Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz Balkan Gas Hub EAD podpisały list intencyjny o współpracy

Możliwość komentowania Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz Balkan Gas Hub EAD podpisały list intencyjny o współpracy została wyłączona Aktualności, Inwestycje

11 października br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) oraz Balkan Gas Hub EAD (BGH) podpisały list intencyjny, którego istotą jest współpraca w zakresie dalszego rozwoju bułgarskiego i regionalnego rynku gazu. Wspólna inicjatywa zakłada opracowanie oferty, na podstawie której polska Izba będzie realizowała usługi rozliczeniowe dla rynków prowadzonych przez bułgarską giełdę.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz Balkan Gas Hub EAD podpisały list intencyjny o współpracy fot. IRGT
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz Balkan Gas Hub EAD podpisały list intencyjny o współpracy fot. IRGT

IRGiT, w ramach GK TGE, od dłuższego czasu angażuje się w działania zmierzające do rozwoju regionalnego rynku gazu, m.in. poprzez uczestnictwo w projekcie SEEGAS, którego uczestnikiem jest również BGH.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych opracuje ofertę na usługi rozliczeniowe dla rynków spot prowadzonych przez BGH. Skuteczność projektu zakłada ścisłą współpracę obu podmiotów na etapie przygotowawczym, która obejmie m.in. identyfikację ograniczeń prawnych i podatkowych oraz stworzenie niezbędnej struktury w tym zakresie, weryfikację potrzeb biznesowych, w tym określenie potencjalnych klientów, ocenę niezbędnej infrastruktury w zakresie systemów informatycznych, modelu rozliczeń oraz usług transgranicznych przelewów bankowych, a także sporządzenie, wynegocjowanie i sfinalizowanie wszelkich umów czy regulacji.

– Sytuacja na europejskich giełdach energii elektrycznej i gazu w ostatnich miesiącach w szczególny sposób potwierdza konieczność zapewnienia rynkom pewności rozliczeń, gwarancji dostawy i mechanizmów zapewniających stabilność i bezpieczeństwo. Cieszymy się, że w ramach rozwoju naszej oferty, nawiązujemy współpracę z Balkan Gas Hub, dzięki której Izba przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dla bułgarskiego rynku gazu. Jestem przekonany, że nasze wieloletnie doświadczenie zdobywane na rynku polskim, przełoży się na zwiększenie atrakcyjności oferty oraz wzrost płynności na rynkach BGH – zapewnia Łukasz Goliszewski, wiceprezes zarządu IRGiT.

– Praca nad tą niezwykle ważną usługą, polegającą na zapewnieniu odpowiedniego rozwiązania rozliczeniowego dla naszego rynku stanowi kamień milowy w dalszym rozwoju obrotu gazem w Bułgarii i regionie. Nasze podejście od momentu powstania firmy polega na wykorzystaniu najlepszych praktyk i rozwiązań, które odpowiadają potrzebom rynku, a jednocześnie zapewniają sprawdzoną technologię. W związku z tym jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do współpracy z IRGiT w nadchodzących miesiącach, mając na celu znalezienie rozwiązań przynoszących długoterminowe korzyści i dodatkowe bezpieczeństwo dla bułgarskiego i regionalnego rynku gazu – dodaje Kiril Ravnachki, Dyrektor Wykonawczy, Balkan Gas Hub EAD.

Podpisany dzisiaj list intencyjny to nie jedyne przedsięwzięcie zmierzające do dalszego rozwoju regionalnego rynku gazu, w które są zaangażowane oba podmioty. Zarówno IRGiT (należąca do Grupy Kapitałowej TGE), jak i BGH aktywnie uczestniczą w inicjatywnie SEEGAS, prowadzonej przez Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, w ramach której strony projektu zobowiązały się do współpracy mającej na celu ustanowienie wspólnego regionalnego systemu zasad obsługi post-transakcyjnej w Europie Południowej i Wschodniej. U podstaw tej współpracy leży wsparcie transformacji energetycznej poprzez umożliwienie transgranicznego handlu na rynkach gazu pomiędzy Bułgarią, Grecją, Węgrami, Polską, Rumunią i Ukrainą.

– Jesteśmy zadowoleni, że inicjatywa SEEGAS udostępniła przydatną platformę dla współpracy i wymiany wiedzy. Obserwujemy coraz większe zbliżanie się rynków gazu w regionie do siebie, w miarę jak do komercyjnej eksploatacji wprowadzane są kolejne elementy infrastruktury gazowej, a to umożliwi dalszą dywersyfikację rynku gazu. Inicjatywa BGH i IRGIT pokazuje, że obecnie po stronie operacyjnej rynku gazu podejmowane są wysiłki w celu dalszego zacieśnienia integracji rynku poprzez świadczenie usług rozliczeniowych. Mamy nadzieję, że ta współpraca utoruje wszystkim zainteresowanym stronom inicjatywy SEEGAS drogę do zaangażowania się w znalezienie dobrego rozwiązania o zasięgu regionalnym – powiedział Gregor Weinzettel, ekspert ds. gazu reprezentujący Sekretariat Wspólnoty Energetycznej.

Nawiązanie współpracy z bułgarskim partnerem to druga już inicjatywa podjęta przez IRGiT w ciągu ostatnich lat. We wrześniu 2019 r. Izba podpisał umowę na świadczenie usług doradczych dla litewskiej giełdy gazu GET Baltic. Polska strona opracowała optymalny model zabezpieczeń i rozliczeń oraz systemu zarządzania ryzykiem dla prowadzonych przez GET Baltic rynków spotowych i terminowych gazu.

źródło informacji: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.