NASZ PATRONAT: 11. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2023 – ostatnie dni rejestracji

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: 11. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2023 – ostatnie dni rejestracji została wyłączona Aktualności

Przed nami 11. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2023, jednego z największych wydarzeń skierowanych do branży energetycznej, OZE, ciepłowniczej, gazowej i paliwowej. Szczyt odbędzie się  w dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Gdańsku, zaś temat przewodni spotkania brzmi: „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej”.

Swój udział w Szczycie zapowiedzieli m.in.:

Päivi Laine – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; 

Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce;

 Mikael Benthe – Radca Ambasady Królestwa Szwecji ds. promocji gospodarczej; 

Yaroslav Demchenkov – Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukraina; 

Gabriel Gorbačevski – Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce; 

Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; 

Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; 

Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce; 

Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce; 

Marek Wesoły – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych;

dr Grzegorz Czelej – Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii; 

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; 

Wojciech Graczyk– Dyrektor ds. polityki energetycznej, regulacji i obsługi prawnej, E.ON Polska; 

Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska sp. z o.o.; 

Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska;

Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; 

Paweł Majewski – Prezes Zarządu, Enea S.A.; 

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; 

Olexandr Motsyk – Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC „Energoatom”; 

Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; 

Piotr Woźny – Prezes Zarządu, ZE PAK S.A.; 

Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Energa Obrót S.A. Grupa Orlen; 

Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.;

Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; 

Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; 

Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; 

Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; 

Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.; 

Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; 

Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; 

Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion Sp. z o.o.;

Marek Rusakiewicz – Wiceprezes ds. Operacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o.; 

Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; 

Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.; 

Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, Lotos Petrobaltic S.A.; 

Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; 

Leszek Wiwała – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego;

Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii;

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu, ZE PAK S.A.; 

r. pr. dr hab. Filip Elżanowski – Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej Kyosan Europe Sp. z o.o.; 

dr hab. Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.; 

Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej; 

Piotr Meler – Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.; 

Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.; 

Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; 

Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, PGL Lasy Państwowe; 

Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych , TAURON Polska Energia S.A.; 

dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; 

Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; 

Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i zarządzania taryfami, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.; 

Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A.;

Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; 

Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; 

Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.;

Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;

Aneta Więcka – Kierownik Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.;

Damian Bąbka – Management Board Member, Chief Investment Officer, Qair Polska S.A.; 

Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; 

Jarosław Broda – Członek Zarządu, Baltic Power Sp. z o.o.; 

Kamil Kobyliński – Head of Offshore Wind Poland, TotalEnergies; 

Piotr Maciołek – Członek Zarządu, COO (Chief Operating Officer), POLENERGIA S.A.; 

Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. regulacji, Equinor Polska Sp. z o.o.; 

Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ekoenergia sp. z o.o.;

Armen Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN Orlen S.A.; 

Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; 

Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw;

 Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii; 

Adam Kościelniak – Partner Zarządzający A-RES; 

Tomasz Limon – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza; 

Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; 

Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; 

Mirosław Motyka – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; 

Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej;  

Stanisław Szultka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;

Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

Dariusz Szymczak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.; 

Zbigniew Kozłowski – Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński.

Jerzy Baehr – Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.; 

Maciej Szambelańczyk – Partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

   Kluczowe tematy podczas Szczytu

Wśród zagadnień, jakie zostaną omówione podczas OSE GDAŃSK 2023 to m.in.:

     * Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej
     * Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa      

* Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)
     * Inwestycje w OZE: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski
     * Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
     * Off-shore – perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
     * Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje – firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  pod adresem: http://osegdansk.pl/program/

Bursztyn Polskiej Energetyki 2023

Tradycyjnie w ramach Szczytu zostaną wręczone statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2023″. Bursztyn Polskiej Energetyki jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania
w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju oraz zagranicą.

Laureaci „Bursztyn Polskiej Energetyki 2023″ m.in:

     * Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
     * PGE Dystrybucja S.A.
     * Miasto Lębork

Formularz zgłoszeniowy do udziału w OSE GDAŃSK 2023 oraz REGULAMIN znajdziesz pod adresem: http://osegdansk.pl/rejestracja/