Adam Czech: Od skupu złomu do patentów i wynalazków na zagospodarowanie odpadów metalurgicznych

Możliwość komentowania Adam Czech: Od skupu złomu do patentów i wynalazków na zagospodarowanie odpadów metalurgicznych została wyłączona Aktualności, Biznes

Z Adamem Czechem prezesem firmy Hermex rozmawia Agata Garstecka

hermex
fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwo Hermex jest obecne na polskim rynku od czasów transformacji gospodarczej, w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 30 lecia działalności. W tym też czasie firma została zakwalifikowana do grona wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej. Jakie osiągnięcia firmy zdecydowały o udziale w tej prestiżowej wystawie?

Przyjęcie nas do grona wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej zawdzięczamy właśnie 30-letniej działalności firmy HERMEX i  opracowaniu wielu innowacyjnych technologii, wcześniej nieznanych w  Polsce jak i  zagranicą, potwierdzonych licznymi patentami uzyskanymi przez nas na całym świecie.

Są to technologie przerobu zgarów aluminiowych. W produkcji aluminium w procesie termicznego przetwarzania czyli przetapiania, rafinacji i  odlewania na powierzchni ciekłego metalu powstają odpady w postaci żużli, tzw. zgary. Stanowią one 12% topionego metalu. Zgary zawierają różnego rodzaju substancje, które ze względu na swój skład i  właściwości chemiczne czynią je nieprzydatnym, a  nawet niebezpiecznym odpadem. W swoim składzie mają one jednak także pewne ilości cennego metalu, który przy użyciu odpowiedniej technologii może być odzyskany i przywrócony do obiegu gospodarczego. Na pierwszy rzut oka jest to oczywiste, ale w praktyce okazuje się, że taki proces często jest trudny do przeprowadzenia i bardzo kosztowny. W firmie Hermex opracowano pionierskie i zarazem unikatowe na skalę światową rozwiązanie, które pozwala bezodpadowo wyprodukować ze zgarów aluminium różnego rodzaju produkty znajdujące zastosowanie w  przemyśle metalurgicznym. Obecnie firma zajmuje się również odpadami wolframu, które są mielone, a powstałe w ten sposób proszki utleniane.

W  tym sensie nasze osiągnięcie jest wielowymiarowe. Na bazie wielu eksperymentów technicznych i badań naukowych opracowano korzystną dla środowiska i  ekonomicznie opłacalną technologię zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Pragnę jednak wyraźnie podkreślić, że wszystko to było możliwe dzięki naszym pracownikom. Firma zatrudnia ok. 50 osób i to dzięki ich zaangażowaniu możliwe było zrealizowanie wszystkich pomysłów i rozwiązań technologicznych. Szczególną rolę pełnią także pracownicy działu handlowego, dzięki którym sprzedajemy nasze produkty nie tylko w  kraju, lecz także za granicą. Hermex działa na polskim rynku już od 30 lat.

Powróćmy do początków działalności firmy

Wszystko zaczęło się w  roku 1990. Początkowo firma zajmowała się wyłącznie skupem i sprzedażą złomów metali. Pozyskiwany surowiec po wstępnym notowaniu trafiał do hut i odlewni w Polsce. Dostarczając złom do Hutmenu we Wrocławiu zauważyłem kiedyś zalegające tam duże ilości żużla. Były to zgary mosiądzu i brązu. Okazało się, że z tych żużli metodą mechaniczną można odzyskać całkiem duże ilości cennego stopu metali zawierającego miedź. Pierwsze próby przerobu przeprowadziłem przy użyciu zwykłej małej betoniarki. Można więc powiedzieć, że to we Wrocławiu narodziła się idea przerobu tych odpadów.

W następnym etapie podobne próby przeprowadziliśmy ze zgarami aluminium. Pojawił się jednak problem, bo okazało się, że w  czasie przerobu tych odpadów powstają duże ilości pyłów bardzo trudnych do zagospodarowania. Rozpoczęliśmy serię prób i  eksperymentów zmierzających do znalezienia metod ich wykorzystania. Tym oto sposobem działalność firmy zmieniła trochę kierunek z handlu na badania zmierzające do tego, aby pozyskać z  odpadów metalurgicznych metal, a  w  następnym etapie z  pozostałości wytworzyć jeszcze inne produkty.

Współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce zaowocowała licznymi wynalazkami i patentami. Posiadanie własnej technologii pozwoliło nam z  powodzeniem konkurować z firmami zagranicznymi działającymi w tej branży. Dzięki nieźle działającej w  firmie logistyce wypracowaliśmy również dobre stosunki z  wieloma firmami za granicą, co spowodowało w ostatnim czasie kilkakrotne zwiększenie sprzedaży na te rynki.

Hermex logo, baner

W jaki sposób posiadane patenty, wynalazki, współpraca z nauką, wpłynęły na ofertę produkcyjną i  usługową HERMEXU?

HERMEX jest obecnie przedsiębiorstwem prowadzącym recykling odpadów metalurgicznych oraz producentem materiałów pomocniczych dla hutnictwa i  odlewnictwa. Do hut i odlewni dostarczamy przede wszystkim odtleniacze w postaci granulatów i gąsek aluminium. Produkujemy również zasypki izolujące i egzotermiczne oraz granulowany żużel syntetyczny służący do rafinacji stali. Wszystko na bazie opatentowanej technologii, o której cały czas jest tu mowa. Oferujemy też usługi przerobu i  recyklingu innych odpadów zawierające inne metale nieżelazne, w tym również wolfram.

Jak HERMEX stał się pionierem w  procesach ponownego zagospodarowania odpadów powstałych w hutach i odlewniach w Polsce?

Przedsiębiorstwo prowadzi własne badania, a  także współpracuje z  ośrodkami naukowo-badawczymi. Opatentowaliśmy w Polsce wiele rozwiązań i sposobów zagospodarowania odpadów. Najnowsze z nich polegało na skonstruowaniu urządzenia do czyszczenia i  separacji drobnoziarnistych odpadów metalurgicznych. Przebadaliśmy pozyskane frakcje i  złożyliśmy wniosek patentowy. Otrzymaliśmy patent na to rozwiązanie w  Polsce i  w  większości krajów europejskich, a także w USA, Japonii, Chinach, Rosji i innych.

Należy wyraźnie podkreślić, że współpraca z ośrodkami naukowymi była motywacją do rozwoju firmy i to właśnie tej wspópracy zawdzięczamy wynalezienie naszych technologii. Od wielu lat współpracujemy z  jednostkami badawczo-rozwojowymi i  naukowymi, między innymi z  Akademią Górniczo-Hutniczą w  Krakowie, Instytutem Metalurgii Żelaza w  Gliwicach, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską.

Z  drugiej strony, Hermex ma pewien wkład w  badania nad wykorzystaniem odpadów. W dobie kurczenia się zasobów naturalnych i  rosnących cen surowców opracowanie technologii, pozwalających wykorzystać odpady i uzyskać z nich pełnowartościowe materiały zdatne do użytku ponownie w różnych procesach produkcyjnych jest bardzo ważne. Tym samym firma HERMEX stała się pionierem w procesach ponownego zagospodarowania odpadów powstałych w hutach i odlewniach. Mamy więc swój mały wkład w  rozwój polskiej gospodarki.