Kamiennogórska strefa atrakcyjna dla inwestorów

Możliwość komentowania Kamiennogórska strefa atrakcyjna dla inwestorów została wyłączona Aktualności, Biznes, Samorząd

Z Tadeuszem Rycharskim prezesem zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, rozmawia Ryszard Rzabiński

Tadeusz Rycharski, Prezes zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Tadeusz Rycharski, Prezes zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości fot. mat. prasowe

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w  Karpaczu uczestniczył Pan w panelu tematycznym „Polska Strefą Inwestycji – dostosowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorców”. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na informacje dotyczące nowych zasad prawnych związanych ze wspieraniem inwestycji; rzecz dotyczy szczegółów, którymi interesują się przedsiębiorcy przy ubieganiu się o  pomoc publiczną. Informacja ta wciąż musi dotrzeć do szerszego spektrum odbiorców.

Na uwagę zasługują nowe rozwiązania prawne, które są chwalone przez przedsiębiorców. Zauważamy dużo większe zainteresowanie decyzjami o  wsparciu nowych inwestycji w  stosunku do wcześniejszych zezwoleń. Wydawane decyzje mają bezpośrednie przełożenie na rozwój firm. Cieszy nas w szczególności fakt, iż wśród beneficjentów pomocy publicznej jest coraz więcej polskich firm – to jest również jeden z wymiernych efektów zmiany przepisów.

Kamiennogórska SSE istnieje już na rynku od ponad 20 lat. Jakie były najważniejsze etapy rozwoju Strefy w tym okresie?

Pierwszym etapem w  historii funkcjonowania KSSEMP było pozyskanie gruntów i  utworzenie podstref pod koniec lat 90- tych ubiegłego wieku. W miarę upływu lat, dostępne grunty inwestycyjne kurczyły się, ale Kamiennogórska SSEMP przyciągnęła dużych graczy ze świata biznesu. W  naszym portfolio mamy flagowych inwestorów o globalnym zasięgu działalności.

Przełomowym momentem dla Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej okazało się wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Dzięki zmianom w  2018 r. i  utworzeniu Polskiej Strefy Inwestycji obszar KSSEMP powiększył się z 500 do 800 000 hektarów. Ilość samorządów, z  którymi współpracowała KSSEMP wzrósł z  kilkunastu do 63. Co więcej, skrócił się administracyjny okres wydawania decyzji uprawniającej do skorzystania z  pomocy publicznej. Co ważne, nie ma już konieczności włączania nowych terenów do Strefy, ponieważ cała Polska jest strefą ekonomiczną.

Nowe zasady, a  w  szczególności kryteria jakościowe z  Rozporządzenia z  dnia 28 sierpnia 2018 r. są akceptowalne przez inwestorów Obecnie klimat inwestycyjny sprzyja inwestorom. Dobra oferta inwestycyjna naszej Strefy przyciąga inwestora. Niezbędna jest również współpraca pomiędzy KSSEMP, JST oraz gestorami mediów technicznych.

Rok 2019 był bardzo udany dla Strefy. A jak sytuacja wygląda teraz, po tylu miesiącach trwającej pandemii? Czy nie spowodowała ona wyhamowania tempa inwestycji?

Na szczęście dalej nam sprzyja dobra passa! Sytuacja związana z pandemią COVID-19 absolutnie nie przeszkodziła w rozwoju naszej spółki, co nie oznacza, że było łatwo. Mimo pandemicznych trudności, obserwowaliśmy wzrost zainteresowania oferowaną pomocą publiczną poprzez ilość wydanych decyzji o wsparciu. Oprócz dużych graczy na rynku, Polska Strefa Inwestycji przyciąga sektor MŚP. Bardzo nas cieszy, że możemy oferować pomoc publiczną mikro i  małym polskim przedsiębiorstwom. Jednym z sukcesów naszej spółki jest czas wydawania decyzji o wsparciu nieprzekraczający miesiąca.

Jakie korzyści odnosi przedsiębiorca inwestujący w  Kamiennogórskiej SSE?

Zwolnienie z podatku dochodowego w zależności od nakładów inwestycyjnych (a są to przeważnie duże ulgi dla przedsiębiorców).

Inwestując na obszarze Kamiennogórskiej SSEMP przedsiębiorca ma dostęp do wysoce rozwiniętej infrastruktury drogowej (drogi ekspresowe S3 i S5 oraz autostrady A4 i A18) oraz rynków czeskich i niemieckich.

Południowo-zachodnia Polska to również piękna przyroda oraz region obfitujący w historyczne zabytki.