Najlepsze gminy w Polsce – wyniki rankingu 2021

Możliwość komentowania Najlepsze gminy w Polsce – wyniki rankingu 2021 została wyłączona Aktualności, Samorząd

Znamy najlepsze gminy w Polsce. W tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju zwyciężyły: Kleszczów, Polkowice, Karpacz, Świnoujście. Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka.

grafika prezentuje 10 czołowych samorządów w podziale ze względu na charakter administracyjny. fot. grafika Teraz Polska

26 kwietnia br. w Sejmie ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego parterem od wielu lat jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Ranking opracowywany przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.

W kategorii gminy wiejskie kolejny rok z rzędu pierwsze miejsce zajęła gmina Kleszczów. Polkowice ponownie zwyciężyły wśród gmin miejsko-wiejskich, a Świnoujście w miastach na prawach powiatu. W kategorii gminy miejskie w 2021 roku na pozycję lidera awansowała z drugiego miejsca gmina Karpacz.

Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

– Cieszy mnie fakt, że już po raz trzynasty możemy wspierać tę jakże ważną inicjatywę. Jestem pełen uznania dla konsekwentnej realizacji przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka działań mających na celu promocję samorządów, które najlepiej realizują swoje zadania i są liderami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Opracowanie rankingu klasyfikującego wszystkie polskie samorządy w oparciu o 16 różnych zmiennych GUS, obrazujących rozwój gospodarczy, to praca prawdziwie benedyktyńska – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.