Listopadowe wydanie Kapitału Polskiego już online!

Możliwość komentowania Listopadowe wydanie Kapitału Polskiego już online! została wyłączona Aktualności

W listopadowym wydaniu znajdą Państwo materiały na temat  VI Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie oraz VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu. W „Kapitale Polskim” opisujemy stojące przed nami wyzwania, zwiększone jeszcze przez pandemię. Pokazujemy też wybitnych polskich przedsiębiorców i samorządowców, dzięki którym możemy takie wyzwania podejmować. 

KAPITAŁ POLSKI ONLINE – TUTAJ

Tematem przewodnim VI Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego (5-6 października, Lublin) było „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo”. Jak zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne, czy finansowe państwa, gdy pojawia się tyle ryzyk wynikających z pandemii? Pod tym kątem omawiano wiele inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez rząd i poszczególne resorty.

Już podczas pierwszego dnia szczytu poznaliśmy Bursztyny Polskiej Gospodarki 2020. Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano osoby firmy i instytucje za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. Wyróżniono min. Elżbietę Witek za efektywne zarządzanie i koordynowanie pracami Sejmu podczas pandemii, Michała Szaniawskiego prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Spółkę PKP – -PLK, wielu przedsiębiorców. Po raz pierwszy, na lubelskim Szczycie Gospodarczym przyznano też wyróżnienie „Bursztynowe Serce”. Nagrodą uhonorowano Polską Grupę Zbrojeniową. Wyróżnienie przyznawane jest za działania w zakresie filantropii.

O bezpieczeństwie dyskutowano również podczas VI Kongresu Energetycznego DISE (7-8 października, Wrocław). „Kapitał Polski” objął patronatem medialnym to wydarzenie przebiegające pod hasłem: European Green Deal w Polsce. Mówiono o największych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką, której trzeba zapewnić bezpieczeństwo energetyczne: dekarbonizacji, wdrożeniu morskiej energetyki wiatrowej, rozwoju energetyki rozproszonej, przyszłości zielonego wodoru

O skali problemów i wyzwań niech świadczy sytuacja PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Firma ogłosiła właśnie strategię, której głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Już do 2030 roku nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do 50 proc. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało inwestycji o wartości przynajmniej 75 mld złotych. Do 2050 roku, PGE ma dostarczać swoim odbiorcom 100 proc. zielonej energii.

Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki ma zapewnić utworzenie multienergetycznego koncernu. Odbywa to się przez przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen oraz planowane przejęcie PGNiG. Taki koncern będzie efektywniej wdrażał nowe technologie dla całego przemysłu petrochemicznego i paliwowego, a przecież te sektory są przyszłością polskiej gospodarki, decydują o naszym bezpieczeństwie energetycznym.

Czy bez silnego polskiego kapitału, narodowych czempionów, wybitnych polskich przedsiębiorców, samorządowców moglibyśmy podejmować takie wyzwania? Powstaje pytanie o znaczenie i rolę polskiego kapitału dla rozwoju gospodarki, zapewnieniu jej bezpieczeństwa, neutralności klimatycznej. Warto je sobie zadać zwłaszcza przed 11 listopada – Narodowym Świętem Niepodległości.

Zapraszamy do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny Ryszard Rzabiński