Krzysztof Staszewski: Udzieliliśmy 350 pożyczek przedsiębiorcom z podkarpackiego sektora MŚP

Możliwość komentowania Krzysztof Staszewski: Udzieliliśmy 350 pożyczek przedsiębiorcom z podkarpackiego sektora MŚP została wyłączona Biznes

Rozmowa z Krzysztofem Staszewskim prezesem zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o

Krzysztof Staszewski prezes zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o
Krzysztof Staszewski prezes zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o fot. mat. prasowe PFR

Od kiedy istnieje Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z  o.o.? Jak była dotychczasowa wartość wsparcia udzielonego przez Fundusz dla przedsiębiorców?

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z  o.o. działa od 10 maja 2017 roku. Dotychczas udzieliliśmy 350 pożyczek przedsiębiorcom z  podkarpackiego sektora MŚP. Tym samym na terenie całego województwa zaangażowaliśmy środki w kwocie 125 525 628,21 zł. Naszymi klientami są przedsiębiorcy z całego województwa. Aż 65 % naszych klientów to mikro przedsiębiorstwa, 26% stanowią małe firmy, a 9% to średnie przedsiębiorstwa. Nowe wnioski o  pożyczki cały czas spływają, spora część jest rozpatrywana przez naszych analityków. W przyszłości mamy zamiar tę liczbę konsekwentnie zwiększać.

Jaka jest obecnie oferta Funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie i które formy wsparcia cieszą się największym zainteresowaniem?

Fundusz w  swojej ofercie posiada niskooprocentowane pożyczki obrotowe, pożyczkę hipoteczną, pożyczki z  pomocą de minimis – na zakup urządzeń i  maszyn oraz na budowę, rozbudowę i modernizację środków trwałych. Te ostatnie udzielane są na zasadach pomocy de minimis: oprocentowanie jest niższe i stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki. Maksymalna kwota, o jaką można wnioskować to 1 mln zł. Nasze oprocentowanie opiera się o stawkę IBOR publikowaną przez Komisję Europejską. Jest to stawka niższa od tej, którą proponują banki komercyjne. Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki obrotowe, środki z  których można przeznaczyć na bieżące wydatki przedsiębiorstwa takie jak np. wynagrodzenia pracowników, zakup towarów, opłaty. Swoboda wydatkowania czyni je najczęściej wybieranymi przez podkarpackich przedsiębiorców. Maksymalna kwota pożyczki obrotowej wynosi 500 tys. zł. Decyduje o tym przede wszystkim zdolność do spłaty. Pożyczka na zakup nieruchomości lub środka trwałego pozwala na finansowanie inwestycji do 1 mln złotych. Finansujemy aż 90% wartości inwestycji, co czyni naszą ofertę bardzo konkurencyjną w  porównaniu do ofert banków komercyjnych. Co ważne, nie pobieramy prowizji za rozpatrzenie wniosku, od udzielonej pożyczki ani żadnych dodatkowych kosztów. W PFR udzielamy pożyczek na 5-10 lat. Fundusz udziela także poręczeń i gwarancji.

W jaki sposób Podkarpacki Fundusz Rozwoju pomaga przedsiębiorcom, których sytuacja znacząco się pogorszyła w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie?

Fundusz posiada w  swojej ofercie dwie pożyczki – inwestycyjną oraz obrotowąktórych przeznaczeniem jest wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych przez sytuację w  Ukrainie. Pożyczki te są udzielane na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie przez cały okres finansowania jest stałe i opiera się o stawkę IBOR z dnia 01.02.2022r. Finalne oprocentowanie wynosi 3,04 %, co na dzień dzisiejszy jest wyjątkowo konkurencyjną ofertą. Warunkiem, jaki musi spełnić przedsiębiorstwo jest obniżenie o  minimum 30% osiągniętego dochodu firmy, porównując 6  ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do analogicznych 6 miesięcy w  roku poprzednim. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 15% średnich obrotów pożyczkobiorcy z 3 ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych lub 50% kosztów energii za okres 12 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Mając na uwadze także pośrednie skutki wojny w  Ukrainie Fundusz oferuję prolongatę w  spłacie kapitału do 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorca wykaże spadek przychodów spowodowany wcześniej wspomnianymi czynnikami zewnętrznymi.