Konfederacja Lewiatan: Praca 4.0. Młode kobiety mogą uratować rynek pracy

Możliwość komentowania Konfederacja Lewiatan: Praca 4.0. Młode kobiety mogą uratować rynek pracy została wyłączona Aktualności, Praca

– Naszym ukrytym zasobem są młode kobiety, które zajmują się wychowaniem dzieci i chciałyby pracować, ale warunki im na to nie pozwalają. Pilnym wyzwaniem jest więc wprowadzenie takich rozwiązań, które ułatwią im połączenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową – powiedziała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w czasie konferencji „Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

konferencja „Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości” fot. konfederacja Lewiatan
konferencja „Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości” fot. konfederacja Lewiatan

Już dzisiaj rynek pracy zaczyna odczuwać brak pracowników. Rekrutacje są coraz trudniejsze, szczególnie w tych zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie. Liczba ofert pracy przewyższa już poziom sprzed pandemii – podkreślali uczestnicy konferencji.

Barbara Socha, która wzięła udział w panelu „ Wyzwania rynku pracy w nowej rzeczywistości” zwróciła uwagę, że na razie jesteśmy jeszcze w dobrej sytuacji jeśli chodzi o nowych pracowników, m.in. dzięki licznemu pokoleniu stanu wojennego, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Mamy młode kobiety, które są naszym ukrytym zasobem pracy i które można aktywizować. – Niestety, nadal brakuje dobrych miejsc pracy dla kobiet poza dużymi miastami. W przyszłości sytuacja na rynku pracy nie będzie już tak dobra. Dlatego ważne jest uregulowanie takich kwestii jak praca zdalna, zagwarantowanie równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem zatrudnienia – dodała.

– Potrzebujemy dyskusji o flexicurity, czyli równowadze między elastycznością i bezpieczeństwem na rynku pracy, która ostatnio odeszła w zapomnienie. Z tym będą się wiązały zmiany w kodeksie pracy, opodatkowaniu pracy, ozusowaniu umów, zatrudnianiu emerytów. Chodzi o dopasowanie legislacji do nowej rzeczywistości. Niestety, zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie często pozostają w sprzeczności do nowych wyzwań na rynku pracy – mówił Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Anny Wichy, prezes Polskiego Forum HR coraz więcej pracodawców już teraz ma problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Deficyty kompetencyjne rosną, rozwój technologii oraz wyzwania demograficzne dodatkowo pogłębiają dysproporcje już istniejące na rynku pracy. Działy HR stają przed coraz większymi wyzwaniami związanymi nie tylko z rekrutacją, czy utrzymaniem pracowników. Będą musiały szerzej korzystać z usług zewnętrznych. Dzisiaj dobry HR jest na wagę złota.

– Jeśli chodzi o wyzwania na rynku pracy to powinniśmy aktywizować nie tylko młode kobiety, ale i osoby w wieku powyżej 50 lat. W UE pracuje 57% osób w wieku 50+, a w Polsce tylko 51% – dodała Anna Wicha.

W dyskusji poświęconej przywództwu w nowej rzeczywistości eksperci zastanawiali się czego wymagamy dzisiaj od liderów, jakie zadania przed nimi stoją, co jest największym wyzwaniem w ich pracy. Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan powiedziała, że w nowych czasach musimy patrzeć na przywództwo zupełnie inaczej. Ci, którzy tkwią w poprzedniej epoce mają małe szanse na sukces. Jeśli nie potrafią myśleć i komunikować się w sposób innowacyjny, nie będą skuteczni.

– Dzisiaj zaczyna obowiązywać przywództwo partycypacyjne, to znaczy, że kierujemy, przewodzimy zespołom, ale z ludźmi. To jest właśnie warunek skuteczności – stwierdziła Henryka Bochniarz.

W pierwszym dniu konferencji dyskutowano m.in. o wpływie technologii na procesy biznesowe, zmianach na rynku pracy wynikających z zielonej transformacji, nowej roli liderów, przywództwie w nowych czasach, benefitach pracowniczych czy zmianach w prawie pracy.

W warsztatach on – line, które będą się odbywały od wtorku do piątku będą poruszane, m.in. takie tematy jak (auto)coaching kariery, digitalizacja procesu rekrutacji, strategia rekrutacyjna, sygnaliści, relacje w miejscu pracy, podatki.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj: praca4zero.pl

mat. prasowe Konfederacja Lewiatan