GPW członkiem United Nations Global Compact

Możliwość komentowania GPW członkiem United Nations Global Compact została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Polski Kapitał

UN Global Compact to największa, światowa inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ skupiającej zrównoważony biznes. Jej członkiem została Giełda w Warszawie, która od wielu lata jest zaangażowana w działania edukacyjne dotyczące kwestii społecznych, etycznych oraz związanych z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne.

GPW od lat realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, w ramach której realizuje programy edukacyjne, promuje najwyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz prowadzi działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z uczestnikami rynku kapitału. Kolejnym krokiem, potwierdzającym dotychczasowe zaangażowanie GPW, była decyzja Zarządu Giełdy o wejściu w skład członków UN Global Compact tym samym zacieśniając współpracę z polskim biurem – Global Compact Network Poland, prowadzącym krajowy sekretariat firm członkowskich United Nations Global Compact i koordynującym ich współpracę.

– Naszym celem jest wsparcie uczestników rynku kapitałowego w sprostaniu najważniejszej zmianie w podejściu do inwestowania, jaka czeka nas w najbliższych latach. Globalni inwestorzy wbudowują w swoje modele wyceny elementy pozafinansowe, takie jak stopień poszanowania środowiska naturalnego, strategia zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Tę tendencję opisuje akronim ESG. W zeszłym roku wprowadziliśmy pierwszy produkt wpisujący się w ten trend – indeks WIG-ESG. Pracujemy nad kolejnymi produktami, prowadzimy szeroko zakrojoną akcję edukacyjną dla wszystkich uczestników rynku oraz współpracujemy z instytucjami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które zaangażowane są w realizowanie projektów z zakresu społecznie odpowiedzialnego inwestowania – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

GPW podejmując decyzję o dołączeniu do członków UN Global Compact przede wszystkim chce skorzystać z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia tej międzynarodowej organizacji, a w najbliższej przyszłości będzie promować wiedzę na temat tych czynników wśród emitentów giełdowych oraz organizować centrum kompetencji dla rozwoju programów strategicznych i produktów finansowych, w tym indeksów, zapewniających efektywną realizację krajowych celów środowiskowych, społecznych oraz zarządczych.

– Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych wyznaczają kierunki, w których powinien rozwijać się świat. Zwracają uwagę na problemy, które wymagają wsparcia dla lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju w najbliższych dekadach. Branża finansowa w ostatnich latach uwzględniła kryteria ESG i jednoznacznie określiła, że czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego będą odgrywały kluczowe znaczenie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Przystąpienie do UN Global Compact to dla nas szansa na uzyskanie dostępu do wiedzy i stworzenie standardów ESG na lokalnym rynku w oparciu o wytyczne ONZ – dodał Marek Dietl.

United Nations Global Compact, utworzony 20 lat temu w ramach Systemu ONZ skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Razem z GPW chcemy zając się kluczowym z punktu widzenia ONZ zagadnieniem, jakim są odpowiedzialne finanse i ocena spółek giełdowych w oparciu o 10 zasad UN Global Compact. Dla UN Global Compact szczególnie ważne jest promowanie kryteriów ESG i uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego przy ocenie spółek. Spełnianie standardów UN Global Compact ma także znaczenie dla inwestorów międzynarodowych oraz otwiera drogę do ONZ-towskiego łańcucha dostaw, który tylko w ramach systemu zamówień publicznych ONZ ma wartość 19 miliardów USD rocznie – powiedział Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland.

Do zadań Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewnia praktyczne wskazówki, promuje działania oraz merytorycznie wspiera polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów. Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, ponad 10,5 tys. firm z 166 krajów z całego świata, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu.
Obok działań w obszarze ESG i odpowiedzialnego finansowania, Global Compact wspólnie z GPW prowadzą już szósty rok z rzędu globalną inicjatywę „Ring the Bell for Gender Equality”, która jest częścią międzynarodowej inicjatywy, wzywającą społeczeństwa do podjęcia działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Prowadzona jest ona równolegle na 85 giełdach papierów wartościowych skupionych w UN Sustainable Stock Exchange Initiative. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia została zainagurowana inicjatywa „Równe szanse w biznesie” – jest to część programu parasolowego Global Compact Network Poland „Biznes i prawa człowieka – Standard Etyki w Polsce”.

– Głównym celem inicjatywy jest wyeliminowanie dyskryminacji pracowników płci żeńskiej w miejscu pracy oraz wypracowanie ambitnych celów korporacyjnych promujących przywództwo kobiet oraz równość w biznesie. Statystyki są pod tym względem zgodne. Kobiety zabierają do domu tylko 1/10 globalnego dochodu, a odpowiadają za 2/3 globalnego czasu pracy. Dlatego świat może zwiększyć globalny PKB o 5,3 bln USD do 2025 r., niwelując jedynie różnice międzypłciowe w uczestnictwie gospodarczym o 25% w tym okresie – dodał Kamil Wyszkowski.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji na www.gpw.pl

materiały: Grupa GPW