Mniej biurokracji dla korzystających z unijnych środków

Możliwość komentowania Mniej biurokracji dla korzystających z unijnych środków została wyłączona Aktualności, Samorząd

STRUZIK

Konieczne jest wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów unijnych środków – m.in. tę kwestię poruszono w czasie 118. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Szczególnie istotne – z punktu widzenia spraw województwa mazowieckiego oraz pozycji regionów – było w Brukseli wystąpienie do Parlamentu Europejskiego posła Jana Olbrychta dotyczące śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014–2020 (WRF).  Do władz regionalnych należy zarządzanie i spożytkowanie prawie 75 proc. budżetu unijnego, dlatego najbliższy przegląd WRF powinien skupić się na jak najszybszym wprowadzeniu uproszczeń dla beneficjentów, o które wspólnie powinniśmy walczyć na arenie międzynarodowej.

Nie bez znaczenia jest także rola przemysłu stalowego w utrzymaniu miejsc pracy i ochronie rynku przed zalaniem produktami z Chin, o którym mówiła podczas swojego wystąpienia komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Europejski Komitet Regionów przyjął także opinię dotyczącą przeciwdziałaniu postępującemu marnotrawieniu żywności oraz rezolucję w sprawie wkładu Komitetu w program prac Komisji Europejskiej w 2017 r.

Źródło: mazovia.pl,
Fot. arch.UMWM