Kolejny etap programu Przyjazna Polska

Możliwość komentowania Kolejny etap programu Przyjazna Polska została wyłączona Samorząd

Komisja Programu zadecydowała o rozpoczęciu audytów umożliwiających dalszą weryfikację gmin w ramach tegorocznej edycji.

W najbliższym czasie audytorzy będą mieli przyjemność gościć w następujących gminach:

 • Gmina Babimost, woj. lubuskie
 • Gmina Bełchatów, woj. łódzkie
 • Gmina Brwinów, woj. mazowieckie
 • Gmina Gać, woj. podkarpackie
 • Gmina Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
 • Gmina Haczów, woj. podkarpackie
 • Gmina Kaczory, woj. wielkopolskie
 • Gmina Kolbuszowa, woj. podkarpackie
 • Gmina Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie
 • Miasto i Gmina Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie
 • Gmina Tarczyn, woj. mazowieckie
 • Gmina Tryńcza, woj. podkarpackie
 • Gmina Zarszyn, woj. podkarpackie​

Nie wszystkie gminy mogą pochwalić się warunkami sprzyjającymi przyciąganiu nowych, dużych inwestorów. Każda może jednak znaleźć, podkreślić lub od podstaw stworzyć coś, co wyróżni ją na tle pozostałych. Celem programu „Przyjazna Polska” jest właśnie docenienie na forum ogólnopolskim tych samorządów, które mają na siebie pomysł i potrafią z sukcesem wykorzystać swoje mocne strony.

Dla audytorów programu istotne są również takie kwestie jak: profesjonalna obsługa administracyjna, stała praca nad podwyższaniem standardu życia mieszkańców, rozwijanie inwestycji infrastrukturalnych, troska o środowisko naturalne, czy dbanie o rozwój dzieci i młodzieży. W trakcie audytu przyglądamy się także działaniom podejmowanym przez gminę w zakresie edukacji zarówno najmłodszych mieszkańców gminy, jak i tych, do których skierowane są zajęcia w ramach uniwersytetu trzeciego wieku. Zwracamy też uwagę na akcje mające na celu przeciwdziałanie wszelkim wykluczeniom, czy to z racji wieku, niepełnosprawności, czy sytuacji życiowej.

Chcąc efektywnie ocenić gminę, trzeba poznać warunki (położenie, otoczenie, liczba ludności, biznes itp.), w których funkcjonuje, jednocześnie dając jej możliwość pokazania się z jak najlepszej strony. Przygotowaliśmy więc aż dziewięć kategorii, w których mogą konkurować samorządy, prezentując swój indywidualny charakter czy aktywność. Uczestnicy programu sami wybierają kategorię dodatkową, w której startują i mają dużą dowolność w prezentacji swoich atutów.

Gminy mogą wybierać z następujących 9 kategorii:

 • Certyfikowana Lokalizacja Biznesu
 • Dobre Miejsce Zamieszkania
 • Kraina Historii i Kultury
 • Kraina Turystyki i Przygody
 • Zielona Gmina
 • eGmina
 • Specjalistyczna Gmina Agro
 • Gmina z Tradycją
 • Kraina Zdrowia i Urody

Audyt to drugi krok weryfikacji uczestników programu. Pierwszym jest ocena dokonywana przez Komisję Programu ankiet nadesłanych przez gminy uczestniczące w konkursie: ankiety certyfikacji podstawowej i certyfikacji tematycznej. Tylko w gminach, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne określone w regulaminie, odbywa się audyt certyfikacyjny, na podstawie którego Kapituła Programu podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu „Przyjazna Polska”.

Przyjęta w programie formuła weryfikacji gmin pozwala organizatorom oraz audytorom dostrzec, ocenić i docenić to, co w danej gminie rzeczywiście jest wyjątkowe i stanowi podstawę do rozwoju lub stworzenia strategii promocyjnej. Dla samorządów wizyta audytora również może być dobrym narzędziem badania potencjału ich pomysłów i reakcji potencjalnych interesariuszy na ofertę gminy. Nieraz okazywało się, że dzięki audytorowi gmina na nowo odkrywała bogactwo możliwości, jakie dają jej atrybuty uznawane przez nią za „normalne” i „przeciętne”.

Zakończenie tegorocznych audytów planowane jest na koniec wakacji. Lista uczestników dostępna pod linkiem: http://www.przyjaznapolska.pl/uczestnicy.html. Więcej informacji: www.przyjaznapolska.pl