NFOŚiGW: Nowa energia dla Wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa warszawskiej ASP

Możliwość komentowania NFOŚiGW: Nowa energia dla Wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa warszawskiej ASP została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Nauka

9 stycznia 2022 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie”. W imieniu stron umowę podpisali Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, p. Artur Michalski oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski. 

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, p. Artur Michalski oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski podpisują umowę o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie
podpisanie umowy w siedzibie NFOŚiGW przez zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, p. Artura Michalskiego oraz JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażeja Ostoję Lniskiego. fof. NFOŚiGW

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie ponad 7 mln zł (95% kosztów kwalifikowanych) w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, a pozostałe koszty (w tym koszty niekwalifikowalne, wkład własny oraz podatek VAT) pokryje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie odrębnego porozumienia. Całkowity koszt realizacji tego etapu inwestycji szacowany jest na prawie 9 mln złotych. 

Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji zabytkowego kompleksu budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8, w których mieszczą się siedziby wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa, czego efektem będzie zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej i ograniczenie emisji CO₂. Zakres prac to m.in. wymiana okien i drzwi na energooszczędne, osuszenie, izolacja przeciwwodna i docieplenie w piwnicy ścian i podłóg, modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., wymiana węzła cieplnego, wymiana źródeł światła na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalacja systemu zarządzania energią BMS i liczników energii. Ponadto dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo pracy oraz standard prowadzenia zajęć i – co najważniejsze – zatrzymana zostanie postępująca degradacja tego cennego dokumentu rozwoju stołecznego budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego – w szczególności w zachodniej części budynku usytuowanej na skarpie.  

Termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych planowany jest na połowę 2022 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia – na 30.06.2023 r. 

W kolejnym etapie, dofinansowanym prawdopodobnie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowany jest m.in. remont elewacji oraz odwodnienie dachów, izolacja ścian wewnętrznych oraz wymiana tynków na sufitach i ścianach piwnic, a także roboty instalacyjne i kanalizacyjne. Zwieńczeniem inwestycji w ostatnim etapie będzie montaż wind i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od momentu zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich w 2021 r. Wpisuje się w ambitną strategię rozwoju Uczelni w zakresie modernizacji oraz rozbudowy obiektów ASP. W ciągu ostatniego roku w ramach jej realizacji możliwe było m.in. zakończenie z sukcesem przebudowy Pałacu Czapskich i jego pełne wyposażenie, przebudowa ogrodu wewnętrznego pałacu oraz dziedzińca od strony Krakowskiego Przedmieścia, rozpoczęcie dostosowania obiektów ASP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przystąpienie do wyczekiwanego od wielu lat montażu wind w budynkach wydziałów Malarstwa i Grafiki, czy też zainicjowanie prac projektowych w zakresie przebudowy budynku Wydziału Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15. Wszystkie wymienione powyżej działania zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Pozdrawiamy.

mat. prasowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej