Inwestycje motorem napędowym gospodarki

Możliwość komentowania Inwestycje motorem napędowym gospodarki została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Rozmowa z Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury fot. mat. prasowe

Co według Pana Ministra będzie największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w 2021 roku w obszarze wielkich inwestycji infrastrukturalnych?

Rok 2021 będzie obfitował w  dobre wiadomości dla wszystkich, którym zależy na jak najlepszym stanie polskiej infrastruktury. Oddamy do użytku kilkaset kilometrów dróg szybkiego ruchu, których realizacja rozpoczęła się na przestrzeni ostatnich czterech lat. Udostępnimy kierowcom obszerne fragmenty szlaku Via Carpatia pomiędzy Lublinem a Rzeszowem oraz szlaku Via Baltica. Będziemy także kontynuować modernizację polskiej kolei poprzez modernizację linii oraz budowę i  przebudowę przystanków, stacji i dworców.

Ambitne rządowe inwestycje są motorem napędowym polskiej gospodarki. Ubiegły rok był pełen wyzwań. Dzięki odważnej decyzji rządu koronawirus nie zatrzymał polskich budów. Dzięki temu możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wkroczyliśmy także w  pierwszy rok nowej dekady. Jestem pewien, że III dekada XXI w. zostanie zapamiętana jako ta, w której zostały ukończone kluczowe dla Polski inwestycje infrastrukturalne. Mam na myśli pełną sieć dróg ekspresowych i  autostrad, spójny i  dostosowany do wyzwań współczesności system linii kolejowych oraz Centralny Port Komunikacyjny.

Jak Pan ocenia obecny stan sieci kolejowej w Polsce? Czy kolej już jest konkurencyjna wobec innych rodzajów transportu?

Naszym celem była i  jest bezpieczna, komfortowa i  przewidywalna polska kolej. Aby osiągnąć ten cel, zerwaliśmy z  obowiązującą przed 2015 rokiem szkodliwą polityką zwijania polskiej kolei. Czas, w którym polska kolej była niedoinwestowana i  w  którym likwidowano linie kolejowe zamiast je odbudowywać, skończył się ponad 5 lat temu. Dzisiaj jesteśmy bliżej założonego celu, choć nadal wiele wyzwań przed nami. Wprowadzony w  grudniu 2020 r. rozkład jazdy przyniósł bardzo dobre wiadomości dla podróżnych. Czas przejazdu między Krakowem a  Katowicami skrócił się do ok. godziny, a  między Warszawą a  Trójmiastem – do ok. 2,5 godziny.

Polacy chętnie wracali na kolej. W  2019  r. skorzystało z niej najwięcej pasażerów w XXI w. Po trudnym czasie spowodowanym epidemią jesteśmy pewni, że Polacy – można powiedzieć – powrócą do powrotu na kolej. Atrakcyjna oferta przewozowa, krótsze czasy przejazdu i  rosnący komfort podróżowania są czynnikami, które przyciągają pasażerów do kolei. Nie bez znaczenia pozostaje także czynnik ekologiczny. Rozwój kolei doskonale wpisuje się w założenia europejskiego Zielonego Ładu: im więcej osób zdecyduje się na podróż koleją, tym mniej spalin z samochodów zostanie wyemitowanych do atmosfery.

Dziękuję za rozmowę Radosław Nosek