Monika Constant: Inwestorzy znad Sekwany stanowią ważny element polskiego sukcesu gospodarczego

Możliwość komentowania Monika Constant: Inwestorzy znad Sekwany stanowią ważny element polskiego sukcesu gospodarczego została wyłączona Aktualności

Z Moniką Constant dyrektor generalną Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, rozmawia Marcin Prynda

Monika Constant, dyrektor Francusko-Polskiej Izby
Monika Constant, dyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej fot. mat. prasowe

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest jedną z najbardziej aktywnych izb bilateralnych w  Polsce. Ilu członków liczy obecnie? Jak duże są to przedsiębiorstwa i które branże są najliczniej reprezentowane?

Zrzeszamy blisko 400 firm, zarówno francuskich, jak i polskich. Struktura branżowa naszych członków jest bardzo różnorodna, podobnie zresztą jak i  wszystkich firm z francuskim kapitałem w Polsce. Można je spotkać w sektorach takich jak: przemysł, IT, usługi, handel, finanse i ubezpieczenia, budownictwo, energetyka, czy motoryzacja. Zrzeszamy zarówno firmy duże, które zatrudniają po kilka, czy kilkanaście tysięcy osób, jak i  niewielkie firmy rodzinne. Integrujemy przedsiębiorców dając okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów. W  Izbie staramy się rozwijać relacyjny model współpracy, charakterystyczny dla francuskiej kultury biznesowej, oparty na więziach międzyludzkich. Proponujemy rocznie około 100 spotkań stacjonarnych oraz on-line, które gromadzą od kilkunastu do nawet kilkuset uczestników w zależności od formuły i tematu.

Jak wyglądają polsko-francuskie relacje gospodarcze i obecność francuskich inwestorów w naszym kraju?

Firmy, które rozwijają się w Polsce, na stałe wpisały się w  polski krajobraz gospodarczy. Do tej pory zainwestowały około 90 mld zł tworząc przy tym blisko 200 000 bezpośrednich miejsc pracy i  drugie tyle u partnerów, czy dostawców. Każdego roku blisko połowa zysków wypracowywanych przez firmy z  kapitałem francuskim jest ponownie inwestowana w  rozbudowę zakładów, kolejne linie produkcyjne, czy wdrażanie nowych technologii. Jest to wyraźny znak, że firmy te mają długofalowe plany rozwoju i zbudowały mocną sieć powiązań z tysiącami polskich firm, z którymi współpracują na co dzień. Realny wkład w  rozwój polskiej gospodarki jest znacznie większy niż tylko dane statystyczne. Transfer know-how, współpraca z  lokalnymi dostawcami, uczelniami, działania CSR, a także wsparcie polskiego eksportu, to kolejne elementy, które powodują, że inwestorzy znad Sekwany stanowią ważny element polskiego sukcesu gospodarczego.

Raport Cyfrowy Izby „Wyzwania dla Polski – odpowiedź biznesu”, w  swojej pierwszej odsłonie, skupia się na tematach dotyczących transformacji ekologicznej. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z tego Raportu?

Tematy związane z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem są niezwykle ważne dla całej gospodarki. Od decyzji i działań podejmowanych tu i  teraz zależeć będą losy przyszłych pokoleń. Nasz najnowszy raport nie tylko pokazuje najbardziej palące wyzwania, przed którymi stoi Polska, ale też działania już teraz podejmowane przez firmy. Ciekawe doświadczenia dotyczące sektora energetycznego pokazuje Veolia, która uruchomiła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków i  produkującą energię elektryczną. W  raporcie przedstawiamy również wizję miast przyszłości, o  której rozmawiają wybitni eksperci w  cyklu wywiadów przygotowanych przez Saint-Gobain. Eksperci z firmy CRIDO pokazują natomiast, w jaki sposób można pozyskiwać finansowanie na wdrażanie zielonych rozwiązań.

W jakich obszarach polsko-francuska współpraca ma największy potencjał rozwoju?

Nawiązując do odnowionego w  ubiegłym roku partnerstwa strategicznego pomiędzy Polską i Francją możemy powiedzieć, że kluczowymi obszarami wzajemnej współpracy będą przede wszystkim: rozwój gospodarki cyfrowej i  wspieranie europejskiego przemysłu, infrastruktura, szczególnie w  obszarze kolei i  lotnictwa, a także współpraca militarna.

Do tych elementów dodam również energetykę. Kilka tygodni temu EDF złożył polskiemu rządowi kompleksową ofertę na zaprojektowanie, wybudowanie i  późniejszą eksploatację kilku elektrowni atomowych, wraz z  modelem finansowania. Propozycja francuska ma wiele atutów, gdyż poza sprawdzoną technologią i  kompleksowym rozwiązaniem, w  budowę elektrowni włączone zostaną polskie firmy, które już teraz zdobywają doświadczenie przy projektach nuklearnych realizowanych przez EDF w innych krajach. Poza tym, warto wspomnieć o już prowadzonej współpracy przy budowie europejskiej baterii, a także możliwości polsko-francuskich działań w  zakresie rozwoju technologii wodorowych, które mogą stać się paliwem przyszłości i pomóc w poprawie miksu energetycznego zarówno w Polsce, jak i innych krajach.

Francja staje się także polem do ekspansji dla polskich firm, które nie tylko eksportują tam swoje produkty, ale też zakładają oddziały, jak chociażby COMARCH, Nowy Styl, czy InPost i realizują zamówienia dla największych miast. Przykładem może być kontrakt na dostawę dla Paryża 274 ładowarek autobusowych, który zdobyła Ekoenergetyka Polska.