Krzysztof Rymuza: Godne przyjęcie i wsparcie dla ponad 12 tysięcy uchodźców z Ukrainy

Możliwość komentowania Krzysztof Rymuza: Godne przyjęcie i wsparcie dla ponad 12 tysięcy uchodźców z Ukrainy została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Krzysztofem Rymuzą starostą pruszkowskim, rozmawia Ryszard Żabiński

Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski fot. mat. prasowe
Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski fot. mat. prasowe

Jak samorząd pomaga uchodźcom z Ukrainy?

Prowadzone są szeroko zakrojone czynności mające na celu przyjęcie i  wsparcie przybywających uchodźców z  Ukrainy. Szczególny kontakt utrzymujemy z władzami miasta Hostomel – Partnerem Gminy Nadarzyn. Już 25 lutego przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną ze merem tego miasta, który poprosił nas o przyjęcie i opiekę nad 100 osobową grupą dzieci. Niestety z  powodu nasilenia działań wojennych w  tamtym rejonie oraz tragicznej śmierci mera, organizacja wyjazdu dzieci do Polski była niemożliwa, ale ciągle na nie czekamy. Koordynujemy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukrainy prowadzoną we wszystkich miejscowościach powiatu. Odzew mieszkańców jest bardzo duży. Średnio raz w tygodniu organizujemy transport z  darami, które trafiają do miejscowości w  Ukrainie. Myślimy o  rozszerzeniu wsparcia na wyższym poziomie, o  takie sprzęty jak agregaty prądotwórcze, karetki pogotowia czy wóz strażacki.

Czy powiat pruszkowski jest przygotowany do długofalowej pomocy uchodźcom?

Utworzyliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Ukrainie, które zajmuje się m.in.: rozdysponowaniem miejsc noclegowych, sprawami dotyczącymi zatrudnienia, edukacji, pomocą psychologiczną, opieką medyczną, miejscami zbiórek darów, komunikacją z  gminnymi oraz wojewódzkimi zespołami zarządzania kryzysowego.

Podpisaliśmy umowy z  właścicielami 10 hoteli i pensjonatów, w których udało nam się zakwaterować i  zapewnić wyżywienie dla ok. 550 uchodźców. Mieszkańcy okazali wielkie serce i przyjęli też uchodźców do własnych domów. W gminach: Piastów, Pruszków, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn przebywa w  prywatnych mieszkaniach około 12 tysięcy uchodźców. Na terenie powiatu uchodźcy przebywają też w Mateczniku Mazowsze, zaadaptowane zostały powierzchnie magazynowe na terenie MLP w Pruszkowie. W Międzynarodowym Centrum Targowo- Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie zorganizowana została na największą skalę w województwie mazowieckim tymczasowa pomoc dla uciekających przed wojną. Na ten moment przebywa w  tym miejscu ok. 4800 osób, a w szczycie napływu liczba uchodźców sięgała 10 000. Umożliwiamy również dobrowolną relokację do innych państw: Belgii, Niemiec czy Holandii.

W  szkołach ponadpodstawowych zorganizowano już 25-osobowe oddziały przygotowawcze dla młodzieży z  Ukrainy. Te wszystkie działania podejmowane wspólnie przez samorząd powiatowy, samorządy gminne plus wielkie serce i  ogromne zaangażowanie mieszkańców pozwoliły nam na godne przyjęcie i wsparcie ponad 12 tysięcy obywateli Ukrainy.

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie powiatu pruszkowskiego?

Dwuletni okres pandemii miał istotny wpływ na prowadzone inwestycje, które zajmują priorytetowe miejsce w moich celach, jako Starosty. Zmieniły się m.in. przepisy prawne. W uproszczeniu, wykonawcy nie muszą przestrzegać terminów wykonania umówionych robót, jeżeli uzasadnią to powodami epidemii. Dla inwestorów to był duży problem. Mimo tego udało nam się zrealizować plany inwestycyjne, jednak w nieznacznie wydłużonych terminach. Inwestujemy głównie w  rozwój zaplecza edukacyjnego. Wybudowana została hala praktyk szkolnych z  zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w  Pruszkowie. Trwają prace budowlane na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- -Wychowawczego przy ul. Wapiennej. Wybudowano budynek z  przeznaczeniem na ośrodek dydaktyczno-terapeutyczny, powstanie też sala sportowa i boisko. Kolejny etap obejmie budowę internatu. Inwestycja powinna być ukończona w 2023 roku.

Kolejna inicjatywa to budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Koszt budowy wyniesie ok. 30 mln złotych. Do kluczowych inwestycji należy zaliczyć budowę: liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, pawilonu „D” w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie, które zostały znacząco opóźnione z powodu pandemii Covid-19.

W  roku 2021 wykonano m.in. przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych przy ulicy Plantowej w  Gminie Nadarzyn oraz drogi przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, trwa przebudowa al. Tysiąclecia w  Piastowie. W  najbliższych dniach odbieramy realizacje w Mieście Pruszków oraz Gminach: Michałowice i  Raszyn. Łączny koszt inwestycji drogowych w 2021 roku wyniósł ok. 90 mln zł.

Powiat pruszkowski znajduje się w  ścisłym gronie powiatów w  Polsce najlepiej zarządzających finansami publicznymi. Potwierdzają to m.in. kolejne edycje Ogólnopolskiego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w  Polsce. Co decyduje o dobrym zarządzaniu finansami publicznymi?

Kluczowa okazała się pozioma współpraca z innymi samorządami. Planując np. inwestycję dotyczącą drogi powiatowej staramy się doprowadzić do tego, aby była ona współfinansowana także przez samorządy tych gmin, przez które przebiega. W  ten sposób dysponując ograniczonymi środkami na ten cel udaje się osiągnąć jeszcze więcej.

Ważne są kompetencje i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Jesteśmy zaangażowani w  rozwój i  szkolenie naszych pracowników, którzy tym się zajmują. Podkreślam znaczącą rolę inwestycji w pracowników urzędu. Każdego roku realizujemy program dofinansowań do studiów podyplomowych i zabezpieczamy w  budżecie środki na szkolenia. Nowoczesny urząd nie może funkcjonować bez odpowiedniej kadry, która będzie działała efektywnie, dlatego szkolimy się i  rozwijamy, szczególnie w  obszarach istotnych z punktu widzenia mieszkańca powiatu.