Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – rewolucja technologiczna miast i miasteczek!

Możliwość komentowania Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – rewolucja technologiczna miast i miasteczek! została wyłączona Aktualności

Z Wojciechem Trawińskim prezesem spółki EKOPARK S.A., rozmawia Jan Kowalski

Wojciech Trawiński prezes spółki EKOPARK S.A.
Wojciech Trawiński prezes spółki EKOPARK S.A.

ITK POINT pozwoli nawet najmniejszym gminom dołączyć do najbardziej zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych na świecie, stanąć w  technologicznym szeregu na równi z takimi liderami jak Kopenhaga, Londyn Tokio czy Paryż”… Panie Prezesie to cytat z materiałów informacyjnych Ekoparku, czy aby to nie przesada?

– Raczej nadmiar skromności (śmiech). Tak naprawdę nasz produkt wyprzedza wszystkie smart rozwiązania stosowane na świecie. Inteligentny terminal Komunikacyjny sam w  sobie będąc technologicznie zaawansowanym produktem jest stacją bazową dla multismart systemu PIM (Polskie Inteligentne Miasto) nakierowanego na obsługę i integrację przestrzeni publicznej i komercyjnej. W sensie rzeczowym, to nowoczesny „przystanek” komunikacyjny, wyposażony w ekrany do emisji kontentu reklamowego i  społecznego, bankomat, paczkomat, ładowarki indukcyjne do telefonów, ładowarki pojazdów elektrycznych, wrzutomat do korespondencji administracyjnej, inteligentne przejście dla pieszych itp… Właściwie jest autonomiczny, bo posiada zasilanie fotowoltaiką małymi wiatrakami i magazyn energii. Pełni także rolę lokalnego hot spotu, gdyż wyposażyliśmy go w najnowszej generacji maszt obsługujący operatorów technologii 5G.

Faktycznie ilość funkcji użytkowych jest imponująca. Rozumiem jednak, że prawdziwą przewagę technologiczną daje ITK POINT w połączeniu z systemem Polskie Inteligentne Miasto PIM ?

Oczywiście. PIM łączy w  sobie wszystkie dostępne smart technologie od e-urzędu, e-parkingu, e-biletu, obsługi wszelkiego sheringu, aż po rozliczanie opłat za prąd. Wszystko w  ramach jednego interfejsu i  jednej aplikacji. Wymieniać mógłbym długo. Jednak wielość funkcji powoduje powstanie bariery użytkowej. Wprowadzać więc system będziemy etapami zaczynając od najbardziej pożądanych funkcjonalności.

Proszę o przykład takich funkcjonalności.

W  związku z  tym, że ofertę ITK kierujemy w  pierwszej kolejności do mniejszych gmin, pomijanych dotąd przez dużych graczy, rozwiążemy jako pierwszy problem komunikacji. PIM pozwoli mieszkańcom na ekranach ITK, smartfona, tabletu lub komputera śledzić online pojazdy przewożące ludzi, zarówno transportu publicznego jak i  prywatnego. Patrząc na ekran widzimy poruszający się pojazd oraz prognozowany czas dojazdu do interesującego nas przystanku. Możemy sprawdzić możliwość dojazdu do określonej lokalizacji, wybrać pojazd (tramwaj, autobus, mikrobus, autobus szkolny lub nawet taxi) i preferowaną trasę (nie zawsze musi być taka sama). Co więcej, jeśli ościenne miasta/ gminy skorzystają z  ITK/PIM, będziemy używać tej samej aplikacji na ich terenie, bez konieczności ponownych rejestracji i  uaktualniania. Jeśli nie jesteśmy „miejscowi” aplikacja wybierze nam najbliższy przystanek i  wskaże jak do niego dojść. Platforma PIM to koniec z  wystawaniem na przystankach deszczową lub mroźną porą, koniec z martwieniem się czy pojazd dojedzie, czy nie dojedzie.

Muszę przyznać, że brzmi to fantastycznie i  futurystycznie. Pozostaje pytanie czy mniejsze gminy stać będzie na takie technologiczne ekstrawagancje?

Czy będzie stać? (znowu śmiech). PIM jest nieodpłatną platformą otwartą więc jego implementacja nie wymaga zawierania umów i  postępowań przetargowych. Wystarczy, by miasto lub gmina utworzyły na platformie swój profil administracyjny. Zamawiając ITK POINT gmina ponosić będzie koszty miesięczne w 5-letnim systemie zbliżonym do leasingu, są to kwoty nie wymagające zmian budżetowych i  w  zaprzyjaźnionych czekających na ITK samorządach budzące niemal niedowierzenie. Trudno się dziwić biorąc pod uwagę ilość oferowanych funkcji i  rozwiązań. Istotne także jest to, że wprowadzając ITK i PIM jednocześnie gminy zyskują wsparcie doradcze i technologiczne nie tylko Ekoparku.

To znaczy?

Nasze inwestycje i ich rozwój będą monitorowane przez niezależne jednostki badawcze. Gminy będą więc miały dostęp do wsparcia i  doradztwa wybitnych polskich specjalistów. Postaram się to bliżej wyjaśnić: Skok technologiczny naszej firmy możliwy był dzięki pozyskaniu inwestorów kapitałowych związanych z  rynkiem alternatywnych źródeł energii, liderów systemów magazynowania energii, szeroko rozumianego smart city oraz współpracy z ultranowoczesnymi partnerami naukowymi takimi jak KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk. Wraz z nimi powołaliśmy do życia program CBOiNT (Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i  Nowych Technologii, którego EKOPARK S.A. został operatorem. Razem z  naukowcami z  PAN oraz przedstawicielami Straży Pożarnej pracujemy nad standardami dotyczącymi prawidłowego budowania, zabezpieczania i  użytkowania nowoczesnych rozwiązań. Będziemy szkolić w zakresie procedur wydawania pozwoleń na budowę nowoczesnych instalacji jak i ich odbiorów. Dzięki temu realizacje Ekoparku będą inwestycjami wzorcowymi, monitorowanymi przez niezależnych audytorów i  rekomendowanymi do powielania w  przestrzeni publicznej. Jest to zdecydowanie nowa jakość na rynku, który jest chaotyczny i  niekontrolowany pod względem bezpieczeństwa i kompetencji.

Czyli to co stawia EKOPARK jest technologicznie zweryfikowane i gwarantuje odpowiednią jakość?

Więcej, w związku z tym, że ITK POINT posiada system PIM, który rozbudowywany będzie w sposób ciągły, jego rozwój i aktualizacje (obecnie każde oprogramowanie wymaga ciągłej aktualizacji) realizowane będą z partnerami, którzy zadbają by czynniki komercyjne nie przesłoniły priorytetów bezpieczeństwa i  jakości. Wszystkie gminy, w  których pojawi się ITK wraz PIM, stają się uczestnikami programu badawczo-rozwojowego Polskie Inteligentne Miasto monitorowanego przez KEZO CB PAN. To duży luksus decyzyjny wprowadzać do przestrzeni publicznej technologie uprzednio zweryfikowane przez powołane do tego instytucje naukowe.

Czyli i nowocześnie i bezpiecznie?

Jak najbardziej. Nasz terminal wykonany jest z  materiałów o  wysokiej wytrzymałości: betonu architektonicznego i  stali. Zapewnia dobrą widoczność również po zmroku, ponieważ jest oświetlony. Na wszelki wypadek w ITK POINT zainstalowany jest przycisk S.O.S. wzywający służby w razie zagrożenia. Poza tym obiekt znajduje się pod całodobowym monitoringiem. W razie poważnej awarii prądu w promieniu 700 metrów od ITK działał będzie szybki internet a na jego ekranach i smartfonach dzięki PIM emitowane będą lokalne a nie tylko centralne alerty i komunikaty.

Kiedy zatem możemy spodziewać się ofensywy ITK POINTÓW?

Jesteśmy w  końcowej fazie wdrożenia sprzedaży. Uruchomienie masowej produkcji to kwestia najbliższych 2-3 miesięcy. Można powiedzieć, że właśnie dopinamy ostatni guzik.

Panie Prezesie, w  takim razie życzymy powodzenia w  realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Ma Pan poczucie, że możecie dokonać czegoś historycznego?

Dziękuję. Wszyscy w  firmie czujemy tę ekscytację. Ona nas napędza do działania. Wierzymy, że – ITK POINT wraz systemem PIM zawojuje rynki zmieniając oblicze zwłaszcza mniejszych miast a  także wsi. Już najwyższy czas, by zacząć myśleć nie tylko o rozwoju Smart City ale i Smart Village. Entuzjazm jest wręcz zaraźliwy, zwłaszcza że oddajemy właśnie do użytku własne nowoczesne i  innowacyjne Centrum Badawcze EKOPARK w  Lipienicy, które jak widać będzie miało pełne ręce fascynującej roboty.