Lublin dofinansuje 9 autorskich projektów na rzecz akademickości

Możliwość komentowania Lublin dofinansuje 9 autorskich projektów na rzecz akademickości została wyłączona Aktualności, Nauka, Samorząd

Kursy języka polskiego, spacer online po Lublinie i różnorodne działania integrujące studentów zagranicznych ze społecznością lokalną – to niektóre ze zwycięskich projektów w pilotażowej edycji konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich. Dofinansowanie otrzyma 9 autorskich projektów, a łączna wartość przyznanego wsparcia wyniesie ponad 51 tys zł.

Program Wspierania Inicjatyw Akademickich - grafika

– Pierwsza edycja miejskiego konkursu na wsparcie działań na rzecz akademickości Lublina spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, środowiska naukowego i lubelskich uczelni. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i życzę owocnej i satysfakcjonującej realizacji projektów naukowych, kulturalnych i społecznych. Popularność pierwszej edycji Programu Wspierania Inicjatyw Akademickich sprawiła, że będzie on kontynuowany. Zachęcam więc do udziału w kolejnych naborach – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Spośród 32 projektów komisja konkursowa wyłoniła dziewięć, którym przyznała wsparcie zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej. Wśród zwycięskich pomysłów znalazła się inicjatywa Lubimy Lublin, która łączy w sobie oprowadzanie po mieście w formie tematycznych filmów z kursami języka polskiego na poziomie B1/B2 dla nowo przybyłych do Lublina zagranicznych studentów i naukowców.

Kolejny nagrodzony projekt to Poszukiwacze Pasji. Jego celem jest przedstawienie świeżego spojrzenia na niejednorodną i wielowymiarową kulturę studencką oraz umożliwienie młodym mieszkańcom miasta odkrywania i rozwijania pasji, a także motywowanie ich do samodzielnych poszukiwań. Projekt zakłada m.in. integrację międzykulturową, działania pro eco oraz poznawanie miasta od mniej oczywistej, a równie intrygującej strony.

Nagrodzony projekt Politechniki Lubelskiej Lublin & LUT 2030 to przykład działania nakierowanego na integrację studentów zagranicznych ze społecznością lokalną poprzez szereg aktywizujących działań, w tym dyskusje, wspólne wyzwania oraz zadania.

Typowo studencką inicjatywą jest projekt Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online, którego pomysłodawcą jest Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych w dwóch wersjach językowych spacer online prezentować będzie m.in. najważniejsze lubelskie obiekty i wydarzenia o charakterze akademickim, turystycznym oraz kulturalnym.

Nauka łączy pokolenia to projekt, którego założeniem jest popularyzowanie lubelskich badań naukowych wśród słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, integracja międzypokoleniowa oraz promocja Lublina wśród zagranicznych U3A.

Wśród pozostałych dofinansowanych wydarzeń znalazły się również: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie, 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych, Uroczysty koncert z okazji 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich Uczelni Technicznych.

O pomoc finansową, rzeczową lub promocyjną z Programu Wspierania Inicjatyw Akademickich mogły ubiegać wszystkie podmioty realizujące inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości Lublina, w tym m.in. uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. W ramach konkursu zgłoszono 32 wnioski na kwotę ponad 863 tys. zł, zaś łączna wartość przyznanego wsparcia wyniosła ponad 51 tys. zł, w tym 1430 zł w postaci wsparcia rzeczowego.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu znajdują są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.