Kolejna edycja Kongresu 590 pod hasłem „Łączymy wszystkich” 22-23 czerwca

Możliwość komentowania Kolejna edycja Kongresu 590 pod hasłem „Łączymy wszystkich” 22-23 czerwca została wyłączona Aktualności

Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia kolejnej, siódmej edycji Kongresu 590, która odbędzie się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Tym razem Kongres 590 połączy tematy dotyczące Polski oraz krajów Trójmorza w debatach na temat zacieśniania relacji gospodarczych i politycznych, a przede wszystkim wzmacniania bezpieczeństwa wszystkich państw w regionie.

kongres 590 - 7 edycja baner
kongres 590 – 7 edycja baner

Dyskusja będzie miała również wymiar globalny. Na Kongresie 590 nie zabraknie bowiem wybitnych, międzynarodowych ekspertów, którzy od lat zajmują się największymi wyzwaniami współczesnego świata analizując je zarówno w  kontekście światowym, jak i regionalnym.

Wśród gości Kongresu znajdą się, między innymi, dr George Friedman, uznany na całym świecie politolog i futurolog, twórca dziedziny prognozowania geopolitycznego oraz autor wielu bestsellerów (Następne 100 lat, Następna dekada); prof. Justin Yifu Lin, ekonomista Uniwersytetu Pekińskiego, twórca koncepcji Nowej Ekonomii Strukturalnej czy Richard „Rich” Turrin, ekspert ds. innowacji, branży fintech oraz Chin, a także autor książki „Koniec gotówki. Cyfrowy Juan”. Ich obecność przybliży nam najpoważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi świat, Europa oraz Państwo Środka.

Richard „Rich” Turrin, ekspert ds. innowacji, branży fintech oraz Chin
dr George Friedman, politolog i futurolog, twórca dziedziny prognozowania geopolitycznego
dr George Friedman, politolog i futurolog, twórca dziedziny prognozowania geopolitycznego

Na tegorocznej edycji Kongresu nie zabraknie także gen. Romana Polko, członka prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i  Obronności, oraz dr Jacka Bartosiaka, eksperta ds. geopolityki i strategii, założyciela think tanku Strategy&Future, którego Goście Kongresu pamiętają z poprzednich edycji.

Trójmorze: Współpraca i bezpieczeństwo

Trójmorze to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca dwanaście państw Unii Europejskiej położonych w  pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i  Adriatyckiego: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Współpraca w  ramach tego formatu przynosi wymierne korzyści w  postaci wspólnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw biznesowych oraz wymiany naukowej i kulturalnej.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że dzisiaj jedność i  poczucie wspólnoty są nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. To właśnie bliska współpraca jest nieodłączną częścią, a  wręcz fundamentem poczucia bezpieczeństwa, żeby zacieśnić wzajemne kontakty musimy lepiej poznać własne możliwości, potrzeby i trudności. Dlatego, w ramach 7. edycji Kongresu 590, omawiane będą tematy dotyczące całego spektrum współpracy, wyznaczenia nowych celów, a  przede wszystkim zacieśniania relacji gospodarczych i  politycznych pomiędzy Polską i wszystkimi krajami tego regionu.

7. edycja wydarzenia skupi się na 11 obszarach tematycznych: polityce i  bezpieczeństwie; gospodarce; rolnictwie i  żywności; technologii; transporcie i  logistyce; energetyce; ekologii; wyzwaniach społecznych; nauce; kulturze oraz zdrowiu.

Podczas letniej odsłony na pięciu scenach odbędą się debaty i dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Nie zabraknie również Studia 590 z formułą 15 minutowych wywiadów oraz popularnej wśród uczestników strefy networkingowej, w której będą mogli się spotkać przedstawiciele biznesu, nauki, polityki i władz legislacyjnych.

Podobnie jak w ubiegłym roku wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: pierwsza odbędzie się w dniach 22-23 czerwca br. w  Warszawie w  tradycyjnej, stacjonarnej formule w  centrum konferencyjnym Ptak Warsaw Expo; druga będzie miała miejsce w październiku, a w jej programie znajdzie się m.in. przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Kongres 590 jest skierowany do wszystkich firm: od start-upów, przez mikro, małe, średnie, po największe przedsiębiorstwa. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych. Nazwa wydarzenia pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wprowadzone do obrotu na terenie Polski.

Strategicznymi Partnerami wydarzenia są m.in. Enea S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna.

Partnerami Głównymi Plus są firmy: PKO Bank Polski i Grupa PZU.

Więcej informacji na kongres590.pl