Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie wybuduje Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych przy wsparciu NFOŚiGW

Możliwość komentowania Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie wybuduje Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych przy wsparciu NFOŚiGW została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Dzięki dotacji i pożyczce udzielonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie ponad 133 mln zł krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. wybuduje Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie – Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze wypłaty w ramach projektu planowane są od III kwartału 2022 r.

Podpisanie umowy z MPO Kraków
Podpisanie umowy z MPO Kraków fot. NFOŚiGW

– Ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych zakłada, że do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE będą nadawać się do recyklingu. Wszyscy wiemy, że już dziś powinniśmy z jednej strony ograniczać produkcję plastiku, a z drugiej – starać się jak największą jego część przetwarzać. Taką możliwość nowoczesnego recyklingu plastiku dostaje właśnie krakowskie MPO, dzięki udzielonej przez NFOŚiGW dotacji i pożyczce w kwocie ponad 133 mln zł – podkreśla Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. – Mam nadzieję, że będzie to dobry wzór, projekt referencyjny dla kolejnych samorządów, które zechcą sięgać po wsparcie NFOŚiGW na inwestycje służące gospodarce o obiegu zamkniętym – dodaje.

Zakres projektu obejmuje budowę zakładu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem administracyjnym oraz socjalnym. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 164 143 500 zł. Kwota dofinansowania NFOŚiGW w formie pożyczki wyniesie 103 450 000 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji: 30 000 000 zł. W ramach przedmiotowej instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych zrealizowane zostaną następujące linie technologiczne:

– linia przygotowania do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,

– linia mycia i granulacji odpadów z tworzyw sztucznych wraz z podczyszczaniem wody do mycia.

Projekt przedsięwzięcia zakłada również wybudowanie hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania surowców i odpadów wytworzonych w instalacjach oraz budynków: administracyjno-biurowego i socjalnego dla pracowników CROK. Jest to kolejny bardzo ważny krok w kierunku transformacji Krakowa w miasto w pełni cyrkularne, w którym troska o bezpieczne i czyste środowisko, a tym samym zdrowie mieszkańców, jest priorytetem.

Zadaniem linii przygotowania do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych będzie wyodrębnienie folii PE z wykorzystaniem zespołu przenośników transportujących odpady, przesiewaczy, separatorów balistycznych, optycznych, itp. Linia mycia i granulacji tworzyw sztucznych zagospodarowywać będzie wysortowaną folię poprzez następujące procesy: rozdrobnienie folii i uzyskanie płatków o określonej wielkości, mycie materiału wsadowego, osuszanie płatków folii PE oraz granulacja na linii do granulacji, która obejmować będzie podajnik taśmowy z separatorem metali, zagęszczarkę z wytłaczaniem i układem filtrującym zanieczyszczenia, układ granulujący wraz z układem transportującym. Wytworzony w ramach prowadzonego procesu granulat tworzyw sztucznych (produkt handlowy) spełniać będzie łącznie warunki określone w ustawie o odpadach świadczące o utracie statusu odpadów. Pozostałość po procesie wyodrębnienia odpadów przeznaczonych do recyklingu na instalacji będzie przekazywana do wykorzystania energetycznego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów.

– Cieszę się, że podpisujemy dziś umowę na wsparcie innowacji w służbie GOZ – zapewnią one bezpieczeństwo mieszkańcom Krakowa, środowisku naturalnemu, a jednocześnie pomogą utrzymywać konkurencyjność gospodarki komunalnej. Dla NFOŚiGW w takich projektach zawsze kluczowe są efekty – te ekologiczne – istotne dla ochrony środowiska ale jednocześnie te ekonomiczne – pozwalające traktować odpady jako produkt domykający obieg materii w GOZ – podkreśla Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. Z uznaniem postrzegam zintegrowaną gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzoną w Krakowie, gdzie w sposób komplementarny rozwijane są wszystkie procesy przetwarzania odpadów prowadzące do maksymalizacji recyklingu, jak też pełnego wykorzystania potencjału energetycznego odpadów resztkowych, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego obciążania mieszkańców.

Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Od 2013 r. w mieście funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zarządzany przez spółkę gminna; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jest on ukierunkowany na przetwarzanie odpadów komunalnych we własnych i gminnych instalacjach. Jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce – podkreśla Henryk Kultys, prezes zarządu MPO Sp. z o.o. – Pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwala na rozpoczęcie na obszarze prawie 7 ha poprzemysłowych terenów dawnej Huty Sendzimira budowy „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”– nowoczesnego i w pełni zautomatyzowanego kompleksu instalacji odzysku i recyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą – wyjaśnia szef krakowskiego MPO.

źródło informacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej