresu nowoczesnej edukacji, welcome office służący obsłudze gości PG z Polski i zagranicy, przestrzeń wystawiennicza, 2-poziomowa restauracja, sklep z gadżetami i produktami PG, a także pomieszczenia biurowe.

Historyczny gmach na ul. Sobieskiego

Bezpośrednie sąsiedztwo z kampusem PG, unikatowe walory architektoniczne i urbanistyczne, a przede wszystkim potrzeba dalszego, dynamicznego rozwoju uczelni – to główne powody, dla których Politechnika Gdańska odkupiła pod koniec 2021 r. od Uniwersytetu Gdańskiego dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku. Transakcja opiewała na kwotę 24 mln zł.

Politechnika Gdańska zaczęła już stopniowo remontować budynek wraz z przyległym terenem, a następnie zagospodaruje go na swoje potrzeby, rozwijając potencjał naukowo-badawczy uczelni i jej naukowców. PG zamierza też zrewitalizować tereny zielone na zakupionym terenie i nadać im funkcję parkową. Całkowitą kwotę, która zostanie zagospodarowana na rewitalizację budynku i przyległego terenu – przy pozyskaniu dodatkowych środków, w tym również unijnych – uczelnia szacuje na ok. 40-50 mln zł.

Dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa w nowej odsłonie

Zbudowany pod koniec lat 70. budynek dawnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) doczekał się w ostatnich miesiącach gruntownej modernizacji elewacji. W ramach prac, na które uczelnia wygospodarowała blisko 7 mln zł, dokonano m.in. termomodernizacji obiektu, montażu nowej stolarki okiennej oraz zmiany koloru elewacji, która utrzymana jest teraz w biało-szarej kolorystyce.

Władze uczelni oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa realizują równolegle inwestycje w aparaturę badawczą i modernizację laboratoriów na terenie wydziału, co ma przełożyć się na realizację jeszcze bardziej ambitnych projektów badawczych oraz znaczną poprawę komfortu prowadzenia zajęć. 

Budowa przystani żeglarskiej PG na Wyspie Sobieszewskiej

Uczelnia prowadzi inwestycje nie tylko w obrębie swojego kampusu, ale również w innych częściach miasta. W niedalekim sąsiedztwie mostu, który łączy Wyspę Sobieszewską z Gdańskiem, PG realizuje obecnie budowę przystani żeglarskiej na Martwej Wiśle. Inwestycja powstaje na działce o powierzchni ok. 6,2 tys. m kw.

Inwestycja posłuży głównie do prowadzenia terenowych badań naukowych i zajęć dydaktycznych ze studentami, ale też poszerzy ofertę żeglarską na Wyspie Sobieszewskiej, która staje się coraz chętniej odwiedzanym miejscem zarówno przez mieszkańców Gdańska, jak również turystów.

Koszt inwestycji wynosi ok. 4,5 mln zł – wygospodarowanych ze środków własnych uczelni, a zaawansowanie prac to obecnie 50 proc. (stan na styczeń 2022 r.). Przystań ma być gotowa pod koniec roku, a pierwszych gości przyjmie w kolejnym sezonie żeglarskim.

Modernizacja akademików i utworzenie przedszkola PG

Politechnika Gdańska stale pracuje nie tylko nad poprawą jakości kształcenia i badań naukowych, ale również nad zapleczem mieszkalnym służącym studentom i studentkom PG oraz gościom uczelni. Obecnie trwa m.in. przebudowa domu studenckiego nr 13 przy ul. Do studzienki 34 w Gdańsku, której koszt wynosi 13,5 mln zł.

W wyniku remontu nastąpi zmiana sposobu użytkowania części parteru na przedszkole, w którym miejsca będą przyznawane z pierwszeństwem dla pracowników i studentów PG. Na nowo zagospodarowana będzie też przestrzeń wokół budynku, gdzie pojawią się nowe, zielone miejsca do wypoczynku i wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców akademików PG.