Francja jest jednym z największych inwestorów zagranicznych na świecie. Jaką pozycję zajmują firmy z francuskim kapitałem w naszym kraju?

Możliwość komentowania Francja jest jednym z największych inwestorów zagranicznych na świecie. Jaką pozycję zajmują firmy z francuskim kapitałem w naszym kraju? została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Z Moniką Constant, dyrektorem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej rozmawia Ryszard Rzabiński

Monika Constant, dyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Monika Constant, dyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej fot. mat. prasowe

Francja jest trzecim największym inwestorem zagranicznym w  Polsce, z  kapitałem przekraczającym 80 miliardów złotych. Firmy francuskie należą również do grona największych pracodawców. W  sumie stworzyły blisko ćwierć miliona bezpośrednich miejsc pracy i  co najmniej drugie tyle u  dostawców i  partnerów biznesowych. Pierwsze inwestycje pojawiły się w  Polsce już na początku transformacji, dlatego też wiele z  francuskich przedsiębiorstw na stałe wpisało się w polską rzeczywistość gospodarczą. Wyróżnikiem francuskich inwestycji jest z pewnością ich długofalowy charakter. Firmy francuskie nie tylko inwestują kapitał i rozwijają działalność, ale tworzą także silne partnerstwa z  lokalnymi przedsiębiorcami, budując tym samym relacje na długie lata

W  których sektorach firmy francuskie są najsilniej obecne?

Najwięcej kapitału Francuzi zainwestowali w  sektorze przemysłu, a  także handlu. Na te dwa obszary przypada blisko połowa wszystkich inwestycji francuskich. Na kolejnych miejscach jest działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna, budownictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa nieruchomości, transport i logistyka oraz informacja i komunikacja. Nie możemy zapominać również o  branżach, gdzie firmy francuskie zajmują kluczową pozycję, jak chociażby sektor hotelarski, samochodowy, czy usług dla samorządów

A  jak wyglądają inwestycje polskie we Francji? Czy polskie przedsiębiorstwa interesują się tamtejszym rynkiem i jak sobie na nim radzą?

Skala polskich inwestycji we Francji jest nieporównywalna z  inwestycjami francuskimi w  Polsce, jednakże od kilku lat obserwujemy stały wzrost polskich przedsiębiorstw, które coraz śmielej poczynają sobie na tamtym rynku. Mówimy tutaj nie tylko o  zwykłej wymianie handlowej i  sprzedaży produktów poprzez francuskich dystrybutorów, ale o  zakładaniu na miejscu oddziałów. Najczęściej dzieje się to poprzez wykupienie francuskiej firmy, która od dawna funkcjonuje we Francji i jest tam rozpoznawalna. Dzięki temu możliwe jest przejęcie od razu części rynku. Myślę, że kierunek inwestycji z  Polski do Francji będzie się rozwijał w  kolejnych latach. Pamiętajmy, że poprzez Francję możemy również łatwiej pozyskiwać klientów na pozostałych rynkach francuskojęzycznych, w Afryce, czy Ameryce Północnej.

W  jaki sposób epidemia i  kryzys wpłynie na francuskie firmy w  Polsce? Jak radzą sobie przedsiębiorcy w tym momencie i jak przełoży się to na polsko-francuskie relacje gospodarcze?

Epidemia dotknęła wszystkich, niezależnie od branży czy pochodzenia kapitału. CCIFP przeprowadziła w czerwcu badanie wśród swoich członków – firm polskich i francuskich, które pokazuje w jakim stopniu COVID 19 odbił się na ich kondycji finansowej. Zdecydowana większość z nich, bo aż 80%, prognozuje pogorszenie wyników finansowych na koniec tego roku, a  90% deklarowało wyraźne zmniejszenie sprzedaży. Na szczęście przedsiębiorcy za wszelką cenę starają się utrzymać miejsca pracy. Cięcia kosztów dotyczą w  pierwszej kolejności wydatków nie związanych z  podstawową działalnością, takich jak marketing, czy szkolenia, a  jedynie 15% firm zdecydowało się na redukcję etatów. Najbliższe miesiące to z  pewnością czas zmiany w organizacji pracy, poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży i  odrabianie strat, natomiast zaawansowana współpraca między naszymi krajami może w  tym tylko pomóc. Poza środkami krajowymi firmy będą mogły również korzystać z pomocy na poziomie europejskim, a  ścisła kooperacja z  pewnością przyczyni się do szybszego przezwyciężenia kryzysu.

Jakie są zatem perspektywy współpracy polsko-francuskiej? W których obszarach połączenie doświadczeń może przynieść największe korzyści dla obu stron?

W  tym roku, jeszcze przed wybuchem pandemii, miała miejsce wizyta Prezydenta Macrona w  Polsce. Towarzyszyła mu liczna delegacja ministerialna, z  resortów gospodarczych, a  także reprezentacja przedsiębiorców. Wspólne spotkania i deklaracje pokazują nie tylko chęć zacieśniania współpracy przez nasze kraje, ale i definiują jej kierunki. Wspólnie możemy pracować nad poprawą miksu energetycznego na poziomie europejskim, angażować się w  projekty z  zakresu cyfryzacji, czy wzmacniać współpracę w obszarze obronności.