Klastry motorem napędowym transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku

Możliwość komentowania Klastry motorem napędowym transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku została wyłączona Aktualności

Rola klastrów energetycznych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii to główne tematy konferencji pt. „Klaster energetyczny na rzecz ochrony klimatu jako czynnik nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej”, która miała miejsce 16 stycznia w Gaju Oławskim na terenie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO.

fot. mat. prasowe

Merytoryka konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w partnerstwie z TAURON S.A, skoncentrowała się na szerokim spektrum zagadnień związanych z energetyką rozproszoną oraz innowacyjnych trendach w energetyce.

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, który był jednym z zaproszonych gości podkreślił, że głównym celem Ministerstwa Klimatu jest obecnie prowadzenie skutecznych działań, które realnie wpłyną na poprawę jakości powietrza, obniżą poziom emisji gazów cieplarnianych oraz zdynamizują rozwój OZE w Polsce.

– Jesteśmy w momencie przygotowywania nowej polityki klimatyczno-energetycznej, która ma ogromne znaczenie – mówił Ireneusz Zyska podczas konferencji. Jak zaznaczył, stopniowe odchodzenie od energetyki scentralizowanej w stronę energetyki rozproszonej jest ogólnoświatowym trendem, który rozwija się dzięki rozwojowi nowych technologii wytwarzania. Dzięki temu energetyka konwencjonalna zastępowana jest energetyką pochodzącą ze źródeł OZE.

Dolny Śląsk nieprzypadkowo jest regionem, z którym wiązane są największe nadzieje na udaną transformację. Nasze województwo plasuje się bowiem w czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie środków na realizację zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Globalne trendy na krajowym podwórku

Globalne działania zaczynają się na naszym podwórku. Takiego właśnie zdania jest Andrzej Jeżewski, prezes Promet Plast, lider Energetycznego Klastra Oławskiego oraz organizator konferencji.

W Polsce istnieje 66 pilotażowych klastrów energetycznych. Na samym Dolnym Śląsku działa obecnie 6 klastrów. – Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że jako województwo możemy pretendować do miana krajowego centrum energetyki odnawialnej – mówi Andrzej Jeżewski lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO. – Mamy ku temu wszystkie predyspozycje – dodaje.

Energetyczne Klaster Oławski EKO powstał dwa lata temu, a sygnatariuszami porozumienia byli: Gmina Oława, Miasto Oława, Starostwo Powiatowe, Tauron Energia, Promet Plast s.c, Metalerg sp. z o.o.

— W klastrze oławskim rozwijamy różne technologie po to by działającym dziś 66 klastrom pokazać jaki rodzaj technologii będzie tą najlepszą i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że będzie to technologia wodorowa – mówił Andrzej Jeżewski. — Nie da się zatrzymać zmian w energetyce wynikających z globalnych megatrendów aktami prawnymi lub regulacją sektora. Globalne megatrendy ukształtują energetykę przyszłości również w Polsce – mówił Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

Argumentował on, że nawet jeżeli mamy swoje lokalne uwarunkowania i specyfikę, musimy bardzo mocno uwzględniać to, co dzieje się na zewnątrz, jakie trendy mają miejsce w energetyce oraz przewidywać i wykorzystywać możliwości, które się tam pojawiają, a nie nadganiać tempo, które dyktuje czołówka.

Bardzo ważna jest rola lokalnych samorządów. To jest kwestia wydawanych pozwoleń, kwestia lokalizacji na tego typu inwestycje, bardzo ważna jest rola lokalnych operatorów, do których instalacje sieci energetycznych, te instalacje są przyłączane — stwierdził Remigiusz Nowakowski z Dolnośląskiego Instytutu Studiów energetycznych.

Strategia klimatyczna Polski polega przede wszystkim na przechodzeniu na niskoemisyjną gospodarkę, jak największą neutralność klimatyczną i jak największe zastosowanie jak najbardziej efektywnych urządzeń technologicznych w przemyśle i gospodarstwach domowych – mówił Artur Michalski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dolny Śląsk plasuje się w czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie środków na realizację zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Chcielibyśmy, aby na Dolnym Śląsku powstała dolina elektroromobilności – obszar gospodarczy, którego inteligentną specjalizacją jest elektromobilność. To również napędy hybrydowe, pojazdy niskoemisyjne, napędy wodorowe, ogniwa wodorowe. Zależy nam, aby właśnie tutaj koncentrowały się firmy globalne, które będą produkować elementy w zakresie powstawania takich pojazdów – stwierdził wiceminister Zyska.

 

materiały: DISE