GPW Logistics, czyli sukces tkwi w „Synergii”

Możliwość komentowania GPW Logistics, czyli sukces tkwi w „Synergii” została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Ostatnie lata to okres wdrażania w Grupie Kapitałowej GPW wielu nowych inicjatyw. Jedną z nich jest strategiczny projekt znany pod nazwą Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL). Jest on efektem prac zespołu „Synergia” działającego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Działania tego zespołu to istotny element patriotyzmu gospodarczego, będącego jednym z  ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek. Realizowana przez GPW inicjatywa, ma na celu dzięki efektowi synergii w obszarze logistyki i  transportu przynieść szereg korzyści zarówno dla załadowców (w  tym między innymi strategicznych spółek skarbu państwa), jak i  przewoźników oraz innych uczestników łańcuchów dostaw.

Dwie ścieżki rozwoju

Należy zauważyć, że inicjatywa realizowana jest m.in. poprzez dwie ścieżki działania. Pierwsza z nich obejmuje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w  zakresie opracowania i  wdrożenia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, służących automatyzacji i  cyfryzacji procesów dla branży TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obiegu dokumentów transportowych. Jest ona realizowana dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju. Wartość projektu w tej ścieżce, wynosi ponad 9,3 mln zł, w  tym wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 5,4 mln zł. Zatem mamy tu do czynienia z pracami B+R i rozwojem oprogramowania, bazującego na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analityki Big Data, teorii grafów czy deep learning (uczenia głębokiego. Tak zbudowane narzędzie będzie wykorzystywać innowacyjne algorytmy pozwalające na optymalizację parametrów czasu i  kosztów usług transportowych. Wdrożenie rezultatów projektu pozwoli na cyfryzację i automatyzację procesów obsługi kontraktów i zleceń transportowych. Zakończenie tej części działania zaplanowane jest do końca 2024 roku. Należy jednak pamiętać, że osiągnięte rezultaty to nie koniec rozwoju oprogramowania, ponieważ to wymagać będzie ciągłego rozwoju zgodnie z  wymaganiami rynku i  realizacji dalszych integracji rozwiązaniami z funkcjonującymi na rynku .

GPW Logistics S.A.

Kolejną bardzo ważną decyzją związaną z realizacją inicjatywy strategicznej PCOL, było powołanie nowej spółki w  ramach Grupy Kapitałowej GPW, która może realizować działalność operacyjną związaną z  obsługą i  zaspokajaniem potrzeb transportowych oraz logistycznych naszych partnerów biznesowych. Spółka GPW Logistics S.A. pełną zdolność do rozpoczęcia działalności uzyskała pod koniec 2022 roku i już od pierwszych dni wypracowuje zysk, osiągając przychody ponad oczekiwania. Każdy miesiąc przynosi nowe kontrakty i  realizację kolejnych zleceń transportowych. Spółka zaangażowała się również we wsparcie realizacji programu dostarczania węgla opałowego do gmin w województwie dolnośląskim. Bardzo udana współpraca z  Polską Grupą Górniczą otwiera możliwości na poszerzenie współpracy w innych lokalizacjach i  innych obszarach. GPW Logistics w  pierwszej kolejności stawia na transport samochodowy i  kolejowy, ale strategia przewiduje również wejście w inne gałęzie transportu.

Cyfrowa rewolucja w transporcie

Spółka już dziś posiłkuje się wykorzystaniem cyfrowych narzędzi dostępnych na rynku. To właśnie maksymalne wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań pozwala budować GPW Logistics S.A. przewagę konkurencyjną. Ważnym krokiem milowym będzie uruchomienie wersji MVP platformy PCOL, która umożliwi lepsze skalowanie biznesu realizowanego przez spółkę. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że w  cyfryzacji leży przyszłość. GPW Logistics ma plany budować narzędzia nie tylko na własne potrzeby. Bacznie przyglądamy się pracom toczącym się w  Digital Transport & Logistics Forum, które wypracowuje wytyczne dotyczące budowy platform eFTIumożliwiających cyfrową wymianę danych transportowych. Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 roku w  sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego, każdy kraj już w  sierpniu 2025 roku musi udostępnić platformy spełniające w rozporządzeniu i powstających wytycznych warunki. GPW Logistics posiadając odpowiednie kompetencje, ma plany budować krajowy punkt dostępowy dla platform eFTI, a także we współpracy z wybranymi partnerami biznesowymi i technologicznymi stworzyć pierwszą platformę eFTI w Polsce.

Korzyści dla grupy

Na koniec warto dodać, że realizacja inicjatywy strategicznej Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego i  rozwój spółki GPW Logistics S.A. to nie tylko czysto finansowe korzyści dla Grupy Kapitałowej GPW. Transport i  logistyka są kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Udowodniły to chociażby kryzysowe lata pandemii, gdy przerwaniu ulegały łańcuchy dostaw, uniemożliwiając produkcję czy funkcjonowanie wielu branż. Można zatem uznać inicjatywę w pewnym zakresie za misyjną. Z innej strony transport jest też doskonałym barometrem gospodarczym. Wzrost lub spadek zleceń transportowych z dużym wyprzedzeniem wskazują czy w kolejnych miesiącach czy kwartałach będziemy mieć do czynienia z recesją, spowolnieniem czy ożywieniem gospodarczym. Zatem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wiedza i informacje płynące z  GPW Logistics mogą być kluczowe dla przewidywań, analiz i  prognoz rynkowych.

Marcin Wolak, Wiceprezes zarządu GPW Logistics S.A.