NASZ PATRONAT: VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020 została wyłączona Aktualności, Biznes

Europejskie Centrum Biznesu zaprasza do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020. Szczyt odbędzie się w dniach 5-6 października br. w Lublinie w Międzynarodowych Targach Lubelskich. Tematem przewodnim Szczytu będzie: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

VI Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2020 grafika

grafika organizatora

Już po raz szósty Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. W ramach tegorocznej edycji zamierzamy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Pragniemy w ramach zaplanowanych debat przeprowadzić dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020.

Zapraszamy po szczegółowe informacje na stronę: www.osg2020.pl

 

 

European Business Centre are honoured to invite you to 6th edition of National Economic Summit OSG 2019. The Summit will be held on 5th-6th October in Lublin at the premises of Lublin International Fair. The main theme of the Summit is: „State-Economy-Security: Main Keystones of Future Economy”.

For the sixth time ECB intends to invite the key representatives of politics, economy, science and business to National Economic Summit. During this edition we intend to focus on the keystones of Polish future economy – the sectors, companies and institutions which, in their operations and determination contribute to the development of Polish economy. We intend to hold a number of discussions focused on the risks resulting from investments uncertainty, international situation, security and also from infrastructure and innovation potential. During the summit with the Gala during which the statues “Polish Economy Ambers 2020” are rewarded. Details: www.osg2020.pl