Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego: Znamy Promotorów Polski z Wielkopolski – Profesor Kaniewska, Szejnfeld i Merczyński nagrodzeni.

Możliwość komentowania Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego: Znamy Promotorów Polski z Wielkopolski – Profesor Kaniewska, Szejnfeld i Merczyński nagrodzeni. została wyłączona Aktualności

27 lutego podczas Gali Gospodarczo – Samorządowej HIT Regionów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski”. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz pierwszy w historii uhonorowała wybitnie osobistości z Wielkopolski za ich zasługi w rozwój regionu i promocję Polski na arenie międzynarodowej.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. Tytułem „Promotor Polski” Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego nagradza ludzi, których osiągnięcia zawodowe przyczyniają się do promowania i budowania polskiej marki. Projekt został zainaugurowany w 2017 roku.

Od tego czasu Fundacja utrwaliła swoją obecność na regionalnych kongresach gospodarczych, m.in. w Katowicach, Białymstoku, Toruniu, Świnoujściu i Warszawie, a tytułem zostało uhonorowanych już ponad 30 osób. W tym roku po raz pierwszy wręczymy statuetki Promotorom z Wielkopolski. Nagradzamy ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. Chcemy promować sukcesy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, nauki, sportu, mające niewątpliwy wpływ na nasze poczucie tożsamości i na rozwój kraju – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Podczas niedzielnej uroczystości Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego nagrodziła trzy osoby mające szczególny wkład w rozwój regionu i promocję kraju za granicą:

  • prof. Bogumiłę Kaniewską, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Adama Szejnfelda, senatora RP,
  • Michała Merczyńskiego, inicjatora i dyrektora Malta Festival Poznań.

Wizerunek Polski to nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także – a może przede wszystkim – ludzie. Warto wyróżniać tych Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju – podkreślił Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Biogramy „Promotorów Polski” z Wielkopolski

Prof. Bogumiła Kaniewska

Polska literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Kieruje Zakładem Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UAM, natomiast w latach 2012-2016 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prorektor ds. studenckich UAM, a od 1 września 2020 roku jest rektorem tegoż uniwersytetu. W roku 2020 została również wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jest autorką lub współautorką blisko 100 prac naukowych – książek i artykułów. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą XX wieku, uprawia krytykę literacką. Jest również tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej, która stanowi jej wielką pasję. W 1995 roku uzyskała stopień doktora, w 2001 – stopień doktora habilitowanego, a w 2015 – tytuł profesora nauk humanistycznych.

Adam Szejnfeld

Wielkopolanin, prawnik, były działacz ,,Solidarności”, więziony we Wronkach i w Gębarzewie, współorganizator Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. Przedsiębiorca, samorządowiec – radny i burmistrz, wiceprezes Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Potem poseł na Sejm RP pięciu kadencji, przewodniczący, m.in. Komisji Gospodarki i Skarbu Państwa. Wiceminister gospodarki, szef rządowego Komitetu Antykryzysowego. Autor prorozwojowych ustaw „Pakietu Szejnfelda”, największego w ostatnich latach zbioru przepisów deregulujących polskie prawo administracyjne i gospodarcze. Następnie poseł do Parlamentu Europejskiego, obecnie senator RP. Felietonista, autor książki „Kapsuła czasu”. Wielokrotny laureat nagród gospodarczych oraz konkursów dziennikarskich, m.in. najlepszy poseł wg. dziennika „Puls Biznesu”, jeden z najlepszych polityków w Polsce wg. Tygodnika Polityka, laureat nagrody „Bona Lex” Gazety Prawnej. Wielokrotny laureat konkursu „Człowiek Roku” wielkopolskich dziennikarzy.

Michał Merczyński

Polski kulturoznawca, animator kultury, menedżer instytucji i festiwali kulturalnych, ekspert Unii Europejskiej w zakresie kultury. Ukończył w 1985 kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał także dyplom European Diploma in Cultural Art Management. W latach 1984–1989 pracował jako menedżer Orkiestry Ósmego Dnia. W 1991 roku zainaugurował Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA (w 2009 przemianowany na Malta Festival Poznań), obejmując stanowisko dyrektora tego festiwalu. Od 1996 do 1997 był dyrektorem programowym w TVP Poznań. Był dyrektorem biura Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1997–2002), kierował Teatrem Rozmaitości w Warszawie (2002–2005), Festiwalem Dialogu Czterech Kultur (2003–2005), Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (2005). Od 2005 do 2017 roku kierował Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym, przekształconym w 2009 r. w Narodowy Instytut Audiowizualny, a w 2017 w Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Był w gronie ekspertów Programu Kultura 2007–2013 prowadzonego przez Komisję Europejską, opracował polską prezentację artystyczną na Expo 2000 w Hanowerze. Koordynował Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W 2007 Michał Merczyński zainaugurował muzyczny Festiwal Nostalgia, organizowany przez Fundację Malta. W 2002 wraz z Lechem Raczakiem uhonorowany przez tygodnik „Polityka” dyplomem „Kreator kultury”. W 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

źródło: mat. prasowe FUNDACJA TERAZ POLSKA