Modułowe reaktory jądrowe w Polsce – Enea rozpoczyna kampanię edukacyjną

Możliwość komentowania Modułowe reaktory jądrowe w Polsce – Enea rozpoczyna kampanię edukacyjną została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Enea będzie inwestować w zeroemisyjne, stabilne i nowoczesne moce wytwórcze, zapewniając klientom bezpieczeństwo energetyczne. Poszukując możliwości rozwojowych nowych linii biznesowych, Grupa Enea wskazuje również na technologię SMR – małych reaktorów jądrowych, których komercjalizacja przyczyni się do szybszej dekarbonizacji polskiej gospodarki. Enea rozpoczyna właśnie działania edukacyjne, których celem jest przedstawienie i zainteresowanie osób w każdym wieku, zwłaszcza młodych, światem technologii jądrowej.         

Enea rozpoczyna kampanie edukacyjna dot smr grafika Grupa Enea
Enea rozpoczyna kampanie edukacyjna dot smr grafika Grupa Enea

Czym są i jak działają małe modułowe reaktory SMR, jakie mają zalety i w jaki sposób mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych? Grupa Enea przygotowała materiał wideo, który w przystępny i zrozumiały sposób przedstawia najważniejsze założenia koncepcji technologii SMR i jej znaczenia dla rozwoju nowoczesnej energetyki.

– Małe modułowe reaktory jądrowe mają ogromy potencjał rozwojowy i znaczenie dla utrzymania stabilnego miksu energetycznego w Polsce. SMR-y możemy wykorzystać do produkcji energii elektrycznej albo zastąpić nimi elektrociepłownie węglowe. Mogą również służyć bezpośrednio zakładom przemysłowym, zwłaszcza tym, które potrzebują dużo stabilnej energii. Obecnie analizujemy wszystkie pojawiające się na świecie projekty i rozmawiamy z kilkoma dostawcami technologii SMR  – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enea S.A.

W świat nowoczesnych technologii jądrowych zostaną w pierwszej kolejności wprowadzeni uczniowie szkół patronackich (branżowych i technicznych), z którymi Grupa Enea od lat ściśle współpracuje, wspierając edukację młodych energetyków. W spotkaniach edukacyjno-informacyjnych będzie uczestniczył ekspert, który podzieli się swoją wiedzą w zakresie technologii i funkcjonalności SMR-ów oraz odpowie na pytania uczniów. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w przeprowadzanym na lekcji minikonkursie z nagrodami.

– Naszą rolą, jako świadomego producenta energii, szukającego możliwości dywersyfikacji swojego portfela wytwórczego, jest nie tylko poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju, ale również pokazywanie ich i przekonywanie do nich naszych odbiorców. Stawiając na edukację w zakresie technologii SMR, inwestujemy również w przyszłe kadry, które będą wdrażać, rozwijać i użytkować tę technologię w niedalekiej przyszłości – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enea S.A.      

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce rośnie, a technologia SMR w energetyce zyskuje na popularności. Mają one przyspieszyć zieloną transformację sektora i być uzupełnieniem dla reaktorów dużej mocy, pracujących  w podstawie systemu energetycznego. Przewagą małego atomu nad dużym jest m.in. krótszy czas budowy, ponieważ SMR-y są dostarczane w całości jako moduły, co oznacza mniejszy koszt inwestycyjny. Mogą być instalowane blisko odbiorców, co obniża koszty przesyłu i rozbudowy sieci, a także wzmacnia przekonanie w kwestii oceny bezpieczeństwa energetyki atomowej instalowanej w pobliżu zabudowań.       

Wdrożenie komercyjne technologii SMR otwiera dostęp do nowoczesnego i bezemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej. Grupa Enea analizuje implementowane i upowszechniane technologie, sprawdzając możliwości zastosowania SMR-ów w swojej działalności biznesowej, przygotowując się jednocześnie do rozwoju kadr i zasobów gotowych do zarządzania instalacjami w przyszłości. Prowadzony jest dialog biznesowy z wiodącymi deweloperami technologii SMR na świecie, a decyzja o współpracy i wdrożeniu projektu będzie podejmowana w oparciu o analizy ekonomiczne, rynkowe oraz potrzeby Grupy Enea.

Animacja Enei „Czym są reaktory SMR?” jest dostępna na kanale YouTube Grupy oraz na stronie internetowej kampanii edukacyjnej www.enea.pl/smr. Tam zostały również opublikowane podstawowe fakty na temat technologii SMR.

źródło informacji: Grupa Enea