Kolejne klasy branżowe powstają w Tychach

Możliwość komentowania Kolejne klasy branżowe powstają w Tychach została wyłączona Aktualności, Nauka

Miasto Tychy, firma Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia klasy branżowej w Zespole Szkół nr 6 w Tychach. Będzie to druga edycja programu, który ma na celu kształcenie młodzieży w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Hasłem przewodnim przedsięwzięcia jest „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”.

fot. Kamil Peszat/Twoje Tychy

fot. Kamil Peszat/Twoje Tychy

– Nasza współpraca jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe i oczekiwania przedsiębiorców działających w Podstrefie Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będziemy wspólnie, praktycznie przygotowywać młodzież do zawodu. Chcemy, aby uczniowie zyskali możliwość kształcenia i zdobycia zawodu adekwatnego do potrzeb rynku pracy – mówił Janusz Michałek prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego.

– Tyska spółka funkcjonująca pod nazwą Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, jest częścią jednej z największych grup przemysłowych w Polsce – Boryszew S.A. największego polskiego producenta w sektorze motoryzacyjnym. Uczniowie będą się, więc uczyć od najlepszych. Dzięki nawiązanej dziś współpracy, skorzystają też z testów wiedeńskich, a doradcy zawodowi na tej podstawie pomogą rozpoznać zdolności uczniów w kierunku zawodów technicznych – podkreśliła Ewa Stachura-Pordzik – wiceprezes KSSE.

fot. Kamil Peszat/Twoje Tychy

W skład Grupy Maflow wchodzi 11 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na czterech kontynentach, w państwach takich jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Indie, Chiny, Brazylia,  i Meksyk. Tylko w Polsce firma zatrudnia dziś ponad 2800 osób.  Odbiorcami produktów firmy są największe światowe koncerny samochodowe.

– Maflow w ramach swoich założeń strategicznych stawia na niezwykle istotny czynnik, jakim są obecni i przyszli Pracownicy Firmy. Chcemy być postrzegani przez młodych ludzi, jako dobry i solidny pracodawca, zamierzamy więc wspierać młodzież od początku nauki zawodu, zamiast biernie czekać na absolwentów. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy zapewnimy uczniom Zespołu Szkół nr 6 lepsze przygotowanie praktyczne do zawodu, lepsze przystosowanie do rynku pracy, możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz poznanie zasad funkcjonowania procesów globalnej firmy produkcyjnej- mówił Mirosław Kastelik, Dyrektor Zarządzający Grupy Maflow.

Rolę praktyki w edukacji podkreślały też władze miasta.

– Tylko edukacja oparta na praktyce pozwoli w pełni młodym ludziom przygotować się do wejścia na rynek pracy. Taki model kształcenia z jednej strony pozwala zdobyć niezbędne doświadczenie uczniom, a z drugiej strony pracodawcom zapewnia świetnych fachowców, których pozyskanie dziś przy zwiększającym się zapotrzebowaniu na pracowników staje się dla przedsiębiorców prawdziwym wyzwaniem – mówił po podpisaniu listu intencyjnego Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta miasta Tychy.

Pierwsza edycja programu „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”, w ramach, którego powstały 3 klasy branżowe w tyskich szkołach średnich rozpoczęła się w ubiegłym roku.  48 uczniów, bo tylu zgłosiło się do nauki w klasach branżowych pod patronatem firmy Opel Manufacturing Poland Sp. uczy się w z jednym z trzech  tyskich techników: ZS nr 4, ZS nr 5 i ZS nr 6. Najlepsi z nich otrzymują także stypendia.

KSSE wspólnie z Urzędem Miasta Tychy i Powiatowym Urzędem Pracy konsekwentnie, od 2001 roku prowadzi projekty edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego. Do tej pory instytucje te zrealizowały 10 wspólnych inicjatyw m.in. :

  1. „Absolwent, czyli zdrowe sposoby radzenia sobie w życiu” (2001 r.) – czyli zwiększenie szans zatrudnienia dla młodzieży z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach poprzez kreowanie aktywnych postaw poruszania się na rynku pracy. Grupą docelową projektu było 300 uczniów klas maturalnych tyskich szkół średnich.
  2.  „Szkoła i co dalej? Moja kariera zawodowa” (2006 r.) –  projekt dla uczniów klas maturalnych wszystkich szkół średnich miasta Tychy.
  3. „Twoja ścieżka zawodowa” (2011 r.) – projekt dostarczający instrumenty (testy) i wiedzę pomagającą w samoocenie i wyborze  ścieżki zawodowej dla licealistów, gimnazjalistów województwa śląskiego i ich rodziców. Celem przedsięwzięcia była samoocena potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych i zachowań przedsiębiorczych.
  4. „Mama w Strefie Szans” (2012 r., 2014 r.) – program  pilotażowy dla bezrobotnych matek, wychowujących dzieci do 5 roku życia, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodych matek,  próbujących wrócić do pracy zawodowej.  Zadaniami zrealizowanymi w projekcie były: intensywny trening podnoszenia kompetencji w zakresie autoprezentacji zawodowej oraz aktywnego poszukiwania pracy, indywidualny coaching wspierający efekty treningu, 3-miesięczne staże zawodowe lub kursy podnoszące kwalifikacje dla wybranych uczestniczek, a także indywidualne wsparcie na rynku pracy.
  5. „Absolwent w Strefie Szans” (2012-2013 r.) –  program pilotażowy, który miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i zasadniczych zawodowych pozostających na bezrobociu ponad 12 miesięcy od zakończenia nauki. Zadania zrealizowane w projekcie polegały na organizacji i współfinansowaniu 6-miesięcznych staży zawodowych u inwestorów KSSE.
  6. „Poznaj swój potencjał zawodowy” (2014/2015 r.) – warsztaty kompetencyjne prowadzone przez doradców zawodowych dla uczniów gimnazjów w Tychach. Celem warsztatów było rozpoznanie potencjału zawodowego uczniów gimnazjum w oparciu o wypełnienie licencjonowanego kwestionariusza zakończonego indywidualnym raportem. Głównymi zadaniami zajęć było uświadomienie predyspozycji i preferencji zawodowych, typu osobowości zawodowej, wiodących cech, proponowanych zawodów oraz czynników motywujących do pracy.
  7. „Gimnazjalista w Strefie Szans” (2015/2016 r.) – projekt dostarczający wsparcia w wyborze ścieżki zawodowej, w którym wzięli udział uczniowie II i III klas szkół gimnazjalnych w Tychach. Głównymi celami projektu było uświadomienie zdolności, predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników, mocnych stron osobowości, wzmocnienie motywacji do kształcenia i rozwoju swoich talentów, a także dopasowanie poznanych predyspozycji do ścieżek kształcenia i proponowanych zawodów oczekiwanych na aktualnym  rynku pracy.
  8. „Wizyty studyjne u pracodawców” (2015/2016 r.) – wizyty w fabrykach zlokalizowanych w Podstrefie Tyskiej dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych (ponad 310 uczniów). Celem wizyt było umożliwienie młodzieży poznania nowoczesnych środowisk produkcyjnych, zapoznanie się ze specyfiką pracy na linii produkcyjnej, poznanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje.
  9. „Wyprawa po przyszłość” (2016/2017 r.) – konkurs dla uczniów II i III klas tyskich szkól ponadgimnazjalnych pn. „Wyprawa po przyszłość”. Głównym celem było zwiększenie świadomości predyspozycji zawodowych i aktywizacja młodych ludzi w zakresie przemyślanego planowania własnej przyszłości zawodowej.
  10. „Drzwi otwarte”(2016/2017 r.) – spotkanie informacyjne dla  absolwentów tyskich gimnazjów i ich rodziców. Głównym celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, a następnie zorganizowana wizyta w wybranym zakładzie produkcyjnym na terenie Podstrefy Tyskiej KSSE.

fot. Kamil Peszat/Twoje Tychy