NASZ PATRONAT: Polski Kongres Klimatyczny

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: Polski Kongres Klimatyczny została wyłączona Aktualności

Polski Kongres Klimatyczny to międzysektorowe i  interdyscyplinarne wydarzenia dla praktyków, zajmujących się działaniami mającymi wpływ na przyspieszenie transformacji klimatyczno- energetycznej kraju. Inicjatywa utworzenia niezależnego wydarzenia łączącego biznes z sektorem publicznym w obszarach wskazanych przez środowisko naukowe powstała w  roku 2018.

polski kongres klimatyczny 2023 baner

Wydarzenie odbywa się raz do roku razem z  uroczystą galą rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej. Zagadnienia, jakie obejmuje wydarzenie, to ochrona klimatu i  środowiska, oferta instytucjonalna, strategie klimatyczne oraz finansowanie inwestycji i  perspektywy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla przyspieszenia transformacji klimatycznoenergetycznej.

„Jesteśmy jedynym w Polsce wydarzeniem o  tej tematyce, które nie jest finansowane przez Rząd, a  więc jesteśmy całkowicie niezależni politycznie. – podkreśla Kamila Król, inicjator Kongresu – W  ostatnich latach pojawia się wiele inicjatyw konferencyjnych o  tematyce związanej z  ochroną klimatu. Brakuje jednak wydarzenia holistycznie podejmującego te zagadnienia, z perspektywy aspektów praktycznych, dla samorządów i firm realizujących inwestycje transformujące gospodarkę. Politycy odpowiadają za działania strategicznie, ale operacyjne zarządzanie zmianą realizują podległe im instytucje oraz samorządy, banki finansujące inwestycje, a przede wszystkim firmy prywatne. Dlatego tak ważna jest dostępność platformy, która umożliwi każdemu interesariuszowi udział w dyskusji i promowanie najlepszych praktyk wynikających z  jego doświadczenia, niezależnie od tego jakiej wielkości podmiot reprezentuje.”

Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w  rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i  ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i  innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i  innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Rejestracja uczestników:
www.polskikongresklimatyczny.pl