Jacek Majchrowski: Kraków miejscem spotkań

Możliwość komentowania Jacek Majchrowski: Kraków miejscem spotkań została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim rozmawia Marcin Prynda

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa fot. Bogusław Świerzowski
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa fot. Bogusław Świerzowski

W 2014 r. powstały dwa nowoczesne miejskie obiekty: Centrum Kongresowe ICE Kraków i  TAURON Arena Kraków. Czy można powiedzieć, że od tego czasu Kraków stał się gospodarzem ważnych, międzynarodowych wydarzeń? Które z  nich miały największe znaczenie dla rozwoju i promocji miasta?

Z perspektywy czasu bardzo dobrze widać, jak wielkim impulsem dla lokalnej gospodarki, w tym branż takich jak kultura, turystyka i przemysł spotkań, była rozbudowa zaplecza konferencyjno-kongresowego i  sportowego. Bez tych obiektów nie moglibyśmy aspirować do roli gospodarza czy areny wielkich wydarzeń rangi krajowej i międzynarodowej: kongresów, konferencji, spotkań biznesowych, koncertów, spektakli, spotkań o  charakterze społecznym. Dla budowania tożsamości Krakowa jako miejsca spotkań ważne są wydarzenia cykliczne, jak Open Eyes Economy Summit, kongres poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych, Digital Dragons, konferencja dla branży gier, czy HackYeah, największy stacjonarny hackathon w Europie. ICE Kraków należy do czołówki najlepszych centrów kongresowych Europy, o czym świadczą liczne nagrody. Już sześć razy zostaliśmy wyróżnieni w  międzynarodowym konkursie Meetings Star Award, w tym ostatnio złotym certyfikatem jakości w kategorii Convention Centres z wynikiem 4.91 w pięciostopniowej skali.

Niedawno w  Krakowie odbył się 61. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i  Konwencji (International Congress and Convention Association), jedno z najważniejszych wydarzeń w branży przemysłu spotkań na świecie. Co zdecydowało o  przyznaniu miastu funkcji gospodarza i  jaka idea przyświecała tegorocznej edycji wydarzenia?

O  organizację kongresu ICCA zaczęliśmy zabiegać już w 2020 r. W czasie pandemii wymagało to sporej elastyczności, a rywalizowaliśmy m.in. z Atenami i Bangkokiem. Władze ICCA doceniły nasze zaangażowanie i potencjał Krakowa: dogodne położenie, bogatą i różnorodną ofertę, znakomitą infrastrukturę kongresową i zaplecze hotelowe, wykorzystanie nowoczesnych technologii, a także współpracę lokalnej branży przemysłu spotkań. I  tak po raz pierwszy to światowej rangi wydarzenie zawitało do Polski. Do ICE Kraków przyjechało niemal tysiąc delegatów z około 80 krajów. Dyskutowano m.in. o  różnorodności i  równości w zatrudnieniu, zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska. Miasto zaproponowało też aktywności w  duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, goście mogli m.in. zaangażować się w sprzątanie kamieniołomu Liban, pomoc społeczności ukraińskiej czy podopiecznym DPS. W Krakowie dużą wagę przykładamy do myślenia o  kongresach jako o  wydarzeniach, które mogą pozytywnie oddziaływać na lokalną społeczność.

Jakie znaczenie ma przemysł spotkań dla rozwoju gospodarczego miasta i jego odbudowy po pandemii?

Przemysł spotkań pomaga budować wizerunek Krakowa jako miejsca otwartego na biznes i  innowacje, a  to z  kolei przyciąga inwestorów i  przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne dla miasta i  regionu. Konferencje, kongresy, targi, festiwale współtworzą bogatą ofertę miasta, w  którym przedsiębiorca może nie tylko zarabiać pieniądze, ale też spotykać interesujących ludzi, nawiązywać kontakty, spędzać czas wolny. Kraków świetnie sobie radzi w konkurencji z innymi miastami, co potwierdzają raporty i  rankingi. Zdobywa wyróżnienia w  kategoriach dotyczących przyjaznych warunków dla biznesu, jakości kapitału ludzkiego i potencjału gospodarczego. Liczne wydarzenia napędzają turystykę biznesową, jedną z  najbardziej dochodowych gałęzi rynku turystycznego, która teraz odradza się po pandemii.

Jakich najważniejszych wydarzeń kongresowych możemy spodziewać się w Krakowie w 2023 r.?

Planujemy organizację kolejnego szczytu ABSL Summit, chcemy w ten sposób wspierać lokalny biznes i promować miasto jako nowoczesny ośrodek badań i rozwoju. Przed nami Światowy Kongres Kopernikański, którym włączymy się w obchody 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma. W ICE Kraków odbędzie się Międzynarodowe Biennale Architektury. Zapraszam też na przyszłoroczną odsłonę wydarzeń cyklicznych, o których wspomniałem na początku.

Od 20 lat sprawuje Pan urząd prezydenta Krakowa. Jak w  tym okresie zmieniło się zarządzanie miastem?

Widać tu wyraźną ewolucję. Wyzwaniem pierwszych lat mojej prezydentury było nadrabianie zapóźnień cywilizacyjnych, m.in. rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej czy infrastruktury drogowej. Potem przyszedł czas na realizację wielkich przedsięwzięć, jak budowa centrum kongresowego, areny widowiskowo-sportowej czy ekospalarni, które nadały miastu funkcję metropolitalną. W  ostatnich latach skupiam się na podnoszeniu komfortu życia mieszkańców, stąd całe mnóstwo projektów realizowanych równolegle w  wielu dziedzinach, jak m.in. komunikacja miejska, ochrona środowiska, zieleń, wspieranie przedsiębiorczości, edukacja, sport czy opieka nad najmłodszymi i  seniorami. Zrównoważony rozwój wzmacnia odporność miasta na różnego rodzaju kryzysy: klimatyczne, zdrowotne, energetyczne. Jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości.