Krzysztof Świerczek: Zmiana w Zarządzie PKP Intercity S.A.

Możliwość komentowania Krzysztof Świerczek: Zmiana w Zarządzie PKP Intercity S.A. została wyłączona Aktualności

Z dniem 12 października 2022 roku Walne Zgromadzenie spółki PKP Intercity S.A. powołało do składu Zarządu PKP Intercity S.A. Krzysztofa Świerczka, który pełni funkcję członka zarządu.

Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity S.A
Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity S.A. fot. PKP Intercity S.A.

PKP Intercity S.A. realizuje największą w swojej historii strategię rozwojową pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, w ramach której poza inwestycjami taborowymi przewoźnik przewidział szeroki zakres inwestycji infrastrukturalnych w rozbudowę i modernizację dotychczasowych zapleczy technicznych oraz powstanie nowych. Do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł w nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe. Rozwój infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów – w perspektywie 2030 roku będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. Po realizacji programu inwestycyjnego PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski, co przyczyni się do podniesienia standardu obsługi taboru i optymalizacji przygotowania pociągów do tras. Krzysztof Świerczek będzie odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne oraz ich utrzymanie.

Prezesem PKP Intercity S.A. pozostaje Marek Chraniuk. W Zarządzie pozostają również: Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

Krzysztof Świerczek jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania,
w tym zarządzania nieruchomościami, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowalnych. Od 2021 roku odpowiadał w PKP Intercity S.A. za nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi spółki zlokalizowanymi na południu Polski.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju. Spółka realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

źródło informacji: PKP Intercity