Gmina Żelazków wśród najlepszych samorządów w Polsce

Możliwość komentowania Gmina Żelazków wśród najlepszych samorządów w Polsce została wyłączona galeria, Samorząd

Rozmowa z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem Gminy Żelazków.

Jak ocenia Pan mijający powoli, 2017 rok? Jakie inwestycje udało się zrealizować w tym czasie?

Rok 2017 jest bardzo owocnym okresem, ale jednocześnie bardzo pracowitym. Zbudowaliśmy m.in. boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kokanin, a obecnie trwa przebudowa OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Żelazkowie oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury. Zagospodarowywany jest teren w centrum Żelazkowa, gdzie chcemy urządzić plac zabaw i siłownię zewnętrzą oraz ciągi piesze, wyposażone w ławki oraz oświetlenie. W trakcie realizacji jest również przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniki Małe, droga gminna Witoldów-Russów, droga w mieście Kokanin oraz w Skarszeweku. Na dzień dzisiejszy łączny koszt tych inwestycji to około 3 mln zł. Od dwóch lat dofinansowujemy mieszkańcom budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2017 roku przeznaczyliśmy na ten cel 260 000 zł. Na terenie Gminy powstały dwa nowe publiczne Przedszkola Samorządowe: w Dębem i w Russowie. Utworzono także Szkołę Podstawową w Kokaninie. Poprzez fundusz sołecki wykonano szereg działań, stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw: doposażano świetlice wiejskie, kluby, place zabaw itp.

W 2015 roku Żelazków otrzymał nagrodę ,,Gmina roku 2015” w kategorii ,,Gmina Wiejska „. Niedawno Urząd Gminy został wyróżniony Laurem Społecznego Zaufania. Jakie znaczenie mają dla Pana te nagrody? Którą uważa Pan za największy sukces?

Gmina Żelazków została w 2017 roku ponownie nagrodzona tytułem „Gmina Roku 2017”, ponadto otrzymała Znak jakości ,,Przyjazny Urząd ” oraz miano ,,Gminy Fair Play ”. Wszystkie te odznaczenia przyznawane są przez zewnętrzne, niezależne kapituły i komisje konkursowe. Przyznane nagrody świadczą o tym, że należymy do najlepszych samorządów w Polsce, a nasza promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym iekologicznym jest na bardzo wysokim poziomie. Sprzyjamy inwestorom i dbamy o potrzeby mieszkańców. Osobiście dużą wagę przywiązuję do certyfikatu ,,Laur Społecznego Zaufania”, z uwagi na wyjątkowy sposób jego przyznawania. To nagroda, którą nadaje się wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów. Stanowi ona zatem swoiste podziękowanie za rzetelność, uczciwość i otwartość w stosunku do potrzeb klientów danej instytucji. Jednak wyróżnienia to także bodziec do dalszej pracy i rozwoju.

Jakimi sukcesami może pochwalić się samorząd gminy na polu pozyskiwania inwestorów?

Cały czas podejmujemy działania, mające na celu utrzymanie i pozyskiwanie inwestorów. Na terenie Gminy znajdują się grunty, które zostały wydzielone wyłącznie pod aktywizację gospodarczą. Uważam, że największym sukcesem jest pozyskanie 14 inwestorów, którzy na dzień dzisiejszy wykupili ponad 30 ha gruntów przeznaczonych pod przemysł. Jakie to ma znaczenie w kontekście przyszłości Gminy, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Podobnie jak wartości planów ewentualnej budowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowego Zakładu Penitencjarnego na terenie Gminy.

Jak wygląda oferta Gminy jeśli chodzi o wydarzenia kulturalno-społeczne?

Największym kulturalnym wydarzeniem i świętem są zawsze Dożynki Gminne, w których organizację angażuje się społeczność lokalna, rolnicy i przedsiębiorcy. Ukoronowaniem tej imprezy są gwiazdy muzyki, w tym roku na scenie gościliśmy m.in. Margaret i Pawła Kukiza. Ponadto na terenie gminy organizowany jest szereg lokalnych festynów: w Goliszewie, Dębem, Russowie, Kokaninie, Biernatkach, Żelazkowie i Skarszewie. Mamy także wydarzenia dedykowane najmłodszym, jak chociażby Gminny Dzień Dziecka czy dwutygodniowy wypoczynek letni, którego 50% kosztów pokrywa Gmina. Organizujemy też półkolonie, zarówno letnie, jak i zimowe. W tym roku Gmina wzięła natomiast udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Jakie są inwestycyjne plany gminy na 2018 rok?

Priorytetem w 2018 roku będzie zakończenie przebudowy OSP Żelazków, z dobudową świetlicy środowiskowo –terapeutycznej w Żelazkowie oraz ich doposażenie. Dodatkowo chcemy, we współpracy z samorządem powiatowym, przebudować drogę powiatową w relacji Morawin-Pamięcin, której 70% leży na terenie Gminy Żelazków. Koszt projektu wynosić będzie około 9 mln. Do tego dochodzi renowacja drogi gminnej Russów-Borków Stary oraz rewitalizacja i adaptacja budynku zabytkowej oficyny w zespole dworskim na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków. Jak zatem widać, przez najbliższe miesiące będziemy mieli co robić.