Kto zbuduje road mapę dla zdrowia na kolejne lata? – znamy prelegentów XIX Forum Rynku Zdrowia

Możliwość komentowania Kto zbuduje road mapę dla zdrowia na kolejne lata? – znamy prelegentów XIX Forum Rynku Zdrowia została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Hasło przewodnie tegorocznego Forum Rynku Zdrowia – „Mapa drogowa dla zdrowia w nadchodzących latach” coraz bardziej klaruje się uczestnikom dziewiętnastej edycji wydarzenia, które odbędzie się w terminie 16-17 października br. w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Dzięki dotychczasowym odsłonom, biorącym w nich udział prelegentom i pozyskiwanej wiedzy, forum stało się rozpoznawalne jako miejsce pełne wartościowych dyskusji i inspirującej wymiany myśli dla ekspertów, decydentów oraz profesjonalistów działających w sektorze zdrowia. Kto w tym roku pojawi się na Forum Rynku Zdrowia? Poznajmy prelegentów 19. edycji wydarzenia.

poprzednia edycja Forum Rynku Zdrowia fot. Forum Rynku Zdrowia

Program tegorocznego Forum Rynku Zdrowia koncentruje się na bieżących i kluczowych kwestiach, takich jak: nowości w opiece zdrowotnej, wyzwania związane z demografią, wpływ technologii na medycynę oraz możliwości finansowania systemu ochrony zdrowia. Powyższe tematy stanowić będą okazję do pogłębienia specjalistycznej wiedzy przy szerokim udziale specjalistów z wielu dziedzin.

Sesja inauguracyjna będzie poświęcona trzem głównym tematom. Pierwszy z nich – „Miodowa 15, czyli miejsce zdrowia w polityce” – skupiony będzie na przedstawieniu wyników kilkumiesięcznych rozmów przeprowadzonych w ramach programu „Miodowa 15”. Głównym celem dyskusji będą rozważania na temat tego, czy kampania wyborcza oraz propozycje różnych partii politycznych mają potencjał do otwarcia nowych perspektyw w sektorze zdrowia. Eksperci biorący udział w sesji będą analizować, które z pomysłów przedstawionych przez różne partie polityczne warto wdrożyć w systemie ochrony zdrowia. Omówione zostaną także „game changery” kampanii wyborczej, czyli elementy, które wprowadzają znaczące zmiany w polityce zdrowotnej. W sesji wezmą udział m.in.: Krzysztof Jakubiak, prezes Modern Healthcare Institute, założyciel i redaktor naczelny portalu mZdrowie.pl; Klara Klinger, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski oraz Anna Zimny-Zając, redaktorka naczelna Medonet.pl.

Drugi temat, który będzie podjęty podczas sesji inauguracyjnej, to „Pierwsze sto dni nowego ministra zdrowia”. Jego osią będą rozważania na temat kluczowych zadań, które czekają na nowego ministra zdrowia w pierwszych stu dniach jego kadencji. Eksperci z dziedziny ochrony zdrowia przedstawią rekomendacje dotyczące najważniejszych wyzwań i priorytetów, które powinny być uwzględnione w dotyczących jej działaniach. Sesja pozwoli zrozumieć, jakie kroki powinny zostać podjęte, aby skutecznie zarządzać polityką zdrowotną w nowej kadencji ministra. W spotkaniu wezmą udział m.in.: Artur Białkowski, dyrektor Pionu Usług Biznesowych, członek zarządu Medicover, wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP; Bartłomiej Ł. Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, ekspert Pracodawcy RP; Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej.

W trzeciej części sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Rekomendacje dla nowego ministra zdrowia ‒ biznes w ochronie zdrowia” dyskutanci skoncentrują się na istotnym aspekcie, jakim jest współpraca biznesu z systemem opieki zdrowotnej. Zadane zostaną pytania dotyczące tego, czego biznes potrzebuje od systemu, aby efektywnie działać w sektorze zdrowia. Jednocześnie uczestnicy wspólnie zastanowią się nad wartościami i innowacjami, jakie może przynieść biznes do ochrony zdrowia poprzez dostarczanie nowoczesnych technologii, usług oraz produktów. Rozmowa w gronie ekspertów pozwoli na zgłębienie tego zagadnienia i zrozumienie, w jaki sposób można stymulować rozwój biznesu w sektorze zdrowia, jednocześnie dbając o najlepsze interesy pacjentów i jakość opieki medycznej. Wspólna refleksja nad tym tematem będzie kluczowym elementem sesji inauguracyjnej i pomoże wytyczyć kierunki rozwoju dla współpracy między biznesem a ochroną zdrowia. W debacie wezmą udział m.in.: Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED; Jacek Kopacz, wiceprezes Supra Brokers; Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków oraz Marcin Romanowski, wiceprezes i dyrektor Sektora e-Zdrowie w Comarch; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan, prezeska Związku Pracodawców dla Zdrowia.

– Przyszły minister zdrowia stanie przed niezwykle ważnymi wyzwaniami już w pierwszych dniach swojej kadencji. Będzie to okres, w którym jego działania będą miały ogromne znaczenie dla kształtowania polityki zdrowotnej kraju – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia. – To właśnie teraz podejmowane decyzje będą miały wpływ na dostępność usług medycznych, jakość opieki zdrowotnej oraz ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Rola przyszłego ministra zdrowia w tych pierwszych stu dniach będzie kluczowa dla zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia naszych obywateli i długofalowego rozwoju sektora medycznego – dodaje Paulina Gumowska.

19. edycja Forum Rynku Zdrowia będzie podzielona na sześć głównych obszarów tematycznych. Pierwszy z nich, zatytułowany „Rekomendacje: Finanse i Zarządzanie”, skoncentruje się na dokładnej analizie finansowania i zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej. Eksperci biorący udział w tematycznych sesjach będą omawiać bieżące wyzwania, nowatorskie podejścia i strategie związane z efektywnym zarządzaniem placówkami medycznymi oraz finansowaniem systemu opieki zdrowotnej. W tym kontekście poruszone zostaną istotne ustawy i polityki, które wpływają na finanse i funkcjonowanie sektora.

Przykładowe sesje tematyczne w ramach tego obszaru to m.in.: „5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?”; „Ubezpieczenia zdrowotne” oraz „Finansowanie ochrony zdrowia. Nowe otwarcie”.

Drugi obszar zatytułowano „Rekomendacje: Innowacje/e-Zdrowie”. Jego uczestnicy skoncentrują się przede wszystkim na innowacjach w dziedzinie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia. Paneliści omówią technologie, narzędzia i strategie związane z cyfrową transformacją w ochronie zdrowia. Ponadto, będą się zajmować takimi tematami, jak sztuczna inteligencja, telemedycyna, cyberbezpieczeństwo, robotyka medyczna oraz wyzwania i potencjał e-zdrowia.

poprzednia edycja Forum Rynku Zdrowia fot. Forum Rynku Zdrowia
poprzednia edycja Forum Rynku Zdrowia fot. Forum Rynku Zdrowia

Przykładowe sesje tematyczne w ramach tego obszaru to m.in.: „E-zdrowie cz. II ‒ cyfrowa transformacja w praktyce”, „Sztuczna inteligencja” czy „Rozwiązania cyfrowe i cyberbezpieczeństwo”.

Kolejny obszar to „Rekomendacje: Dostępność do Leczenia Konkretnych Problemów Zdrowotnych”. Eksperci biorący udział w sesjach omówią wyzwania związane z dostępem do opieki medycznej w obszarach takich, jak szczepienia, kardiologia, onkologia, choroby rzadkie, starzenie się społeczeństwa, choroby cywilizacyjne i inne kluczowe zagadnienia zdrowotne.

Sesje tematyczne w ramach tego obszaru to m.in.: „Szczepienia”, „Kardiologia” czy „Onkologia ‒ dostępność leczenia w wybranych obszarach terapeutycznych”.

„Rekomendacje: Medycy w Publicznej Debacie” to ścieżka, w której organizatorzy będą skupiać się na roli oraz potrzebach kadry medycznej w kontekście publicznej debaty oraz kształtowania przyszłości sektora zdrowia. Omówione zostaną m.in. specjalizacje lekarskie, zmiany w kształceniu medycznym, wyzwania związane z rekrutacją oraz rola lekarzy i innych specjalistów w społecznej dyskusji na temat zdrowia.

Debaty z tego zakresu to m.in.: „Rewolucja w kształceniu medyków”, „Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?” oraz „Specjalizacje lekarskie, czyli wąskie gardło na rynku pracy”.

Ostatni obszar tematyczny to „Rekomendacje: Przemysł Farmaceutyczny”, w ramach którego analizie zostaną poddane kwestie związane z polityką lekową, jakością leków, lekami biologicznymi oraz biorównoważnością. Dyskutanci będą również omawiać kwestie bezpieczeństwa lekowego oraz regulacje dotyczące przemysłu farmaceutycznego.

Eksperci wezmą udział m.in. w panelach zatytułowanych: „Polityka lekowa”, „Bezpieczeństwo lekowe” czy „Leki biologiczne ‒ biorównoważne”.

Dodatkowo, wydarzenie zostanie wzbogacone o „Zdrowotny Hyde Park”, czyli interaktywną platformę dla uczestników, umożliwiającą swobodną wymianę poglądów, uczestnictwo w debatach i rozmowy na różnorodne tematy dotyczące zdrowia. Będzie ona obejmować wszystkie dziedziny związane z opieką zdrowotną, zapewniając uczestnikom możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i wymianie doświadczeń.

Podczas 19. edycji Forum Rynku Zdrowia swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in.: Mikołaj Akerman, prezes Ackermann Care; Magdalena Bogucka, prezes Zakładu Farmaceutycznego AMARA; Jan Butkiewicz, zastępca dyrektora generalnego pionu opieki zdrowotnej Asseco Poland, prezes Chmury dla Zdrowia; Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Katarzyna Dubno, dyrektor relacji zewnętrznych, ESG i ekonomiki zdrowia Adamed Pharma; Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia; Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki; Piotr Grzebalski, dyrektor Biura Relacji z Sektorem Publicznym Departamentu Relacji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego; Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych, Gedeon Richter Polska; prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy; Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej; Andrzej Jaworski, prezes PZU Zdrowie; Przemysław Jesionowski, prezes IC Solutions; Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access Philips Healthcare; prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie; Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka; dr hab. prof. UMW Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej; Maciej Miłkowski, wiceminister Ministerstwa Zdrowia; Artur Ostrowski, dyrektor zarządzający da Vinci, Synektik; Tomasz Pająk, dyrektor operacyjny GP Catering Grupy Impel Holger Pfeiffer, prezes Bayer w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech, szef dywizji Pharmaceuticals w regionie; Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Naczelnej Izby Aptekarskiej; dr Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie; prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; Paweł Trawkowski, general manager Gilead Sciences Poland; Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia; Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia; Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland; Jarosław Wyligała, prezes MedTech Polska.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie wieczorna gala, podczas której zostaną nagrodzeni laureaci 17. edycji Portretów Polskiej Medycyny. Wyróżnione zostaną osoby oraz wydarzenia, które istotnie wpływają na ochronę zdrowia. W gronie zwycięzców znajdą się wybitni lekarze, menadżerowie ochrony zdrowia oraz programy związane z wdrożeniem innowacyjnych sposobów leczenia. Nagrody zostaną wręczone w trzech kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia oraz Wydarzenie Rynku Zdrowia. Również i w tym roku laureatów wybierze Kapituła, która składać się będzie z 26. osób: zwycięzców nagradzanych Portretami Polskiej Medycyny z poprzednich lat, przedstawicieli różnych sektorów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli redakcji Rynku Zdrowia.

W ubiegłorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia wzięło udział ponad 2900 osób, z czego 1200 uczestniczyło stacjonarnie. Debaty i dyskusje z Forum dotarły do szerokiej publiczności, odtworzone zostały blisko 150 tysięcy razy.

Organizowane od 2005 r. Forum Rynku Zdrowia jest jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat poświęconych ochronie zdrowia. Każdego roku biorą w nim udział wybitne postaci medycyny, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, eksperci oraz lekarze wielu specjalizacji.

poprzednia edycja Forum Rynku Zdrowia fot. Forum Rynku Zdrowia

Zachęcamy do akredytacji na wydarzenie pod linkiem: https://www.forumrynkuzdrowia.pl/2023/pl/rejestracja,269.html

Stacjonarna rejestracja na wydarzenie będzie możliwa do 13 października br., do godz. 15.00.

Pełna agenda wydarzenia dostępna tutaj: https://www.forumrynkuzdrowia.pl/2023/pl/sesje/

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.forumrynkuzdrowia.pl

oraz www.rynekzdrowia.pl

Zapraszamy do akredytacji poprzez formularz dostępny pod adresem: https://konferencje.ptwp.pl/pl/media,524

źródło informacji: Forum Rynku Zdrowia