Lublin, Wrocław i Kraków razem przeciwko mowie nienawiści

Możliwość komentowania Lublin, Wrocław i Kraków razem przeciwko mowie nienawiści została wyłączona Aktualności, Samorząd

Lublin otrzymał grant Rady Europy na realizację projektu z Krakowem i Wrocławiem. Wspólne działania na rzecz zapobiegania mowie nienawiści i promowania wartości wielokulturowości otrzymają wsparcie w wysokości blisko 15 tys. euro.

Razem przeciwko nienawiści

– Napisaliśmy wspólnie ten projekt, bo zależy nam na zacieśnieniu współpracy pomiędzy naszymi miastami w zakresie integracji międzykulturowej i przeciwdziałania mowie nienawiści wobec mniejszości i nowych mieszkańców naszych miast. Stanie się tak dzięki zaprojektowanej wspólnie kampanii społecznej a także działaniom na rzecz podnoszenia świadomości lokalnych społeczności. Jesteśmy przekonani, że realizacja wspólnego projektu będzie dobrym początkiem poszerzania grona Miast Międzykulturowych w Polsce – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji.

Projekt, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 14,9 tys. euro nosi tytuł „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna akcja polskich członków rodziny Miast Międzykulturowych”. Środki, które otrzyma Miasto Lublin w partnerstwie z Krakowem i Wrocławiem pochodzą z grantów uruchomionych w ramach programu Miasta Międzykulturowe Rady Europy na projekty współpracy międzymiastowej.

Lublin jest członkiem programu Miasta Międzykulturowych Rady Europy od początku jego powstania w 2008 r. Celem programu jest wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie integracji międzykulturowej i zarządzania coraz bardziej zróżnicowanymi społecznościami na poziomie lokalnym, m. in. w oparciu o wymianę dobrych praktyk i doświadczeń europejskich miast i samorządów.