Green Industry Summit: Energia staje się uniwersalną walutą

Możliwość komentowania Green Industry Summit: Energia staje się uniwersalną walutą została wyłączona Aktualności

6 października w  hotelu Arche Hotel Krakowska w Warszawie odbyła się konferencja „Green Industry Summit”. Podczas czterech paneli oraz trzech wystąpień dyskutowano o wyzwaniach, jakie są stawiane przed sektorem przemysłowym oraz logistyką w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Laureaci Diamentów Green Industry-2022
Laureaci Diamentów Green Industry-2022 fot. mat. organizatora

Część merytoryczną otworzyło wystąpienie Prof. dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego – wieloletniego koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i  Ogniw Paliwowych z  Politechniki Warszawskiej, pod tytułem “Zielona energia dla Przemysłu”. Wedle jego słów, jedyną uniwersalną walutą staje się energia, zaś sam deficyt energii występuje niezależnie od wydarzeń, z  którymi borykamy się ostatnimi czasy – niezależnie od występowania kryzysów finansowych, stanów pandemicznych czy działań militarnych.

Głównym tematem pierwszego panelu dyskusyjnego była zielona transformacja przemysłu w kierunku GOZ. Drugi panel dyskusyjny zatytułowano „Budownictwo Neutralne Klimatycznie” natomiast osią tematyczną trzeciego panelu był Zrównoważony Transport i Logistyka.

Ostatni panel poświęcony był Zielonej Energii dla Przemysłu. Na wstępie panelu jeden z prelegentów zaznaczył, że osiągnięcie kiedykolwiek 100-procentowej energii z OZE okazuje się niemożliwe, co stało się bodźcem do podjęcia dalszych rozważań o  potrzebie ustabilizowania gospodarki oraz perspektywach dalekodystansowych. Według słów rozmówców, problem niestabilności rynkowej upatrywany jest w  niewłaściwym planowaniu działań, co przyczynia się do zachwiania m.in. sektora energetycznego. Zaś za wyznacznik progresu gospodarczego w  kierunku odnawialnych źródeł energii, powinno się stawiać na rozwój farm fotowoltaicznych, a przede wszystkim na determinację – aby potrafić zakończyć rozpoczęte już projekty.

Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Green Industry” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów z sektora przemysłu, transportu i logistyki. Laureatami zostali:

CEO ROKU: Katarzyna Byczkowska

LIDER TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU: Metroplan Polska

LIDER OPROGRAMOWANIA DLA PRZEMYSŁU: Dassault Sustems

LIDER BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO: Kajima

Wyróżnienie: Warbud

LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI: Lafarge

Wyróżnienie: Fakro

LIDER LOGISTYKI DLA PRZEMYSŁU: Rohlig Suus

LIDER ZIELONEJ ENERGII DLA PRZEMYSŁU: Polenergia

LIDER ESG W PRZEMYŚLE: Velux

LIDER FINANSOWANIA DLA PRZEMYSŁU: Bank Pekao S.A.

FABRYKA ROKU: Danfoss.