Kierunek lekarski hitem w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej!

Możliwość komentowania Kierunek lekarski hitem w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej! została wyłączona Aktualności, Nauka

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej ogłosiła uruchomienie kierunku lekarskiego – kształcenie rozpocznie się 1 października 2023 r. Inicjatywa ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem przyszłych studentów medycyny i tylko w pierwszym tygodniu rekrutacji chętnych było 3 razy więcej niż dostępnych miejsc. Limit przyjęć to 60 osób, nabór trwa do końca sierpnia.

grafika Akademia WSB

Kierunek lekarski w Akademii WSB to połączenie tradycyjnych narzędzi kształcenia z innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie dydaktyki i medycyny. Studenci będą mieli dostęp do nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, algorytmów sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych narzędzi diagnostycznych. Dzięki wykorzystaniu tych narzędzi, studenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności praktyczne w interaktywnym i kontrolowanym środowisku, co znacząco przyspieszy proces nauki.

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB, podkreśla:

Naszym celem jest przygotowanie wykwalifikowanych lekarzy, którzy będą potrafili skutecznie wykorzystać innowacyjne technologie w procesie leczenia. Studia na kierunku lekarskim w Akademii WSB to nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale także rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych, w tym właściwej komunikacji z pacjentami oraz pracą w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych i badawczych.

Kształcenie będzie oparte na bliskiej współpracy z 14 partnerskimi podmiotami leczniczymi, w tym renomowanymi szpitalami o różnorodnej specjalizacji. Podstawową bazę Akademii WSB dla zajęć klinicznych stanowią Szpitale położone w bliskiej odległości od siedziby uczelni: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu czy Sosnowiecki Szpital Miejski. Współpraca z 14 podmiotami leczniczymi to zagwarantowanie realizacji, już w trakcie pierwszego semestru, zajęć w bezpośrednim kontakcie studenta z pacjentem i szpitalem. Interdyscyplinarne połączenie tradycyjnych form wykładów czy ćwiczeń w pracowniach uczelni z zajęciami klinicznymi umożliwi studentom sprawdzenie w praktyce wiedzy teoretycznej. Przykładowo, ucząc się od podstaw technologii informacyjnej i biostatystyki, będą mogli zaadaptować metody statystyczne w praktyce.

Logicznego i krytycznego myślenia studenci będą się uczyć podczas zajęć w uczelnianym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania VR, z równoległym prowadzeniem zajęć klinicznych. Zaawansowane symulatory medyczne wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem z takich dziedzin medycyny jak np.: choroby wewnętrzne, pediatria, anestezjologia, medycyna ratunkowa stanowią doskonałe przygotowanie studenta np. do oceny stanu klinicznego pacjenta, zasad farmakoterapii czy zasad postępowania w określonej sytuacji klinicznej.
Te nowoczesne narzędzia dydaktyczne umożliwiają zweryfikowanie umiejętności studenta w zakresie postępowania w określonej sytuacji klinicznej, jak i dokonać oceny ewentualnego ryzyka popełnienia błędu przez studenta. Zastosowanie VR jako metody dydaktycznej pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przyszłych pacjentów.

Niezwykle istotne jest również zaangażowanie w rozwijanie „kompetencji miękkich”. Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz dodaje:

Przykładem jest wprowadzenie modułu „humanizacja medycyny”, który uczy studentów odpowiedniej komunikacji z pacjentami, ich rodzinami oraz innymi współpracownikami. To umiejętności niezbędne w pracy lekarza.

Kontakt od pierwszego semestru ze szpitalem i pacjentom to rozwój zdolności osobistych i interpersonalnych, cech i umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, komunikatywności z pacjentem i jego rodziną, ale również z pracownikami szpitala. Akademia WSB zapewnia studentom kierunku lekarskiego dostęp do bogatej bazy dydaktycznej począwszy od pracowni mikroskopowej, laboratorium biochemii, fizjologii, nowoczesnych pracowni wirtualnej rzeczywistości, Centrum Symulacji Medycznej do wielospecjalistycznej bazy klinicznej. Współpraca Akademii WSB z podmiotami z branży technologiczno-medycznej specjalizujących się w mieszanej, sztucznej inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych umożliwi wykorzystanie potencjału technologicznego dla potrzeb kształcenia na kierunku lekarskim a jednocześnie wprowadzi studentów przyszłych pracowników podmiotów leczniczych w nowy wymiar korzystania z osiągnięć innowacyjnej technologii w medycynie.

Rektor Akademii WSB podkreśla:

Nasz nowoczesny i interdyscyplinarny program kształcenia ma na celu przygotowanie studentów do skutecznego działania w dynamicznym środowisku medycznym. Chcemy, aby nasi absolwenci byli nie tylko doskonale wykształceni w zakresie medycyny, ale także elastyczni, kreatywni i gotowi do wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych w praktyce lekarskiej.

Istotną kwestią, która wpłynie na dostępność do edukacji medycznej, jest Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Ten specjalny fundusz obejmuje różne wsparcie finansowe, takie jak dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne, całkowite lub częściowe umorzenia takich kredytów oraz poręczenia kredytów na studia medyczne. To ważna inicjatywa, która ma na celu uczynienie edukacji medycznej bardziej dostępną dla przyszłych studentów.

Kształcenie na kierunku lekarskim na Akademii WSB to wyjątkowa okazja dla przyszłych lekarzy, aby zdobyć kompleksową wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w dzisiejszej medycynie. Akademia WSB, poprzez swoją innowacyjną i interdyscyplinarną ofertę, staje się ważnym ośrodkiem edukacyjnym dla przyszłych liderów opieki zdrowotnej.

źródło informacji: Akademia WSB