Marta Majewska: Jak pozyskać inwestorów do małego miasta?

Możliwość komentowania Marta Majewska: Jak pozyskać inwestorów do małego miasta? została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Burmistrz Hrubieszowa Martą Majewską rozmawia Marcin Prynda

Burmistrz UM Hrubieszów fot. mat. prasowe UM Hrubieszów
Burmistrz UM Hrubieszów fot. mat. prasowe UM Hrubieszów

Dzień dobry Pani Burmistrz, jak Hrubieszów chce pozyskać nowych inwestorów?

– Zacznijmy od początku, czyli od tego, kim dla mnie, dla nas jest inwestor. Nie jest to jakaś enigmatyczna jednostka zewnętrzna, którą trzeba „upolować”, żeby wygenerować nowe miejsca pracy i wpływy z podatków. Inwestor według mnie to każdy aktywny, rozwijający się przedsiębiorca, to właściciel lokalnej firmy rodzinnej, to również osoba zakładająca firmę w naszym mieście, ale również przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny, który widzi
w Hrubieszowie potencjał wart wykorzystania.

Czyli jest to w pewnym sensie taktyka obrana na rozwój istniejących w mieście firm oraz przyciąganie tych zewnętrznych?

– Tak to można określić jednocześnie zaznaczając, że budowanie atrakcyjności inwestycyjnej to skomplikowany, wielowymiarowy proces, na który składa się m.in. stałe monitorowanie zapotrzebowania przedsiębiorców we właściwe lokalne i ponadlokalne zasoby, ścisła współpraca ze środowiskiem edukacyjnym, racjonalna, ale i odważna polityka inwestycyjna, a także rozwój kompetencji kadr urzędu. To również otwarte, transparentne i partnerskie podejście do współpracy z przedsiębiorcą, oferowanie wszelkiego rodzaju ulg, zwolnień np. z podatku od nieruchomości.

Jakie są więc efekty prowadzonych działań?

– Dzięki stale prowadzonemu dialogowi z przedstawicielami społeczności lokalnych z jednej strony jesteśmy w stanie skutecznie zdefiniować nasze potrzeby w zakresie infrastruktury, wsparcia instytucjonalnego, zapewnienia właściwej kadry pracowniczej. Ponadto rozwijając kompetencje pracowników administracyjnych budujemy zespół profesjonalistów, wiarygodnych w kontekście współpracy ze środowiskiem biznesowym, co jest równie ważne jak inwestycje twarde.

Czy Hrubieszów jest w stanie konkurować i walczyć o inwestora z Warszawą, albo Lublinem, Tarnobrzegiem i innymi miastami?

– Z jednej strony tak, jednak tutaj ważna jest świadomość unikatowych atutów każdego z miasta. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych jest procesem dość złożonym, ale nie polega to na „pobieraniu” sobie firm:) Każde miasto dysponuje innymi atutami, a naszym zadaniem, tutaj w Hrubieszowie jest oprócz budowania profesjonalnej oferty i obsługi, właśnie ukazanie tego specyficznego klimatu, ducha miasta, które przekłada się na całościowy klimat Hrubieszowa, w tym klimat inwestycyjny. Nie każdy inwestor może wybrać Hrubieszów kosztem Lublina, Warszawy, ale i odwrotnie, nie każdy inwestor znajdzie w Warszawie to, czym dysponuje Hrubieszów.

Co więc oferuje Hrubieszów, pierwsze miasto na wschodniej ścianie Polski?

– Hrubieszów to miasto wielokulturowe, miasto zielone, kompaktowe. To realna alternatywa dla wielkich aglomeracji w kwestii prowadzenia spokojnego życia, ale dzięki współczesnym trendom to miasto, które daje możliwość pracy zdalnej dla każdej firmy na świecie. To miasto znajdujące się na strategicznych szlakach transportowych. To przez Hrubieszów przebiega najdalej idąca linia szerokotorowa LHS z Chin, aż na Śląsk, która jest elementem reaktywacji tzw. jedwabnego szlaku. Jakie to stwarza perspektywy? Ogromne, szczególnie w procesie przyszłej odbudowy Ukrainy, gdzie Hrubieszów ma szansę stać się pewnego rodzaju centrum logistycznym tego procesu. Czekamy na ustanie działań wojennych u naszego wschodniego sąsiada. Jednak już dziś odbieramy liczne zapytania zewnętrznych firm o możliwości lokowania swoich zakładów jak najbliżej Ukrainy.

Miasto dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, a także katalogiem lokalnych ulg i zachęt inwestycyjnych, w tym zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcy, który inwestuje w Hrubieszowie. Hrubieszów objęty jest najwyższym poziomem wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, dzięki której przedsiębiorca może liczyć na zwrot do 70% podatku dochodowego przez okres 15 lat. W tym aspekcie miasto współpracuje z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Hrubieszów i okolice to również bogate w bardzo żyzne gleby, atrakcyjne dla sektora rolnego, co przyciągnęło niedawno na teren miasta poważnego inwestora działającego w branży przetwórstwa płodów rolnych.

Może przedstawi Pani kilka przykładów kluczowych inwestorów?

Oczywiście, wśród inwestorów funkcjonujących w naszym mieście i okolicach są m.in.: Real S.A. – zakład przetwórstwa owoców i warzyw, Krajowa Spółka Cukrowa S.A., a swoją działalność jeszcze w tym roku planuje uruchomić Komagra S.A. największy w kraju producent oleju rzepakowego na cele techniczne, który sprzedawany jest wyłącznie jako komponent do produkcji biopaliw, do największych odbiorców w kraju i za granicą.

W przypadku branży logistycznej na terenie miasta funkcjonuje terminal gazu płynnego Orlen Paliwa Sp. z o.o., a także operator toru szerokiego – PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Tak jak wspomniałam wcześniej, dla nas inwestorem jest każda aktywna osoba i podmiot, a więc dbamy również o dobre relacje z lokalnym środowiskiem, dla którego, dzięki wypracowywanym systemowym rozwiązaniom, przygotowujemy atrakcyjne i oczekiwane formy wsparcia.

Ponadto w Hrubieszowie jest zarejestrowanych ponad 2000 podmiotów gospodarczych i jak to zwykle w miastach bywa, dominują mikroprzedsiębiorstwa. Dominujące branże są związane z szeroko pojętymi usługami dla ludności, jednakże w mieście funkcjonują również firmy produkcyjne, jak i z sektora logistyki.

Może Pani coś więcej powiedzieć o tym wsparciu?

Stawiamy odważne kroki w kierunku budowania efektywnego systemu wsparcia firm na terenie Miasta. Od ponad dwóch lat pracujemy nad nową ścieżka rozwoju Hrubieszowa. W 2022 roku powołaliśmy nową jednostkę organizacyjną miasta – Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej. Jej podstawowym celem jest kreowanie warunków rozwoju lokalnego biznesu, opartego na wiedzy, innowacjach i nowych modelach biznesowych, tworzenie możliwości rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży w dziedzinie między innymi programowania i robotyki oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.

Na co mogą liczyć firmy dzięki funkcjonowaniu tego kreatywnego centrum?

– Nasza nowa jednostka powstała w wyniku prowadzenia licznych konsultacji i rozmów, jest więc efektem wspólnej pracy. Kreatywne Centrum to miejsce systemowego, realnego wsparcia firm, a także młodych mieszkańców naszego miasta, dzięki któremu nabędą oni praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy na wysokim poziomie, która nie musi się wiązać z wyjazdem, czy też migracją zarobkową, co Już niedługo ruszamy z pilotażowym programem wsparcia dla lokalnych firm, dzięki któremu przedsiębiorstwa zdobędą nową wiedzę i kompetencje pozwalające im budować swoje przewagi konkurencyjne zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym. Dla każdej z wyłonionych firm zostanie opracowana diagnoza wraz z unikatowym, spersonalizowanym katalogiem szkoleń i doradztwa. Na młodzież czekają zaś zajęcia z robotyki i innych nowoczesnych form rozwijania pożytecznych kompetencji. Liczymy również na to, że takie prowadzenie wsparcia wpisze się w stałą ofertę Kreatywnego Centrum i zdobędzie uznanie lokalnych środowisk, a instytucjom i firmom zewnętrznym zaprezentuje nowe, świeże podejście do profesjonalizacji w zakresie wsparcia edukacji i biznesu, właśnie tu, w Hrubieszowie. Uruchomienie i funkcjonowanie Kreatywnego Centrum jest jednym z efektów realizowanego przez nas dużego projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Dzięki naszej długiej, ale konstruktywnej pracy, w którą oprócz mnie i moich pracowników zaangażowanych było wielu mieszkańców Hrubieszowa, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i rzeszy aktywistów, udało nam się uzyskać fundusze na wspólnie zaprojektowane przedsięwzięcia, a więc społecznie zaakceptowane i oczekiwane. Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej i jego rozwijająca się oferta jest jednym z takich przedsięwzięć.

Czym więc, oprócz dobrych kwalifikacji, dostępnych terenów, które są oczywiście w innych miastach, możecie Państwo zatrzymać młodzież, a także przedsiębiorców?

– Może kluczem jest właśnie klimat miasta, ale i nasze podejście. Hrubieszów traktujemy i kreujemy jako produkt, czyli zespół korzyści, które pozytywnie oddziałują na mieszkańców, w tym przedsiębiorców, także zewnętrznych. Tak zaczynamy prowadzić działania marketingowe, żeby ten katalog atutów wypromować. Hrubieszów jest więc miastem, w którym obok spokojnego życia, można prowadzić biznes na poziomie europejskim, mieć kontakt z całym światem, a czas wolny spędzać na łonie natury lub uczestnicząc w wielu organizowanych na terenie Miasta wydarzeniach i aktywnościach. Ale żeby zrozumieć nasze podejście, zapraszam do odwiedzenia naszej małej ojczyzny – z niepowtarzalnym klimatem i potencjałem:)