Jolanta Sawińska: Grupa Raben z kolejną nagrodą

Możliwość komentowania Jolanta Sawińska: Grupa Raben z kolejną nagrodą została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Z Jolantą Sawińską dyrektor regionu Raben Logistics Polska, rozmawia Marcin Prynda

Jolanta Sawińska dyrektor regionu Raben Logistics Polska
Jolanta Sawińska dyrektor regionu Raben Logistics Polska fot. mat. Raben

Podczas Gali Diamenty Top Industry 2021, Grupa Raben została wyróżniona w  kategorii Operator Logistyczny Roku. Jakie najważniejsze osiągnięcia Grupy zdecydowały o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia?

Muszę przyznać, żae to wyróżnienie trafiło w  nasze ręce w  dość wyjątkowym czasie, pełnym rynkowych wyzwań, spowodowanych sytuacją pandemii oraz nierównomiernym ożywieniem gospodarczym. Ale przede wszystkim, jest to rok jubileuszowy Grupy Raben, w  którym świętujemy 90-lecie na europejskim rynku i  30-lecie obecności w  Polsce. To 90 lat doświadczeń, innowacji i  nieustannego rozwoju, ale przede wszystkim 90 lat partnerstwa i  współpracy z  naszymi klientami. To dla nich jesteśmy skłonni szlifować rozwiązania skrojone na miarę ich potrzeb, i zawsze zabezpieczać ich biznes, tak by finalnie ich produkty lśniły na rynku niczym diament. Ponadto, chcemy być motorem, który sprawia, że świat nie tylko się nie zatrzyma, ale będzie lepszy, bardziej zielony. Dlatego, konsekwentnie realizujemy naszą strategię zrównoważonego rozwoju opartą na trzech filarach: odpowiedzialny biznes, ochrona środowiska oraz wpływ społeczny. Myślę, że wszystkie wymienione aspekty miały wpływ na otrzymanie tego wyróżnienia.

Grupa Raben jest jedną z  największych firm logistycznych w  Polsce. Kiedy Grupa rozpoczęła działalność w  naszym kraju i  jakie były jej najważniejsze etapy rozwoju na polskim rynku?

Wszystko zaczęło się w 1931 roku w Holandii, gdzie, dziadek aktualnego CEO (Jan W. Raben) zaczął okolicznym rolnikom wozić ich produkty na targ. To on dał początek firmie, która dziś jest marką globalną. Kolejnym punktem było objęcie sterów przez syna założyciela w  1960 r. – Theo Raben, który z  wielką pasją rozwijał m.in. transport tekstyliów z i do Polski. Jednak, pierwszy krok za granicę wykonał wnuk – obecny CEO Ewald Raben. Po przemianach 1989 roku dostrzegł szansę rozwoju na rynku polskim i wyruszył nad Wisłę z planem otwarcia oddziału. Kupił wtedy mapę Polski i  zaznaczył dwanaście punktów, które stanowić miały oddziały ulokowane w  różnych częściach kraju. Dzisiaj firma ma w  samej Polsce 53 oddziały, a  ponad 160 w  całej Europie (14 krajów). Łącznie dysponuje około 1 300 000 m2 powierzchni magazynowych, zatrudnia 10 000 pracowników i każdego dnia na drogi wysyła około 9000 ciężarówek. Można powiedzieć, że ostatnie 30 lat to historia nieustannego rozwoju Raben w  Polsce i  dynamicznej ekspansji na rynki zagraniczne.

Pandemia korona wirusa boleśnie uderzyła we wszystkie sektory gospodarki, w  tym transport i  logistykę, powodując m.in. zerwanie istniejących łańcuchów dostaw. Jak z  tymi wyzwaniami radzi sobie Raben Group Polska, czy konieczne było ograniczenia w  działalności transportowo- -logistycznej?

Zabezpieczenie biznesu, które deklarujemy naszym klientom dotyczy rozwiązań wdrażanych tu i teraz, ale równocześnie koncentruje się na długofalowym planie i konsekwentnym działaniu przekładającym się na naszą elastyczność, stabilność operacyjną oraz finansową. Rozwiązania takie jak właściwa polityka personalna i  zarządzanie zasobami, współpraca z agencjami pracy, transparentność i narzędzia do monitorowania operacji online – to kontynuacja naszej ogólnej strategii ukierunkowanej na elastyczność i stabilność operacyjną, która w sytuacji pandemii nabiera jeszcze większego znaczenia.

W Grupie Raben od początku najważniejsze było dla nas, z  jednej strony bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia naszych pracowników i  kontrahentów, a  z  drugiej strony zapewnianie ciągłości operacji oraz serwisu na najwyższym możliwym poziomie. Była to naturalna odpowiedź na to, czego w tak krytycznym momencie potrzebowali klienci. Mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji, cały czas zapewnialiśmy naszym klientom ciągłość operacji logistycznych i  maksymalną gotowość do realizacji zmiennych i  zwiększonych wolumenów.

Jednocześnie od początku pandemii obserwujemy bardzo dużą zmienność wolumenów naszych klientów, nawet w cyklach dziennych czy tygodniowych. Stąd bardzo istotne w  tym czasie jest dla nas jeszcze większe skoncentrowanie się na elastyczności zarówno w  transporcie, jak i  dla usług magazynowych czy usług dodanych. Mamy świadomość, że może to być kluczowe dla naszych klientów w  realizacji ich planów biznesowych w dzisiejszej niepewnej sytuacji .

Z  pewnością skala konsekwencji pandemii wymaga zrozumienia oraz współpracy wszystkich stron zaangażowanych w łańcuch dostaw. To z kolei powoduje, że widzimy jeszcze większą rolę ścisłej współpracy i komunikacji z naszymi klientami. Opiera się ona na logistyce z ludzką twarzą i  umożliwia nam właściwą reakcję dostosowaną do dynamicznie zmieniających się wolumenów i  potrzeb naszych klientów. Mottem Raben od lat jest hasło „your partner in Logistics” (Twój partner w  logistyce). To nie przypadek. Dlatego, nadal będziemy podkreślać znaczenie partnerskiej współpracy między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw. W  końcu my też jesteśmy tylko jednym z jego ogniw. Dla naszych partnerów i klientów chcemy być najmocniejszym ogniwem. To klucz do wszystkiego.

Grupa Raben sfinalizowała inauguracyjną, pięcioletnią pożyczkę związaną ze zrównoważonym rozwojem (SLL) o wartości 225 mln euro z grupą 7 banków. Na czym polega ten SLL i  zważywszy na jego innowacyjny charakter, jakie jest jego znaczenie dla europejskiego sektora transportu drogowego i  logistyki oraz dla polskiego rynku finansowego?

Zgadza się, w  lipcu br. Grupa otrzymała kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL), jako jeden z pierwszych przedstawicieli europejskiej branży logistycznej oraz druga firma w Polsce. Pięcioletnia umowa opiewa na kwotę 225 mln EUR, a w transakcji wzięło udział siedem instytucji finansowych. Dzięki kredytowi SLL możliwe będzie osiągnięcie celów wyznaczonych w  naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Marża takiego kredytu zależna jest od spełnienia przez Raben warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w  obszarach środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) dla sektora transportu drogowego i  logistyki. Cele stanowią innowacyjne połączenie wewnętrznych KPI firmy i oceny wskaźników ESG przez podmiot zewnętrzny. Zestaw wskaźników w kompleksowy sposób obejmuje: emisje gazów cieplarnianych, różnorodność pod względem płci i  praktyki dotyczące ładu korporacyjnego. Kredyt ten to milowy krok dla europejskiego sektora transportu drogowego i  logistyki, a  także dla polskiego rynku finansowego. Umowa pokazuje, że w tych sektorach odpowiedzialne zachowania biznesowe postrzegane są jako kluczowe dla przyszłości gospodarki i biznesu.

W jaki sposób Grupa Raben popularyzuje w Polsce ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa na drogach?

Odpowiedzialność społeczna, troski o przyszłe pokolenia i los planety, towarzyszą nam od lat i są wpisane w nasze DNA. Teraz, w  obliczu kryzysu klimatycznego i kurczących się zasobów, taka postawa ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. O poważnym traktowaniu tego zagadnienia świadczy powołanie w Grupie specjalnego komitetu decyzyjnego, któremu przewodzi sam prezes Ewald Raben, oraz opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, opartej na trzech filarach: środowisko, wpływ społeczny i ład korporacyjny. Przyjęty w  2019 r. dokument pozwala nam działać na rzecz środowiska i wszystkich interesariuszy w sposób długofalowy, ustrukturyzowany i kompleksowy.

Ważne miejsce w strategii zajmuje walka ze zmianami klimatu, m.in. poprzez redukcję emisji. Dlatego, Raben zakupił energię na lata 2021-2022 ze świadectwami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Oprócz tego podpisaliśmy niedawno z PGE Obrót siedmioletni kontrakt (PPA Power Purchase Agreement), na mocy którego od 2023 roku w Polsce będziemy korzystać w 100% z  zeroemisyjnej energii. PPA gwarantuje bezpośrednie dostawy zielonej energii z  dedykowanych farm fotowoltaicznych wybudowanych specjalnie dla naszej firmy. Dopełnieniem naszych działań jest edukacja ekologiczna i  działania mające kompensować negatywny wpływ firmy na środowisko. Dzięki wieloletniej akcji nasadzeń, w  ramach akcji „E-faktura=wyższa kultura”, w Polsce rośnie już niemal 30 000 drzew posadzonych przez Raben. Niedawno (3 listopada) we współpracy z  Fundacją Aeris Futuro, posadziliśmy kolejnych 10  000 drzew w  Parku Narodowym Gór Stołowych.

Kolejnym kluczowym aspektem naszych działań jest zdrowie i bezpieczeństwo – są one w Grupie Raben nienegocjowalne. Codziennie na europejskie trasy wysyłamy ponad 9000 środków transportu i  mamy świadomość, jak ważne jest zarządzanie zachowaniami w  trasie w  taki sposób, by każdy kierowca bezpiecznie dotarł do celu. Niezależnie od tego czy jest to dostawa do najdalszego zakątka ziemi czy powrót do domu. Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za swoich kierowców, ale także za innych użytkowników ruchu drogowego, zależy nam więc na podnoszeniu świadomości wszystkich użytkowników szos.

Grupa Raben popularyzuje w Polsce ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa na drogach
Grupa Raben popularyzuje w Polsce ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa na drogach fot. Raben

Dlatego, od lat budujemy wewnętrzną kulturę bezpieczeństwa i  edukujemy użytkowników dróg, pracowników, kierowców. Poza szkoleniami dla kierowców w zakresie jazdy proaktywnej i  wykorzystania technologii w nowych pojazdach, stworzyliśmy również platformę edukacyjną „Nie bądź dziki”. Znajduje się na niej e-szkolenie w formie 10 animacji tematycznych, które pokazują wybrane zasady bezpiecznych zachowań na drogach i  placach manewrowych. Wierzymy, że znajomość i zrozumienie zagrożeń na drodze pozwoli nam wszystkim uniknąć wypadków i  chronić zdrowie i życie nasze, naszych najbliższych oraz innych użytkowników ruchu drogowego.