Nawet 100 tysięcy złotych wsparcia dla PES od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Możliwość komentowania Nawet 100 tysięcy złotych wsparcia dla PES od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Szukasz środków na poprawę płynności finansowej w swojej firmie? Jesteś Podmiotem Ekonomii Społecznej? Nawet 100 tysięcy złotych na wynagrodzenia pracowników, należności, koszty użytkowania infrastruktury, zatowarowanie i półprodukty, koszty administracyjne czy zakup drobnego wyposażenia. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zapewnia finansowanie płynnościowe Podmiotom Ekonomii Społecznej z całego kraju w ramach Pożyczki Płynnościowej

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego baner

Założenia Pożyczki Płynnościową dla PES zostały zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej przez COVID-19. Projekt opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. – Jesteśmy pierwszym w kraju pośrednikiem finansowym świadczącym tak preferencyjne usługi pożyczkowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Poza tym wniosek o Pożyczkę Płynnościową dla PES można złożyć online przez naszą platformę www.wnioski.frw.pl – dodaje.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki wynosi do25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,055% w skali roku, maksymalny okres spłaty to 48 miesięcy, natomiast karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynieść do 12 miesięcy.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia. Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.

Więcej na temat Pożyczki Płynnościowej dla PES https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Złóż wniosek online: https://wnioski.frw.pl/