NASZ PATRONAT: XXI edycja „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: XXI edycja „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018 została wyłączona Aktualności

Rusza kolejna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” , którego główną ideą jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian w organizacji pracy, do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Od ponad 20 lat program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest docenianym i pożądanym narzędziem budowania prestiżu polskich firm na rynkach krajowym i zagranicznym. To przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, w tym sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa.

Idea i cele:

Idea jaka przyświeca programowi, to upowszechnianie oraz promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości, przy czym zasady etyki rozumiane są jako codzienne stosowanie norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową.

Do głównych celów programu należy zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą, a także zachęcenie dobrym przykładem firm w Polsce do zachowań etycznych, a jeżeli to konieczne, do wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie, a także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i dbałości o środowisko naturalne.

 

Więcej na temat konkursu i możliwości udziału w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” na stronie:

www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl