Nowe formy zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych

Możliwość komentowania Nowe formy zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Z dniem 1 września 2021 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) rozszerza katalog przyjmowanych zabezpieczeń na pokrycie depozytów zabezpieczających o walutę euro oraz gwarancje bankowe w walucie euro.

irgit-logo

Wdrożenie możliwości wnoszenia przez uczestników rynku towarowego w Polsce nowych form zabezpieczeń niepieniężnych stanowi bezpośrednią odpowiedź IRGiT na potrzeby uczestników rynku oraz jest kontynuacją aktywnej polityki IRGiT w zakresie rozbudowy modelu zabezpieczeń. Poza akceptowanymi obecnie środkami pieniężnymi i gwarancjami bankowymi w polskich złotych oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia i uprawnieniami do emisji CO2 od 1 września 2021 r. uczestnicy rynku będą mieli możliwość wnoszenia dwóch kolejnych alternatywnych form zabezpieczeń, tj. waluty euro oraz gwarancji bankowych w euro.

– Wdrażając nowe formy zabezpieczeń niepieniężnych w postaci waluty euro i gwarancji bankowych w walucie euro, IRGiT udowadnia, że posiada elastyczne podejście oraz potrafi rozwijać się wielowymiarowo. Wspólnie
z TGE nie tylko dbamy o stałe poszerzenie i atrakcyjność swojej oferty pod względem produktowym, ale jednocześnie skupiamy się na optymalizacji kosztów ponoszonych przez Członków Izby z tytułu zabezpieczeń. Nieustannie udoskonalamy ten obszar oraz analizujemy możliwości modyfikacji stosowanych przez nas modeli, które mogłyby w przyszłości przyczynić się do dalszego ograniczenia kosztów uczestników rynku, a jednocześnie zapewniać wysokie standardy bezpieczeństwa
– powiedział Łukasz Goliszewski, Wiceprezes Zarządu IRGiT.

Sposób i warunki determinujące uznanie zabezpieczeń w walucie euro zostały opisane w „Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej”, których nowa wersja wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r. Nowa wersja regulacji oraz dokumenty niezbędne do skorzystania z nowych form zabezpieczenia zostały opublikowane na stronie internetowej IRGiT.

Źródło: www.irgit.pl