Leszek Kliś: Nagrodzeni za najwyższe standardy żywienia do- i pozajelitowego

Możliwość komentowania Leszek Kliś: Nagrodzeni za najwyższe standardy żywienia do- i pozajelitowego została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Rozmowa z  Leszkiem Kliś, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Leszek Kliś, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. fot. mat. prasowe
Leszek Kliś, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. fot. mat. prasowe

Podczas 32. edycji Konkursu Teraz Polska, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego otrzymał Nagrodę w kategorii Usługi. Jakie, Państwa zdaniem, rozwiązania w zakresie oferty Szpitala mogły zdecydować o przyznaniu tak zaszczytnego wyróżnienia?

Samodzielne prowadzenie żywienia dojelitowego w warunkach domowych w całym kraju, nowoczesna Pracownia Żywienia Pozajelitowego, która przygotowuje mieszaniny dla pacjentów żywionych dożylnie. Spełnia ona najwyższe standardy przygotowywania takich mieszanin.

Czym dla Państwa firmy jest znak Godła Teraz Polska? Czy jego posiadanie zwiększa rozpoznawalność marki, ułatwia firmie funkcjonowanie na rynku usług zdrowotnych?

Jest to potwierdzenie kierunku rozwoju Szpitala w zakresie żywienia do- i pozajelitowego w warunkach opieki klinicznej nad pacjentami.

Teraz Polska statuetka

W  2021 roku Szpital uzyskał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie”. Jakie standardy w  zakresie leczenia żywieniowego muszą być osiągnięte, aby możliwe było uzyskanie takiego certyfikatu?

Dopiero po przejęciu żywienia do- i pozajelitowego, jako twórca produktu własnoręcznie i swoimi zasobami, było podstawą do uzyskania certyfikatu.

Jaka jest pozycja Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i  Żywienia Klinicznego Szpitala im. prof. W. Orłowskiego, w obszarze żywienia dojelitowego i  pozajelitowego, w  warunkach szpitalnych oraz w  warunkach domowych, w Polsce i Europie?

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego jest unikalny w  skali kraju i  jednym z  wiodących tego rodzaju Oddziałów w Europie.

Czy Szpital ma zamiar zgłosić w przyszłości do Konkursu „Teraz Polska” usługi z obszaru innych dziedzin medycyny, które obecnie są prowadzone jako projekty pilotażowe?

Tak, obecnie wdrażamy dwa projekty, które mamy nadzieję będą w stanie rywalizować w  konkursie w  latach przyszłych, w  celu uzyskania Nagrody w kategorii usługi.

W  jaki sposób Szpital Orłowskiego wspiera uchodźców z Ukrainy?

Szpital prowadzi hotel pracowniczy, udzielał i udziela pomocy lokalowej uchodźcom z  Ukrainy. Załoga Szpitala przygotowała po 24 lutego 2022 r. potrzebną pomoc rodzinom z Ukrainy i przyjęto do pracy medyków z Ukrainy.

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjno-rozwojowe planowane przez Szpital Orłowskiego w 2022 i 2023 roku.

• Szpital jest w trakcie prac projektowych remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej i  Żywienia Klinicznego (środki z  Ministerstwa Zdrowia);

• Pod koniec roku 2022 mamy możliwość przejęcia obiektu Szpitala SOLEC, który pozwoli na zwiększenie zasobów.

Dziękuje za rozmowę Ryszard Żabiński