NASZ PATRONAT: VII edycja “Sustainable Economy Summit”

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: VII edycja “Sustainable Economy Summit” została wyłączona Aktualności

7 października 2021 w Hotelu The Westin Warsaw odbędzie się VII edycja “Sustainable Economy Summit”. Jest to wyjątkowe wydarzenie skupiające liderów biznesu, którzy dzięki twórczej dyskusji z wybitnymi przedstawicielami świata nauki oraz wymianie poglądów i doświadczeń wytyczają nowe ścieżki rozwoju w zrównoważonej gospodarce.

VII edycja “Sustainable Economy Summit” baner

Tematyka tegorocznej edycji skupi się m.in. na gospodarce obiegu zamkniętego, odpowiedzialności środowiskowej i klimatycznej biznesu oraz zrównoważonym rolnictwie. Poruszony zostanie też aspekt transformacji w kierunku zrównoważonych modeli finansowania.
Pierwszym wystąpieniem będzie prezentacja Kamila Wyszkowskiego, Przedstawiciela i Prezesa Rady Global Compact Network Poland – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ.
Profesor dr hab. Witold Orłowski ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej przedstawi prezentację na temat nowego podejścia do kapitalizmu.
Zwieńczeniem konferencji będzie ceremonia rozdania nagród Diamenty Sustainable Economy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i prelegentów na stronie:
https://executiveclub.pl/sustainable-economy-summit

PROGRAM

KONFERENCJA

8:30-9:00 Rejestracja

9:00-9:10 Otwarcie konferencji

9:10-9:35 Wystąpienie inauguracyjne: Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ

9:35-10:00 Wystąpienie Gościa Specjalnego: Prof. Witold Orłowski, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej „Zrównoważony kapitalizm”

10:00-11:00 Panel 1: Gospodarka obiegu zamkniętego

 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. GOZ a strategie na rzecz zmiany świadomości dostawców, producentów i konsumentów.
 • Cradle-to-cradle jako wyższy poziom recyclingu. Jak w praktyce wygląda pełny cykl życia produktów? Od powstania, po wykorzystanie i ponowny powrót do obiegu.
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw. Jakie korzyści dla firm niesie ze sobą wprowadzanie odpowiedzialnego biznesu do systemów logistycznych?
 • Jak gospodarować zasobami? Najciekawsze przykłady wdrożenia dobrych praktyk w zakresie efektywnego wykorzystywania zasobów w cyklu produkcyjnym.

11:00-11:30 Przerwa networkingowa

11:30-11:45 Case Study

11:45-12:45 Panel 2: Biznes dla ochrony klimatu

 • Jak efektywnie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i równocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o środowiskową i społeczną odpowiedzialność?
 • Zrównoważone podejście biznesu do zmniejszania emisji CO2 a wpływ na środowisko i zasoby naturalne. Co robią przedsiębiorstwa aby redukować emisję zanieczyszczeń?
 • Innowacje i technologie w zrównoważonej produkcji. Imperatyw ekologiczny w obliczu rosnących cen i ograniczonego zasobu surowców.
 • Energetyka dla czystego powietrza. Innowacyjne technologie pozyskiwania energii drogą do gospodarki niskoemisyjnej.

12:45-13:45 Lunch

13:45-14:00 Case Study

14:00-15:00 Panel 3: Zrównoważone rolnictwo

 • Zmiany klimatyczne a rolnictwo. Długookresowy wpływ globalnego ocieplenia na produkcję rolną. Czy polskie rolnictwo może skorzystać na zmianach klimatu?
 • Zielony Ład jako nowe wyzwanie dla rolnictwa. Czy jest możliwa efektywna i opłacalna produkcja rolnicza przy jednoczesnym poszanowaniu natury?
 • Rozwój technologii przyjaznych środowisku w największych koncernach chemicznych. Rola producentów nawozów w redukcji negatywnego oddziaływania na przyrodę.
 • Trendy konsumenckie, a produkcja żywności. Czy rolnictwo ekologiczne i zrównoważona konsumpcja umożliwią degradację środowiska.

15:00-15:30 Przerwa networkingowa

15:30-16:30 Panel 4: Zielone finansowanie

 • Transformacja sektora bankowego w kierunku zrównoważonych modeli finansowania. Jak odpowiedzialne finansowanie może wspomóc rozwój nisko- i zeroemisyjnej gospodarki?
 • Dedykowane środki i strategie dawców finansowania – trendy, planowane zmiany, nowe instrumenty (ESG-linked, Green & Sustainability Bonds), wpływ na dostępność finansowania.
 • Istniejące uwarunkowania i regulacje – kluczowe obszary i konsekwencje dla Państwa i firm, z uwzględnieniem m.in. tzw. EU Taxonomy, EU Sustainable Finance Strategy, Sustainable Finance Disclosure Regulation, European Green Bond Standard.
 • Zielone Obligacje – ramy regulacyjne emisji zielonych obligacji. Kto emituje, kto inwestuje? Jak wygląda infrastruktura rynku zielonych obligacji?

DIAMENTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

18:30-19:00 Rejestracja na Galę i Networking Cocktail

19:00-19:15 Uroczyste otwarcie Gali

19:15-20:00 Ceremonia rozdania nagród Diamenty Zrównoważonego Rozwoju

20:00-20:30 Ceremonia 15-lecia Executive Club

20:30-00:00 Wieczorny bankiet

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.