NASZ PATRONAT: Konferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Trójmorza

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: Konferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Trójmorza została wyłączona Aktualności, Samorząd

Do IV Samorządowego Kongresu Trójmorza zostało już tylko kilka dni. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym wydarzenie to zapowiedzieli: marszałek Jarosław Stawiarski, członek zarządu Marcin Szewczak, prorektor KUL dr hab. Beata Piskorska oraz p.o. dyrektor Departamentu Gospodarki UMWL Elwira Lorenz.

Konferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Trójmorza fot. Łukasz Frączek/UMWL
Konferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Trójmorza fot. Łukasz Frączek/UMWL

Kongres Trójmorza to prestiżowe wydarzenie, które rokrocznie gromadzi liderów z całej Europy Środkowej. Debata dotyczy przyszłości i wyzwań, przed jakimi stoi nasz region oraz inne regiony z 12 państw wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza.

Kongres to forum do nawiązania nowych dyskusji, przyjaźni, rozwiązywania problemów i pokazania państw współpracujących na obopólnych korzyściach. Co w tym roku nas czeka? Współpraca wzdłuż via Carpatia, czyli rozwój infrastruktury; bezpieczeństwa energetyczne, które w dobie wojny na Ukrainie jest cały czas aktualne; sztuczna inteligencja, która głęboko wchodzi w każdy element życia – jak może pomagać, a co może zaburzyć w elementach życia społecznego i gospodarczego; a także Forum Młodych, którzy w przyszłości będą decydowali o obliczu Europy i świata – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.

Kluczowym celem Kongresu jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy, takie jak Sieć Uniwersytetów Trójmorza oraz Sieć Regionów Trójmorza (które powstały dzięki poprzednim edycjom Kongresu) stanowią dowód na to, jak wiele możemy osiągnąć, działając wspólnie.

Sieć Uniwersytetów Trójmorza to forum wymiany badań naukowych i myśli eksperckiej. Tegoroczna edycja naukowa obejmuje tematykę dotyczącą wyzwań i szans dla cyfrowej przyszłości uczelni. W tym roku do sieci przystąpią nowe uczelnie partnerskie. W ramach konferencji badacze podejmą dyskusje nad zagadnieniami bezpieczeństwa cyfrowego i sztucznej inteligencji. Podejmiemy też kwestie współpracy uczelni z samorządami – dodała prorektor KUL dr hab. Beata Piskorska.

Pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Kongres oraz towarzyszące mu Forum Gospodarcze są kluczowymi platformami dialogu i współpracy w obszarach energii, transportu i komunikacji cyfrowej. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, znaczenie Inicjatywy Trójmorza rośnie z każdym dniem.

Tematy poruszane na Kongresie

W ubiegłym roku Kongres zgromadził ponad 1500 uczestników z 25 krajów oraz 240 wybitnych prelegentów, którzy dzielili się swoimi wizjami i strategiami na przyszłość. Tegoroczna edycja obiecuje równie wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, z licznymi debatami, panelami dyskusyjnymi i warsztatami poświęconymi najważniejszym kwestiom, takim jak: rozwój infrastruktury transportowej, zwłaszcza w kontekście trasy Via Carpatia, bezpieczeństwo energetyczne, transformacja sektora energii, możliwości współpracy regionów z państw stowarzyszonych – Mołdawii i Ukrainy czy kultura jako narzędzie łączenia narodów. Dyskusje tegorocznego Kongresu koncentrować się będą wokół wpływu sztucznej inteligencji na różne obszary życia społecznego: od bezpieczeństwa, poprzez medycynę aż do nauki i edukacji.

Dwa kluczowe obszary, które zostaną poruszone podczas IV edycji, to proces związany z cyfryzacją społeczeństwa i całej gospodarki, a drugi dotyczący zdrowia. Mamy już IV Kongres, więc możemy śmiało powiedzieć, że Województwo Lubelskie stało się regionalnym centrum Inicjatywy Trójmorza – podkreślał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Marcin Szewczak.

Uczestnictwo przedstawicieli państw Inicjatywy Trójmorza

Podczas IV Samorządowego Kongresu Trójmorza będziemy mieli zaszczyt gościć przedstawicieli najwyższych władz państwowych, regionalnych, ekspertów, naukowców oraz przedsiębiorców, m.in. z Litwy, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Łotwy, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii, ale także Argentyny i Grecji. Uczestnicy będą mogli nawiązać cenne kontakty oraz poznać najnowsze trendy i innowacje. Wieczorem podczas Gali Regionów Trójmorza wręczone zostaną nagrody dla firm i osobowości. Uroczystym koncertem z muzyką grecką powitamy również nowo przyjętą do inicjatywy Grecję.

Forum dla przedsiębiorców

Ważnym elementem Kongresu są spotkania przedsiębiorców w ramach Forum Gospodarczego. Seminaria będą poświęcone inteligentnym specjalizacjom, takim jak żywność wysokiej jakości, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne. W ramach Forum Gospodarczego zaplanowany jest także specjalny panel o roli kobiet w biznesie, a także strefa wystawiennicza, spotkania B2B i Akademia Biznesu.

Kontynuowane będą lubiane przez przedsiębiorców formaty, czyli strefa spotkań B2B i strefa wystawiennicza. Nowym punktem będzie Akademia Biznesu, podczas której zostaną przygotowanie warsztaty i szkolenia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Celem tych zajęć jest dążenie do internacjonalizacji przedsiębiorców i wypracowanie modelu, który potem posłuży do obsługi MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne – dodała p.o. dyrektor Departamentu Gospodarki UMWL Elwira Lorenz.

Inne wydarzenia towarzyszące

Młodzi Liderzy przedyskutują zagadnienia cyberbezpieczeństwa, potencjału młodych w Europejskiej Stolicy Młodzieży, oczekiwania wobec UE po 20 latach od przystąpienia, AI w edukacji.

Kluczowe dane

1. Data i miejsce

 • Termin: 12-13 czerwca 2024 roku
 • Miejsce: Lublin

2. Uczestnicy i prelegenci 2024

 • Oczekujemy ponad 700 uczestników z 12 krajów
 • 150 prelegentów w 26 panelach
 • 4 ambasadorów i delegacje zagraniczne z ponad 20 regionów

3. Patronat i główni goście

 • Patronat Honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 • Udział przedstawicieli władz państwowych, regionalnych, ekspertów, naukowców oraz przedsiębiorców

4. Kluczowe tematy

 • Makroregionalne uwarunkowania rozwoju Inicjatywy Trójmorza
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Infrastruktura transportowa
 • Cyfryzacja

5. Inicjatywy i Sieci

 • Sieć Uniwersytetów Trójmorza (lider: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Sieć Regionów Trójmorza (lider: Województwo Lubelskie)

6. Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Honorowa „Międzynarodowy sukces w obszarze regionów Trójmorza”
 • Laureaci nagrody w latach ubiegłych: Prezydent RP Andrzej Duda (2021), Premier RP Mateusz Morawiecki (2022), Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek (2023)

9. Agenda na 2024 rok

 • I dzień (12 czerwca 2024):
  • Sztuczna inteligencja, Bezpieczeństwo energetyczne, Kultura, uroczyste przyjęcie nowych członków do Sieci Regionów Trójmorza;
  • Sesje tematyczne: Debata Regionów, Forum Gospodarcze (seminaria, strefa B2B, stoiska wystawiennicze, Akademia Biznesu), Sesja naukowa KUL (sztuczna inteligencja i cyfryzacja w nauce).
 • II dzień (13 czerwca 2024):
  • Sesja międzynarodowa: Debata Regionów, Sesja naukowa, Dobre praktyki Trójmorza i networking, Forum Gospodarcze (zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo, technologie materiałowe i logistyczne);
  • Wydarzenia towarzyszące: Akademia Biznesu, strefa wystawiennicza, spotkania B2B, ekspozycja wystawy „Niewydane Dyplomy”;
  • Wschodni Kongres Młodych Liderów (cyberbezpieczeństwo, potencjał młodych w Europejskiej Stolicy Młodzieży, oczekiwania wobec UE po 20 latach od przystąpienia, AI w edukacji dziedzictwo kulturowe, wyobrażenia vs rzeczywistość korporacji, umiejętności liderów na rynku pracy).

źródło informacji: UMWL