INNOMOTO – dotacje na motoryzacyjne innowacje

Możliwość komentowania INNOMOTO – dotacje na motoryzacyjne innowacje została wyłączona Aktualności, Biznes, Polski Kapitał

samochod

Już 5 października br. ruszy kolejny sektorowy konkurs w Programie Inteligentny Rozwój. INNOMOTO sfinansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe (bądź tylko prace rozwojowe) w branży motoryzacyjnej.

O dotację mogą ubiegać się firmy lub konsorcja przedsiębiorstw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – organizator konkursu – będzie przyjmować wnioski do 21 listopada br. Budżet I edycji konkursu wynosi 250 mln zł.

– Branża motoryzacyjna ma ogromny potencjał. Dlatego też rozwój tego sektora gospodarki zajmuje ważne miejsce w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – Jednym z celów INNOMOTO jest zbudowanie do roku 2025 silnego przemysłu polskich autobusów elektrycznych, których kluczowe komponenty będą produkowane w kraju, przy wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego – podkreśla.

Zgłoszone projekty powinny wpisywać się w jeden z trzech obszarów badawczych:

  •  innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
  •  innowacyjne pojazdy i napędy;
  •  innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Warunkiem otrzymania wsparcia – podobnie jak w pozostałych konkursach sektorowych – jest zobowiązanie do zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej-poprzez produkcję własną, sprzedaż praw do wynalazku lub udzielenie licencji innej firmie. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 20 mln zł. Dokumentacja konkursu zostanie opublikowana na portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#