Robert Więckowski: Nawet 60 mld zł – taki jest koszt przestawienie na gaz sektora ciepłownictwa

Możliwość komentowania Robert Więckowski: Nawet 60 mld zł – taki jest koszt przestawienie na gaz sektora ciepłownictwa została wyłączona Aktualności

Transformacja energetyczna kraju, rola gazu w polskiej gospodarce czy budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju to główne, ale oczywiście nie jedyne, tematy rozmów podczas konferencji Gazterm 2022. W  wydarzeniu, które odbyło się 16 i 17 maja 2022 r. w Międzyzdrojach, wziął udział Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Robert Więckowski.

Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski
Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski fot. PSG

Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Robert Więckowski był gościem panelu zatytułowanego „Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych?”, który odbył się we wtorek 17 maja. Obszar tematyczny panelu był bardzo szeroki. Rozmówcy dyskutowali m.in. o tym jak wybuch wojny na Ukrainie wpłynął na rozbudowę infrastruktury i  planowany harmonogram inwestycyjny.

– Zapewniam Państwa, że wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem, nie są zagrożone żadne inwestycje realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa – zaznaczył Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. – Po 24 lutego zmieniło się oczywiście sporo na rynku, zwłaszcza na rynku podwykonawców. Wzrost cen energii i materiałów (stal wzrosła o  100%) sporo namieszały w  budżetach i  zmieniły znacząco koszty inwestycji. Podwykonawcy wolą niekiedy zerwać umowę, zapłacić karę niż realizować inwestycję ze stratą. My wiemy jednak, że należy ten czas przetrwać i staramy się to robić. Póki co udaje nam się, działamy wg. harmonogramów – dodał Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

– Chciałbym przy okazji zdementować wszystkie plotki. Polska Spółka Gazownictwa cały czas przyłącza indywidualnych klientów, pracujemy normalnie i  zachęcamy do współpracy – powiedział Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Transformacja energetyczna, w  tym aktualizacja założeń polityki energetycznej Polski do 2040 r. to plan bardzo ambitny ale i  jasno zdefiniowany. Wymagane jest osiągnięcie w 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów zdekarbonizowanych. Prezes Więckowski powiedział jak proces ten wygląda z  punktu widzenia Polskiej Spółki Gazownictwa.

– Wyliczyliśmy koszt tej transformacji. Uważamy, że będzie to 50 – 60 mld złotych. Niezbędne są zmiany w prawie energetycznym, aby proces ten się udał. Mamy na niego jedynie 7 lat, naprawdę uważam, że to niewiele czasu – powiedział Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. To jest ogromna inwestycja, której nie jesteśmy w stanie pokryć z przychodów taryfowych. Dlatego zaproponowaliśmy rządowi nowe rozwiązania. Chcemy m.in. zmian w  prawie energetycznym pozwalających na to, żeby koszty przyłączeń mógł ponosić odbiorca. W naszym modelu to elektrociepłownie ponieść muszą koszty budowy i  modernizacji, a  Polska Spółka Gazownictwa poniesie koszty obsługi – zaznaczył prezes PSG.

Koszty wykonania powyższych założeń są bardzo duże. Polska Spółka Gazownictwa, o  czym mówił prezes Robert Więckowski trzyma się przyjętej strategii.

– Pieniądze są dużym problemem. Mamy go jednak bardzo dobrze zdiagnozowanego i  staramy się złagodzić sytuację. Pamiętamy, że w roku 2021 mieliśmy boom na przyłączenia. Teraz ze względu na wojnę i  na wzrost cen gazu na rynkach światowych jest on mniejszy. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa po wielu analizach jest za zwróceniem uwagi na opłatę przyłączeniową – dodał Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Panel zakończył się optymistycznymi deklaracjami, które padły m.in. z ust Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Polska Spółka Gazownictwa może liczyć bowiem na programy czy fundusze, które uwzględniają w swoich zakresach zamianę paliw na paliwa gazowe.

– Kwestia dostępu do gazu jest obecnie priorytetem i  NFOŚiGW ma zabezpieczone środki na transformację energetyczną, w  tym środki związane z  inwestycjami w  sektor gazownictwa. Mamy szereg programów i rozwijamy kolejne, które będą doskonałym wsparciem do dalszego wsparcia tego sektora. Chcemy, aby w  sieciach było jak najwięcej gazu zielonego – dodał Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Polska Spółka Gazownictwa jest spółką nowoczesną. Posiadamy już projekty transportu wodoru. My potrzebujemy na tę chwilę jedynie wsparcia i ew. deklaracji – zwłaszcza przy planach przesyłu gazów domieszkowych. Chcemy od najbliższej jesieni budować tylko nowoczesne gazociągi zdolne do transportu gazów, które sobie zażyczymy – zakończył Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.