Innowacyjność i kreatywność w walce z pandemią

Możliwość komentowania Innowacyjność i kreatywność w walce z pandemią została wyłączona Aktualności, Samorząd, Zdrowie

W 2020 roku budżet Rzeszowa ma przekroczyć, kolejny już raz, 1,7 mld zł. Inwestycje łącznie ze spółkami około 500 mln złotych. Miasto rozwija się bardzo dynamicznie. Niestety, jak wszędzie, Rzeszów musi zmagać się z pandemią koronawirusa. Jak jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce radzi sobie z tym problemem?

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał „Pakiet dla przedsiębiorców” wspierający tych, którzy utracili dochody w wyniku pandemii koronawirusa

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał „Pakiet dla przedsiębiorców” wspierający tych, którzy utracili dochody w wyniku pandemii koronawirusa.

Rzeszów kojarzony jest nie tylko z dynamicznym rozwojem, ale także silnie rozwiniętym przemysłem lotniczym, farmaceutycznym, a przede wszystkim innowacyjnością. Określany jest jako stolica innowacji, staje się synonimem nowoczesności oraz jakości. Rzeszów okazał się też czarnym koniem Rankingu Miast Uczących się wraz z indeksem opracowanym na podstawie badań Polityki INSIGHT zajmując w nim drugie miejsce po Warszawie. – Ranking pokazał, że Rzeszów odznacza się najwyższym poziomem edukacji – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. – Badania przeprowadzano m.in. w zakresie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz wyników sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. To pokazuje na jakim poziomie odbywa się kształcenie w naszych szkołach.

Zdalne nauczanie już od dwóch lat

Decyzją Prezydenta Rzeszowa, już od dwóch lat wszyscy uczniowie rzeszowskich szkół w ramach projektu Innowacyjna Edukacja poprzez portal https://edu. erzeszow.pl mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do pełnej, zaawansowanej wersji oprogramowania Microsoft Office 365, zarekomendowanej przez Kancelarię Premiera RP jako narzędzie do zdalnej nauki. Projekt objął ok. 4 tys. nauczycieli i ponad 30 tys. uczniów wszystkich rzeszowskich szkół.

Dzięki wprowadzeniu profesjonalnych technologii oraz nabytym przez nauczycieli umiejętnościom rzeszowskie szkoły są przygotowane do prowadzenia zajęć zdalnie, co okazuje się być szczególnie przydane podczas sytuacji kryzysowej, z którą mamy obecnie do czynienia.

Kreatywnością wykazali się pracownicy rzeszowskiej Szkoły Podstawowej nr 25. Od 23 marca pracownicy, na szkolnych drukarkach 3d, produkują przyłbice oraz przejściówki do masek ochronnych używanych przez pracowników służby ochrony zdrowia. W szkole, do końca kwietnia, powstało ok. 3,5 tys. przyłbic. Trafiły głównie do pracowników służb medycznych.

Do akcji włączyły się też inne szkoły (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów), rodzice uczniów SP25 i lokalni przedsiębiorcy, którzy wypożyczyli swoje drukarki 3D oraz sponsorzy, którzy dostarczyli niezbędne do druku materiały.

Na zakup filamentu, folii i gumek środki finansowe przekazał również Prezydent Miasta Rzeszowa. Miejski zespół zarządzenia kryzysowego koordynuje rozdzielanie przyłbic zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych ośrodków.

Walczących z koronawirusem wsparły również rzeszowskie uczelnie. W Politechnice Rzeszowskiej opracowano prototyp urządzenia z myślą o pacjentach zmagających się z COVID-19 zwłaszcza tych, którzy doświadczają najcięższych objawów choroby i wymagają wsparcia przy oddychaniu.

Pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców

Samorządowcy Rzeszowa nie zapomnieli o przedsiębiorcach. By wspomóc tych, którzy utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa, a wynajmują pod działalność lokale komunalne, Prezydent Rzeszowa podpisał tzw. „Pakiet dla przedsiębiorców”.

Osoby prowadzące działalność w lokalach komunalnych, które na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca br. musiały obowiązkowo zamknąć lokale, mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy. Dodatkowo mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 80 procent w okresie trwania stanu epidemicznego. Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie zrezygnowali z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych ze względu na zagrożenie zakażenia się i przez to utraciły całość lub część dochodów, mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50 procent na okres trwania stanu epidemicznego. Muszą udokumentować obniżenie dochodów np. na podstawie raportów kasowych.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP tzw. „Tarczy Antykryzysowej” określającej pomoc dla przedsiębiorców, Urząd Miasta Rzeszowa od razu uruchomił numery telefonów, pod którymi wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się na temat możliwości korzystania z ulg określonych w ustawie.

Urząd Miasta Rzeszowa uruchomił też specjalną pomoc dla osób starszych i samotnych objętych obowiązkową kwarantanną. Zadbano również o to aby mieszkańcy ograniczyli przemieszczenie się za pomocą komunikacji zbiorowej i w miarę możliwości wykorzystywali własne samochody. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie zdecydowała się nie pobierać od 17 marca opłat od kierowców za parkowanie w płatnej strefie.

Prezydent Rzeszowa podjął też decyzję o zwolnieniu z opłaty stałej rodziców dzieci uczęszczających do żłobków. Opłata ta wynosiła 312 zł. Wszyscy, którzy uiścili już tę opłatę będą mieć ją zaliczoną na poczet przyszłych płatności.

Warto również odnotować spontaniczne inicjatywy mieszkańców Rzeszowa w walce z pandemią. Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie postanowili ruszyć z akcją „Szyjemy maseczki”. Rozpoczęto zdobywanie środków na materiały i szycie maseczek bawełnianych. Maseczki zostały przekazane do najbardziej potrzebujących.