Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych: Połączenie operacyjne między polskim i ukraińskim rynkiem

Możliwość komentowania Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych: Połączenie operacyjne między polskim i ukraińskim rynkiem została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz Національний депозитарій України (National Depository of Ukraine, NDU) podpisały umowę, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem ukraińskim. Umowa otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych.

Umowę podpisano 29 grudnia 2022 r. zdalnie, na wspólnej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli zarządów obydwu depozytów.

Dotychczasowe połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami tworzone były w celu umożliwienia rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na akcjach spółek, które notowane są równolegle na giełdzie w Warszawie i zagranicznych parkietach. W przypadku linku z Ukrainą podpisana umowa pozwoli na utworzenie dla KDPW konta depozytowego w systemie NDU, w celu udostępnienia inwestorom zagranicznym obligacji komunalnych emitowanych przez ukraińskie samorządy terytorialne. Umowa daje możliwość rozszerzenia współpracy w przyszłości także o inne instrumenty finansowe.

Aktualnie w obrocie na ukraińskim rynku znajdują się obligacje komunalne wyemitowane przez władze Kijowa, Charkowa i Lwowa o łącznej wartości 3,1 mld UAH (ok. 370 mln PLN).

– Polska od samego początku wojny wspiera działania Ukrainy zmierzające do zachowania suwerenności i integralności terytorialnej kraju. Władze naszego kraju, prywatne i państwowe przedsiębiorstwa oraz instytucje włączają się także w plany związane z odbudową powojennych zniszczeń. Umowa zawarta pomiędzy naszymi depozytami jest element wsparcia ukraińskiego rynku finansowego i otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych – powiedział Maciej Trybuchowski, prezes KDPW.

– Uplasowanie ukraińskich obligacji komunalnych na rynku europejskim pomoże przyciągnąć kapitał i zwiększyć napływ inwestycji zagranicznych do Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za wspieranie Ukrainy podczas naszej wspólnej pracy. W tych niezwykle trudnych miesiącach wojny aktywnie pracowaliśmy nad utworzeniem połączenia operacyjnego, które poszerza zakres usług dla uczestników rynku kapitałowego Ukrainy. Ta inicjatywa przyczynia się również do integracji Ukrainy z europejskim rynkiem finansowym – skomentował Oleksiy Yudin, prezes NDU.

– Jestem przekonany, że podpisana pomiędzy naszymi instytucjami umowa jest początkiem długofalowej współpracy i będzie korzystna zarówno dla rynku ukraińskiego, jak i polskiego. Odbudowa ukraińskich miast i gospodarki będzie wymagała znacznych nakładów finansowych, a rynek kapitałowy powinien odegrać znaczącą rolę w tym procesie. Infrastrukturalnie i organizacyjnie jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani  – powiedział Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW.  

– Zbudowanie linku z polskim centralnym depozytem ma dla nas istotne znaczenie, ponieważ przyczynia się do wzmocnienia potencjału finansowego Ukrainy. Zacieśnienie współpracy z naszymi polskimi partnerami jest bardzo ważne, gdyż służy rozwojowi współpracy operacyjnej pomiędzy naszymi depozytami. Dzięki połączeniu pomiędzy systemami NDU i KDPW będziemy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem działającego na zasadach prawa unijnego systemu depozytowego i wykorzystać te doświadczenia w rozwijaniu rynku ukraińskiego – skomentowała Maryna Adamovska, członek zarządu NDU.

Wliczając link z depozytem ukraińskim, KDPW utrzymuje aktualnie 22 połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami. 6 z nich to połączenia bezpośrednie, w tym 2 z depozytami międzynarodowymi (Clearstream Banking Luxembourg oraz Euroclear Bank), a 16 to połączenia pośrednie (2 za pomocą depozytów międzynarodowych oraz 2 za pośrednictwem banków powierniczych).

źródło informacji: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych