Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez pracodawców na Dolnym Śląsku w 2022 roku?

Możliwość komentowania Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez pracodawców na Dolnym Śląsku w 2022 roku? została wyłączona Aktualności, Praca

Na stronie internetowej https://barometrzawodow.pl/ opublikowane zostały wyniki najnowszej, siódmej edycji badania „Barometr Zawodów”, które jest krótkookresową prognozą zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach.

zawód betoniarz fot. pixabey.jpg

Wygenerowana prognoza na 2022 rok dla całego województwa dolnośląskiego wskazuje na dalsze pogłębianie się niedoborów pracowników występujących na rynku pracy, podobnie jak w ostatnich latach. Liczba zawodów deficytowych wynosi 50. Kolejny rok z rzędu nie wskazano również zawodów nadwyżkowych.

Pojawiło się 5 nowych zawodów deficytowych: blacharze i lakiernicy samochodowi, gospodarze obiektów, w tym portierzy, woźni i dozorcy, mechanicy maszyn i urządzeń, nauczyciele nauczania początkowego oraz pracownicy socjalni.

W skali województwa największe deficyty nadal występują w branży budowlanej, wśród kierowców samochodów ciężarowych, czy też w zawodzie pielęgniarki. W tym roku prawie wszystkie powiaty wskazały dodatkowo na braki w grupie nauczycieli , w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodów oraz pracowników policji. Pogłębia się również luka kadrowa w takich zawodach jak pielęgniarka, czy kierowca samochodów ciężarowych.

– Według uczestników badania, część z osób zarejestrowanych w urzędach pracy ma zdezaktualizowane kwalifikacje, nie posiada doświadczenia praktycznego lub uprawnień zawodowych. W wielu przypadkach barierą w znalezieniu pracy jest brak znajomości języków obcych, czy obsługa programów informatycznych. Stąd też wytężone działania urzędów pracy, by te grupy zaktywizować – dodaje Zuzanna Bielawska p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

– W wielu branżach brakuje rąk do pracy. Niedobór kadr jest tak duży, że dla wielu pracodawców już sama chęć do pracy jest wystarczającym powodem zatrudnienia. Część pracodawców deklaruje nie tylko, że zatrudni, ale również, że nauczy zawodu. W tej sytuacji zmienia się też rola publicznych służb zatrudnienia – w urzędy dla pracodawców i ich pracowników, a nie tylko dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wsparcie pracodawców i zmiany w urzędach pracy znajdą również odzwierciedlenie w tworzonym aktualnie, nowym programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – podsumowuje Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Tradycyjnie w badanie zaangażowane były wszystkie powiatowe urzędy pracy naszego województwa i uczestniczyło w nim ponad 100 praktyków związanych z rynkiem pracy, którzy mają bieżący kontakt z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, jak i z lokalnymi przedsiębiorcami i pracodawcami. Badanie na Dolnym Śląsku przeprowadzone zostało w dniach od 22 września do 25 października 2021. Szczegółowe informacje o sytuacji na rynku pracy w poszczególnych powiatach znajdą Państwo w raporcie z badania.

źródło, materiały prasowe: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy