I Kongres Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy

Możliwość komentowania I Kongres Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy została wyłączona Aktualności, Inwestycje

23 stycznia w Warszawie odbył się I Kongres Rozwoju Kolei, podczas którego poruszono najważniejsze problemy i zagadnienia branży kolejowej. Kilkuset uczestników, pełniących kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach i instytucjach kolejowych uczestniczyło w szeregu paneli tematycznych. Najważniejszą informacją, która pojawiła się podczas Kongresu było potwierdzenie idei utworzenia holdingu PKP.

Uczestnicy kongresu. Fot. PKP TELKOL

Otwarcia Kongresu dokonał Premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że w ciągu najbliższych lat rząd przeznaczy na kolej w Polsce ponad 100 mld zł. Nasz cel to zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju różnymi środkami transportu. Symbolem rozwoju kolei jest linia kolejowa Podłęże – Piekiełko. Pokazujemy w ten sposób, że można rozwijać kolejnictwo– powiedział Premier. 

Premier RP Mateusz Morawiecki. Fot. PKP TELKOL

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział walkę z kolejowym wykluczeniem. 

Niebawem do konsultacji publicznych trafi również ustawa realizująca założenia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. To wymiar naszej walki z wykluczeniem komunikacyjnym i determinacji, aby przezwyciężać historyczne trudności. 

Najważniejszą informacją podczas Kongresu było potwierdzenie idei utworzenia holdingu PKP. 

Jak zadeklarował Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński koncepcja ta ma przyczynić się do dużych oszczędności i przyśpieszenia procedur, chociażby zakupowych, w spółkach Grupy PKP. Dzięki tak znaczącym oszczędnościom z tego tytułu roczny zysk Grupy może wynieść nawet miliard złotych. 

Idea holdingu PKP ma pełne poparcie Ministerstwa Infrastruktury. Obecny na Kongresie Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że proces tworzenia holdingu będzie wieloetapowy i w pełni zgodny z polskim i unijnym planem. Formuła holdingu Grupy PKP będzie atrakcyjna nie tylko dla spółek kapitałowo powiązanych z PKP, ale także dla innych spółek kolejowych. Nowa struktura ma pomóc w realizacji olbrzymiego przedsięwzięcia, jakim jest CPK. 

Centralny Port Komunikacyjny nie wydarzy się bez kolei w takim samym stopniu, jak nie wydarzy się bez lotnictwa. To są dwa komponenty wzajemnie się uzupełniające, wzajemnie się dopełniające – podkreślił pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild

Obecnie trwają prace nad wieloletnim programem, w którym ujęte zostaną wszystkie inwestycje, mające doprowadzić do dobrego skomunikowania CPK. Zgodnie z założeniami, podróż koleją z największych aglomeracji w Polsce do CPK ma zajmować 2-2,5 godziny. Budowane będą nowe szlaki kolejowe i modernizowane te istniejące. Podczas Kongresu także Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział powstanie w Polsce kolei dużych prędkości. Pierwszym krokiem ma być podpisanie rozporządzenia dotyczącego warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, które otwiera drogę do powstania w Polsce kolei poruszającej się z prędkością do 250 km/h. Liczę, że Centralna Magistrala Kolejowa będzie pierwszą linią, którą pojedziemy z taką prędkością – powiedział minister Adamczyk. 

Po nowych torach mamy jeździć nowymi pociągami. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procedur przetargowych. Rozmawiamy ze wszystkimi polskimi producentami – powiedział Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk

Podczas Kongresu zwrócono także uwagę na prowadzone przez spółki z Grupy PKP inwestycje. Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel mówił o trwających w wielu lokalizacjach pracach modernizacyjnych.

W tej chwili mamy ponad 150 placów budów. Zakończyliśmy już inwestycje na około 10 mld zł, a w trakcie realizacji są projekty o wartości 32 mld. To już 2/3 kwoty obecnego Krajowego Programu Kolejowego – podkreślił Merchel. 

Marek Chraniuk, Prezes PKP Intercity poinformował natomiast, że jeszcze w tym roku gotowy będzie innowacyjny wagon COMBI. 

Mamy zapewnienie od producenta, że zobaczymy go na jesiennych targach kolejowych. Takie wagony chcemy włączyć do składów każdego pociągu kategorii ekonomicznej. Wagony COMBI to odpowiedź na potrzeby różnych grup pasażerów. – poinformował Prezes Chraniuk. 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Fot. PKP TELKOL

Na Kongresie przypomniano, że od grudnia 2018 roku na kolei działa wspólny bilet.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale pasażerowie nie muszą już martwić się w jakiej kasie kupują bilet i jakim pociągiem podróżują – stwierdził Krzysztof Mamiński, Prezes PKP SA.

Przy wspólnym bilecie obowiązuje taryfa degresywna. Wprowadzenie Wspólnego Biletu wymagało współpracy wielu środowisk – spółek kontrolowanych przez rząd i samorząd.

Musieliśmy włożyć dużo pracy, żeby wszystkich przekonać, że to wspólne przedsięwzięcie będzie dla każdego korzystne. Udało się i to pozwala patrzyć z optymizmem w przód – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

Na Kongresie nie zabrakło odniesień do historii. 

Polskie Koleje Państwowe to 90-letnia tradycja. Przed wojną być kolejarzem to był prestiż. Szczególnie, że to kolejarze dokonywali bohaterskich czynów, przejmowali pancerne wagony od zaborców, byli ważnym ogniwem wywiadu prowadzonego w czasie obu wojen światowych. To zbudowało etos tej pracy – mówił prof. Mirosław Chaberek, członek rady nadzorczej PKPSA.

 Obecnie do zawodu trzeba przyciągać młodych ludzi. W zapełnieniu luki pokoleniowej na kolei ma pomóc propozycja coraz lepszych zarobków. 

Podczas Kongresu mówiono również o ekologicznej kolei, wśród nowości jakie w najbliższej przyszłości PKP chce wprowadzić są Innowacyjne Dworce Systemowe, to autorski projekt PKP S.A., który zakłada budowę nowych, parterowych budynków z ekologicznymi rozwiązaniami (np. panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet; oświetlenie LED, pompy ciepła). W obecnej perspektywie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP zamierza wybudować około 40 takich dworców. 

Jednym z niedawnych działań nakierowanych na innowacje i ekologię jest uruchomienie przy udziale PKP TELKOL w wybranych dworcach stacji do ładowania samochodów elektrycznych (Katowice, Katowice Ligota, Gliwice, Częstochowa) W przyszłości stacje będą mogły również stanowić bazę dla usługi e-carsharing’u, umożliwiając pasażerowi wypożyczenie lub pozostawienie samochodu elektrycznego. 

Prezes PKP TELKOL udziela wywiadu. Fot. PKP TELKOL

Na zakończenie Kongresu rozstrzygnięto konkurs na najlepsze innowacje poprawiających funkcjonowanie kolei w Polsce.

Konkurs wygrały:
Space Digital Group za stworzenie platformy do zdalnych napraw i serwisowania urządzeń i taboru oraz aplikacji mobilnej, która pomoże lepiej poznać potrzeby i nawyki pasażerów korzystających z kolei.

Politechnika Warszawska, czyli system prefabrykowanych wyrobów stosowanych w nawierzchni szynowej (np. na przejazdach kolejowych). Młodzi naukowcy opracowali technologię betonu fotokatalitycznego, który przyczynia się do ograniczenia smogu w naszych miastach.

Viktio za stworzenie systemu ModPCar do skuteczniejszej nawigacji przemieszczenia się wagonów ładownych, co ma poprawić konkurencyjność firmy i obniżyć koszty związane z eksploatacją taboru.

PKP Intercity przekazała nagrodę pieniężną firmie Nexocode, która zaprezentowała projekt asystenta mobilnego podróży dla niepełnosprawnych, aby osoby te mogły za pomocą smartfonu zaplanować bezproblemową podróż u dowolnego przewoźnika kolejowego.

Materiały:
Maciej Stańczyk