Najnowocześniejsze w Polsce więzienie powstanie w gminie Żelazków

Możliwość komentowania Najnowocześniejsze w Polsce więzienie powstanie w gminie Żelazków została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski, wójt Gminy Żelazków fot. mat. prasowe

 

To, że w gminie Żelazków powstanie najnowocześniejsze w Polsce więzienie jest wielkim sukcesem samorządu. Proszę powiedzieć, jaką korzyść będą mieli mieszkańcy z tego przedsięwzięcia? 

Warto sobie uzmysłowić skalę przedsięwzięcia. Jego koszt wyniesie około 250 milionów złotych. Dzięki inwestycji powstanie 250 miejsc pracy, przy czym pierwszeństwo w zatrudnieniu mają mieć mieszkańcy Gminy.

Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, który koordynuje inwestycję przekazano już grunty o powierzchni 16,7 ha. Został podpisany list intencyjny, w ramach, którego, jako Gmina, jesteśmy zobowiązani do podłączenia wodociągów, kanalizacji i stworzenia drogi technicznej, którą już wykonaliśmy. Trzeba też wiedzieć, że przyszły zakład karny nie znajdzie w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych.  Dla przyszłych pracowników więzienia powstaną też mieszkania. Zostaną one zbudowane na terenie 20 ha w miejscowości Niedźwiady.

Będzie to wielkie przedsięwzięcie, ale jakie inne, ważne dla mieszkańców inwestycje, udało się już zrealizować?

Zbudowaliśmy m.in. boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kokanin, a obecnie trwa przebudowa OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Żelazkowie oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury. Zagospodarowywany jest teren w centrum Żelazkowa, gdzie chcemy urządzić plac zabaw i siłownię zewnętrzną oraz ciągi piesze, wyposażone w ławki oraz oświetlenie. W trakcie realizacji jest również przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniki Małe, droga gminna Witoldów-Russów, droga w mieście Kokanin oraz w Skarszeweku. Dofinansowujemy również mieszkańcom budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.  Na terenie Gminy powstały dwa nowe publiczne Przedszkola Samorządowe: w Dębem i w Russowie. Utworzono także Szkołę Podstawową w Kokaninie. Poprzez fundusz sołecki wykonano szereg działań, stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw: doposażano świetlice wiejskie, kluby, place zabaw itp.

Jakie są inwestycyjne plany gminy?

Priorytetem w 2018 roku będzie zakończenie przebudowy OSP Żelazków, z dobudową świetlicy  środowiskowo – terapeutycznej w Żelazkowie oraz ich doposażenie. Dodatkowo chcemy, we współpracy z samorządem powiatowym, przebudować drogę powiatową w relacji Morawin-Pamięcin, której 70% leży na terenie Gminy Żelazków. Do tego dochodzi renowacja drogi gminnej Russów-Borków Stary oraz rewitalizacja i adaptacja budynku zabytkowej oficyny w zespole dworskim na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.

osp_Żelazków fot. mat. prasowe

Jakimi sukcesami może pochwalić się samorząd gminy jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów?

Cały czas podejmujemy działania, mające na celu utrzymanie i ich pozyskiwanie. Na terenie Gminy znajdują się grunty, które zostały wydzielone wyłącznie pod aktywizację gospodarczą. Dużym sukcesem jest pozyskanie 14 inwestorów, którzy wykupili  ponad 30 ha gruntów przeznaczonych pod przemysł. Jakie to ma znaczenie w kontekście przyszłości Gminy, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.

 

Żelazków jest laureatem nagrody ,,Gmina roku 2015”  w kategorii ,,Gmina Wiejska ” . Niedawno Urząd Gminy został  wyróżniony  Laurem Społecznego Zaufania. Jakie znaczenie mają dla Pana te nagrody? Którą uważa Pan za największy sukces?

W ubiegłym roku Gmina Żelazków została ponownie nagrodzona tytułem „Gmina Roku 2017”, ponadto  otrzymała Znak jakości ,,Przyjazny Urząd ” oraz miano ,,Gminy Fair Play”. Wszystkie te odznaczenia przyznawane są przez zewnętrzne, niezależne kapituły i komisje konkursowe. Przyznane nagrody świadczą o tym, że należymy do najlepszych samorządów w Polsce, a nasza promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym i ekologicznym jest na bardzo wysokim poziomie. Sprzyjamy inwestorom i dbamy o potrzeby mieszkańców. Osobiście dużą wagę  przywiązuję do certyfikatu ,,Laur Społecznego Zaufania”, z uwagi na wyjątkowy sposób jego przyznawania. To nagroda, którą nadaje się wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów. Stanowi ona zatem swoiste podziękowanie za rzetelność, uczciwość i otwartość w stosunku do potrzeb klientów danej instytucji. Jednak wyróżnienia, to także bodziec do dalszej pracy i rozwoju.

dom_seniora fot. mat. prasowe

Jak wygląda oferta Gminy jeśli chodzi o wydarzenia kulturalno-społeczne?

Największym kulturalnym wydarzeniem i świętem są zawsze Dożynki Gminne, w których organizację angażuje się społeczność lokalna, rolnicy i przedsiębiorcy. Ponadto, na terenie gminy organizujemy wiele lokalnych festynów: w Goliszewie, Dębem, Russowie, Kokaninie, Biernatkach, Żelazkowie i Skarszewie. Mamy także wydarzenia dedykowane najmłodszym, jak chociażby Gminny Dzień Dziecka, czy dwutygodniowy wypoczynek letni, którego 50% kosztów pokrywa Gmina. Organizujemy też półkolonie, zarówno letnie, jak i zimowe.